Vartti viikossa riittää: mikro-oppimisen noutopöytä on katettu - Academy of Brain
Academy of Brain -vartti viikossa
Työelämän käsinkosketeltava kiire, hektisyys, jatkuvat muutokset ja etätyön lisääntyminen tuovat omat haasteensa työhön liittyvien taitojen ylläpitämiseen. Suurin este oppimiselle on monen mielessä ajanpuute. Mistä ihmeestä löytyisi aikaa? Ei hätää, sillä vartti viikossa riittää!

Mikro-oppimisen lähtökohtana ovat lyhyet tiedon suupalat ja ketterä oppiminen pitkien luentojen tai kurssien sijaan. Tutkimusten mukaan mikro-oppiminen on 17 % tehokkaampaa tiedon siirtämistä perinteisiin koulutussisältöihin verrattuna. – Tokihan oppimisessa on läsnä syvempi prosessi. Usein vartin oppimispurske riittää siihen, että aivot ja mieli saavat syötteen ja kipinän pohdinnalle. Mieli työstää asioita, kun se virittyy oppimisen tilaan. Olennaista on tarjoilla itselleen vartin pätkissä opiskeltavaa, ja pitää yllä jatkuvan oppimisen rytmiä, Academy of Brainin valmentaja, psykologi Ville Ojanen kertoo.

Oikopolku kokemukselliseen oppimiseen

Mutta miksi juuri vartti kerrallaan? Lyhyet työelämätaitosisällöt täsmäävät työmuistin kapasiteettiin ja työntekijän keskittymiskykyyn, joka ympäristön ärsykkeiden vuoksi lyhenee jatkuvasti. Lyhyeen sisältöön on yksinkertaisesti helpompi keskittyä kiireisen työelämän melskeessä.

Mikro-oppimisen prosessi jakautuu kahteen tasoon. Ensimmäisellä tasolla on aiheen sisäänotto ja pohdinta, johon kulutetaan vähintään vartti viikossa. Toisella tasolla opitaan aiheesta kokemuksellisesti arjessa tapahtuvien havaintojen ja reflektoinnin kautta.

– Perinteisessä kolmen vartin luennossa saattaa käydä niin, että opetuksen sisällöstä vain murto-osa on relevanttia tietoa oppijan kannalta. Mikro-oppimisessa varmistetaan, että kaikki aika käytetään hyödyksi. Sen avulla voi rakentaa itselleen laajan kattauksen tietoa, ikään kuin oppimisen noutopöydän, Ojanen sanoo.

Joustava oppiminen osana arkea

Etätyön yleistyessä työntekijöillä on enemmän mahdollisuuksia oman arkensa muovailuun. Tämä tarjoaa Ojasen mielestä suotuisat olosuhteet myös mikro-oppimiselle.

– Kannattaa kuunnella, miten omat energiatasot tai motivaatio vaihtelevat päivän mittaan. Sen avulla voi suunnata tekemistään joustavammin. Kun tunnistaa oppimiselle otollisen fiiliksen, hetki kannattaa suunnata oppimiseen.

Mikro-oppimisen sisältö voi olla paitsi järjestelmällisesti läpikäytävä suurempi kokonaisuus, myös erillinen, työntekijälle juuri sillä hetkellä ajankohtainen oppimissisältö. Jos vaikkapa kiireinen esimies huomaa, että seuraavana päivänä on luvassa haastava palautteenantotilaisuus, hän voi suorittaa palautteen antamiseen liittyvän lyhyen verkkovalmennuksen. Näin pienestä oppimishetkestä syntyy konkreettinen hyöty.

Oppimistyylejä on erilaisia, joten Ojanen kehottaa jokaista valitsemaan itselleen sopivimman tavan löytää opiskeltavaa. Tätä voisi verrata yöpöydällä olevien kirjojen määrään: Joku lukee yhden kirjan kerralla loppuun, toisella voi olla useampia kirjoja kesken samaan aikaan. Suuremmat valmennuskokonaisuudet hän suosittelee käymään systemaattisesti läpi.

Mikro-oppiminen mukaan organisaation omiin oppimisprosesseihin

Työnantajan rooli mikro-oppimisen ideologian viemisessä osaksi henkilöstön kehittämistä on Academy of Brainin Customer Success Manager Hanna Puharisen mielestä olennainen.

– Kaikki lähtee työntekijöiden sisäisestä motivaatiosta, mutta on tärkeää, että yritys arvostaa itsensä kehittämistä ja oppimista. Avainasemassa on myös se, että työnantaja tarjoaa tietyn, selkeästi viestityn ajan opiskeluun.

”Vartti viikossa -lähestymistavalla kuukauden saldoksi tulee jo kokonainen tunti! Moni asiantuntija haluaisi ottaa enemmän aikaa itsensä kehittämiseen, mutta ajan lohkominen kalenterista voi olla vaikeaa. 15 minuutille on kuitenkin helpompi löytää aikaa joka viikko ja ottaa osaksi jonkun tietyn päivän rutiineja. Lyhytkin hetki viikoittain itsensä johtamisen ja hyvinvoinnin parissa inspiroi ja voi saada isompiakin muutoksia aikaan pitkällä aikavälillä. ”

Marjaana Erkkilä
People Manager Innofactor

”Motivaatio oppimiseen lähtee aina itsestä. Kun oma mieli on avoin uudelle, vartissakin voi päästä upeiden oivallusten äärelle! Ajasta ja paikasta riippumaton verkko-opiskelu antaa tähän hyvät mahdollisuudet. Uteliaisuuden ja ajan lisäksi olisi myös tärkeää reflektoida ja soveltaa oppimaansa käytännössä. Näihin onkin hyvä miettiä hyviä käytänteitä omassa työyhteisössä.”

Siina Kiehelä
Yrityskulttuurimuotoilija Leidenschaft
Tutustu mikro-opintokirjastoon

Vartti viikossa -oppimistapa käyttöön – 5 vinkkiä:

 1. JAA TIETOA

  Jaa henkilöstölle tietoa tarjolla olevista työelämätaitovalmennuksista sekä mikro-oppimisen ideologiasta. Academy of Brain tarjoaa asiakkailleen tukea viestintään ja valmennusten käyttäjien aktivoimiseen.

 2. RÄÄTÄLÖI TARPEEN MUKAAN

  Räätälöikää henkilöstöllenne oma opintopolku Academy of Brainin kanssa. Kaikki valmennukset suunnitellaan niin, että ne voi suorittaa myös pienissä pätkissä.

 3. ASETTAKAA YHTEISET TAVOITTEET

  Valitkaa tiimille tai koko henkilöstölle yhteinen valmennus suoritettavaksi, ja keskustelkaa jokaisen osion jälkeen.

 4. KANNUSTA

  Kannusta henkilöstöä etsimään itselleen mielekästä sisältöä valmennussivuston hakutoiminnon avulla. Tarjolla on paljon sisältöä esimerkiksi hyvinvointiin ja jaksamiseen liittyen.

 5. MUUTA TAVAKSI

  Sulauta mikro-oppiminen osaksi tiimityötä. Käytä verkkovalmennussisältöjä esimerkiksi tiimipalavereissa, esimiesaamuissa tai mentoripareissa.

Haluatko kuulla lisää työelämätaitojen mikro-oppimisesta?

Varaa demo

 – Academy of Brain, the science Flash Learning

EN FI

Tilaa tunnukset
KIRJAUDU