Mikro-oppiminen intrassa - Academy of Brain
Varaa demo
Lataa Sisältökatalogi

Mikro-oppiminen luo ohituskaistan, jolla ohitetaan nykytyöelämän kiire. Nopeasti saavutettavat, muutaman minuutin oppimissisällöt integroituvat jopa kiireisimpään kalenteriin. 15-minuutin kalenterimerkinnät onnistuvat lähes jokaiselta asiantuntijalta ja esihenkilöltä.

Samalla intrassa tapahtuva mikro-oppiminen tarjoaa työntekijöille helpon pääsyn oppimissisältöjen pariin. Se ei vaadi erillisiä kirjautumisia tai sisällä oppimisen aloittamiseen liittyviä kynnyksiä. Esteettömyys onkin mikro-oppimisen perusta, sillä siinä on kyse siitä, että tehdään oppimisesta mahdollisimman helppoa, saumatonta, tehokasta ja palkitsevaa. Tutkimusten mukaan mikro-oppiminen siirtää tietoa 17 % tehokkaammin kuin perinteiset koulutussisällöt. Mikro-oppimista koskevissa tutkimuksissa on myös havaittu, että tieto säilyy paremmin kuin tilanteissa, joissa hyödynnettään perinteistä koulutussisältöä. Joissakin tutkimuksissa on havaittu jopa 80 % parempi tiedon siirtymä.

Mikro-oppiminen mahdollistaa myös tehokkaan kertaamisen, sillä muutaman minuutin sisältöihin on helppo palata ajasta ja paikasta riippumatta. Tutkimukset myös osoittavat, että toistojen merkitys vaikuttaa myönteisesti muistamiseen ja tiedon säilyttämiseen.

Esimerkiksi Karpicke ja Blunt (2011) sekä Roediger ja Karpicke (2006) korostavat muistiin palauttamisharjoitusten tehokkuutta. Bjorkin (1994) esittelemä välivaikutus puolestaan korostaa toistojaksojen merkitystä pitkäaikaiselle muistille. Agarwalin, Bainin ja Chamberlainin (2012) työssä korostetaan toistuvan palautuksen kriittistä roolia merkityksellisessä oppimisessa.  Dunloskyn ja muut (2013) painottavat tutkimuksessaan oppimisen optimointia väljällä toistamisella. Näiden tutkimusten yhtenevä näkemys on selvä: toistaminen, erityisesti kun se on ajoitettu ja yhdistetty palautusharjoitteluun, on kestävän tiedon rakentamisen ja oppimistulosten tehostamisen peruskivi.

Year Established
Products
Team Size
Clients

Miten tehostaa intrassa tapahtuvaa oppimista?


Mikro-opintohetkien käytäntöön viemistä voidaan tehostaa vielä yksilön reflektointiharjoituksilla tai yhteisöllisellä oppimisella. Reflektioharjoitukset tarjoavat yksilölle mahdollisuuden pohtia omaa oppimistaan, tunnistaa vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan sekä ymmärtää, miten oppimishetket ovat edistäneet hänen tietojensa ja taitojensa kehittymistä. Tämä tietoisuus parantaa oppimistuloksia ja auttaa työntekijää soveltamaan oppimaansa käytännön tilanteissa.

Yhteisöllinen oppiminen puolestaan luo mahdollisuuden jakaa kokemuksia ja ideoita muiden kanssa, edistää vuorovaikutusta ja tarjota vertaistukea. Näin opintohetkistä tulee paitsi yksilöllinen oppimiskokemus, mutta myös osa laajempaa oppimisverkostoa, joka voi rikastuttaa tiimiläisten oppimista entisestään.

Millainen oppiminen sopii parhaiten intraan?


Intra sopii lyhyisiin oppimishetkiin – on sitten kyse suunniteluista 515-minuutin hetkistä, spontaaneista oppimistilanteista tai just in time –pohjaisesta oppimisesta. Tämän kaltaiset lyhyet oppimishetket luovat pieniä oppimispuroja, jotka hiljalleen kasvavat isoiksi virroiksi, antaen työntekijöille eväät pysyä ajan tasalla ja hoitaa työnsä tehokkaasti.

Intrassa tapahtuva mikro-oppiminen soveltuu erinomaisesti yksilön oppimistarpeisiin. Yksilö saa ytimekkäisiin paloihin pureskeltua tietoa, joiden pohjalta voi lähteä miettimään miten opittu asia soveltuu omaan työhön ja miten sitä voisi soveltaa. Lyhyt oppimishetki riittää siis virittämään mielen oppimisen tilaan, jonka jälkeen alkaa oppimisen syvempi prosessi. Saadessaan syötteen mieli prosessoi asioita ja antaa kipinää pohdintaa varten. Lue lisää mikro-oppimisen mahdollisuuksista artikkelistamme Vartti viikossa riittää – mikro-oppimisen noutopöytä on katettu.

Yksilöllisen oppimisen ohella intra soveltuu myös yhteisölliseen oppimiseen. Tehokkaan oppimisen edellytyksenä on vuorovaikutus, tiedon jakaminen, oppimisen soveltaminen käytäntöön ja yhteinen pohdinta. Yhdessä oppiminen tehostaa ja syventää uuden tiedon omaksumista. Kun työyhteisön jäsenet jakavat näkemyksiään oppimisen sisällöistä, lopputulos on monipuolisempi kuin yksin opiskeltaessa. Tutkimusten mukaan ihminen oppii parhaiten yhdessä muiden ihmisten kanssa. Voit lukea yhteisöllisestä mikro-oppimisesta lisää artikkelistamme Mikro-oppimisen runsain sato kerätään yhdessä.

Mitä intrassa toteutettava oppiminen edellyttää?


Laadukasta mikro-oppimissisältöä. Muutaman minuutin sisällöt voivat olla lyhyitä tekstejä, kuvia, muutaman minuutin videoita tai äänileikkeitä. Sisältöjen tulee olla tiiviitä yhden asian ympärille rakentuvia tietoiskuja. Mikä on sitten tiivis sisältö? Mikro-oppiminen määritetään tutkimuksissa hyvinkin eri mittaiseksi. On mainintoja alle kolmesta minuutista, viidestä minuutista tai alle 20-minuutista. Tutkimusten enemmistö ja suuri yleisö kuitenkin määrittävät mikro-oppimiseksi sisällön, jonka kesto on reilusti alle 20 minuuttia.

Mikro-oppimisen sanansaattamista. Mikro-oppimisesta on tullut HR-tutkimuksemme perusteella yleinen ilmiö. Siitä huolimatta kaikissa organisaatioissa ei välttämättä tunneta mikro-oppimista tai tiedetä sen tehoa. Esihenkilöiden ja työntekijöiden ajan tasalle saattaminen voi siis olla tarpeen. Ja kuten minkä tahansa viestimisen suhteen tulee toimia, kerta ei tee autuaaksi. Parhaimmillaan mikro-oppimisen lanseeraus toimii champion- tai ambassador –ajattelumallia hyödyntämällä. Kiteytettynä tämä tarkoittaa, että organisaatiosta etsitään edelläkävijät ja/tai innostuneet sekä kannustetaan heitä tuomaan asiaan esiin säännöllisesti ja innostamaan muita kokeilemaan.

Esihenkilöiden sitoutumisen. Esihenkilöillä on keskeinen rooli intran tehokkaassa oppimiskäytössä. He voivat johtaa esimerkillään, kannustaa työntekijöitä aktiiviseen osallistumiseen ja tarjota tukea. Esihenkilöt voivat myös tunnistaa oppimistarpeita, luoda oppimista tukevan ympäristön sekä seurata ja arvioida työntekijöiden edistymistä intrassa. Esihenkilöt ovatkin keskeisesti mukana oppimisen ja osaamisen johtamisessa. Käsittelimme tätä artikkelissamme: Oppiminen on arkipäivää – onnistu oppimisen johtamisessa.

Intraan pohjautuva oppiminen ei toimi tyhjiössä. Oppiminen ei toimi eristyksissä – siihen tarvitaan viestintää, kuten minkä tahansa oppimistyökalun kanssa. Intra mahdollistaakin tehokkaan viestinnän ja esimerkiksi viikoittaiset mikrokurssien nostot. Voit lukea lisää aiheesta tästä.

Mistä intraan sopivaa mikro-oppimissisältöä?


Tuottamalla itse. Nykyaikana mikro-oppimissisältöjen tuottaminen on huomattavasti helpompaa ja kustannustehokkaampaa kuin aikaisemmin. Tekniikan edullinen hinta, tekoälypohjaiset ratkaisut ja yhä yleistyvä kuvausosaaminen mahdollistavat aivan eritason tuotantoja kuin esimerkiksi kymmenen vuotta sitten. Opetusasiantuntija Ray Jimenez mukaan mikro-oppiminen vähentää sähköisen oppimismateriaalin kehitysaikaa peräti 300 prosentilla. Verkosta löytyy runsaasti mikro-oppimisen luomiseen liittyvää opasmateriaalia, kuten yhteistyökumppanimme Studytuben mikro-opintojen luomisopas. Voit ladata sen täältä.

Ulkopuolisilta palveluntarjoajilta. Mikro-oppimissisältöjä voi ostaa niin kirjastoina kuin räätälöitynä tuotantona. Osalla tarjoajista on myös kattavat viestintäsuunnitelmat valmiina, joista ammentaa esimerkiksi mikro-opintojen viikottaisia viestinostoja. Academy of Brain työelämätaitojen intratarjonnasta voit lukea tästä.


Tutustu Academy of Brain mikrokirjastoon

Lataa Mikrokatalogi

Vuoden 2022 NPS-suositteluindeksimme oli 71!

Asiakkaidemme onnistuminen on meille sydämen asia, siksi mittaamme asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti mittaamalla NPS-lukuamme. Viimeisin lukumme oli 71 ja voimmekin ylpeänä voimme todeta, että sijoitumme parhaiden joukkoon! Haluamme jatkaa tätä tiellä eteenpäin ja kehittää toimintaamme yhä paremmaksi, joten toivomme, että jatkossakin kuulemme palautettanne, toiveitanne ja kehitysehdotuksianne.

Tilaa tunnukset
KIRJAUDU