Intranet oppimisen työkaluna - Academy of Brain

Intrajärjestelmissä tapahtuva oppiminen ei ole uusi asia. Ehkä sinäkin kävit läpi 1990-luvun intranet –buumin ja intranetin hyödyntämisen oppimistarkoituksissa. Tällä ajanjaksolla intranet-teknologia ja internet alkoivat kasvattaa suosiotaan ja tulla organisaatioiden saataville.

Intranetit olivat organisaatioiden ensimmäisiä askelia kohti digitaalista oppimista. Alkoi introjen hyödyntäminen sisäisiin koulutuksiin ja organisaatioiden sisäisen tiedonjaon tehostamiseen. Tämä mahdollisti koulutusmateriaalien ja oppimisresurssien helpon jakamisen sekä samalla tarjosi myös ensimmäisiä digitaalisia ratkaisuja koulutusten seurantaan ja arviointiin.

Vaikka intranetit olivat alkuaikoina melko yksinkertaisia verrattuna nykyaikaisiin oppimisalustoihin, ne muodostivat perustan organisaatioiden digitaalisen oppimisen kehittämiselle. Alkoi oppimisalustojen ja LMS-ratkaisujen aikakausi, jonka myötä markkinoilla on nykyään lähes tuhat vaihtoehtoista oppimisalustaa tai LMS-ratkaisua. Tästä huolimatta osa organisaatioista jatkoi edelleen intran käyttöä oppimistarkoituksessa.

Olemmeko nyt uuden buumin äärellä? Olemme törmänneet HR-edustajien kanssa käydyissä keskusteluissa siihen, että introjen hyödyntäminen on uudessa nousussa. Siihen viittaisi lisäksi intratarjoajien markkinointi, jossa oppiminen listataan yhdeksi käyttötarkoitukseksi.

Year Established
Products
Team Size
Clients

Miksi introjen oppimiskäyttö on nousussa


Introjen nousuun vaikuttaa muun muassa oppimisen jatkuva kehittyminen, teknologian kehitys, kustannuspaineet, kasvanut mikrokurssitarjonta ja organisaatioiden työkalujen konsolidointi. Sukellamme aluksi oppimiseen liittyvään kehitykseen.

– Oppiminen on tullut pitkälle introjen alkuvaiheista. Suunta on vahvasti kohti mikro-oppimista, jonka tehokkuus on todettu tutkimuksissa. Mikro-oppiminen on iloksemme otettu aktiivisesti käyttöön Suomessa.

Mikro-oppimisen voittokulkuun vaikuttaa keskittymiskyvyn heikkeneminen, kasvava mieltymys videomuotoiseen oppimiseen sekä työelämän kiire. Toinen trendi on yhteisöllisen oppimisen nousu, johon lyhyet sisällöt intrassa sopivat kuin maito kahviin. Yhteisöllisen oppimisen vahva hyödyntäminen nousi vahvasti esiin HR-tutkimuksessamme.


Teknologinen kehitys on tehnyt introista helppokäyttöisiä ja saavutettavia. Olemme kaukana introjen alkuaikojen karuista visuaalisista ratkaisuista, takkuisista editointimahdollisuuksista ja sekavista rakenteista. Helppokäyttöisyys ja saavutettavuus yhdistettynä mikro-oppimiseen tuovat oppimisen vaivattomasti jokaisen työntekijän eteen.

Introjen tuoma kustannustehokkuus vaikuttaa taustalla, erityisesti tämänhetkisessä taloustilanteessa. Valinta hyödyntää intraa oppimiseen tarkoittaa samalla sitä, että organisaatiolla ei ole tarvetta ulkoiselle alustalle ja lisensseille. Intran oppimispuolen hallinnointi on kevyttä suhteessa oppimisalustaan, joka voi hyvinkin olla merkittävä tekijä kiireisessä HR-tiimissä.

Organisaatioiden työkalujen konsolidointi näkyy tällä hetkellä monilla eri osastoilla markkinoinnista IT:seen. Olemme siirtymässä pois spesialisoituneiden työkalujen trendistä kohti suite-pohjaista ajattelua. Tämä ajattelumalli sitoutuu kustannustehokkuuteen, mutta myös työkaluähkyyn ja tämän tuomaan heikkoon käyttöasteeseen.

Intrasopivien oppimissisältöjen tarjonta on ollut nykyhetkeen saakka vähäistä. Tarjonta on kuitenkin kasvamassa sisältöpalveluntarjoajien päästessä kohti skaalautuvuutta ja kustannustehokkaita tuotantoprosesseja, jolloin mikro-opintojen myyminen muodostuu kannattavammaksi. Tämä enteilee hyvää niin intraa kuin oppimisalustoja käyttäville organisaatioille.

Miksi hyödyntää intraa oppimiseen?


Intra mahdollistaa kiireiseen työelämään sopivan oppimismuodon, joka on työntekijöille helppo ja nopea. Oppimiseen voi tarttua hetkessä ja mikro-opintojen hyödyntämiseen riittää 10–15 minuutin kalenterivaraus. Se mahdollistaa myös spontaanit oppimishetket kahvikuppi kädessä. Helppokäyttöisyys ja nopeus mahdollistavat henkilöstön taitojen ajan tasalla pysymisen ja palvelevat myös vahvasti on-demand -pohjaista oppimista. Intraan on kaikilla pääsy, joten se toimii hyvin yhteisöllisen oppimisen työkaluna niin tiimeille kuin esihenkilöille.

Kun ei ole tarvetta ulkoisille alustoille tai lisensseille syntyy huomattavia kustannussäästöjä. Sisällön hankkiminen palveluntarjoajilta on lähtökohtaisesti aina lisenssiratkaisuja edullisempaa. Oppiminen intrassa palvelee myös intran käyttöastetta ja puolestaan intra oppimisaktiivisuutta. Tästä syntyy hyvällä toteutuksella positiivinen noidankehä.

Haluatko tietää, miten valjastaa intra tehokkaaksi oppimisen välineeksi? Lue artikkelimme Mikro-oppiminen intrassa.

Etsitkö intraan sopivaa tapaa parantaa henkilöstösi työelämätaitoja?

Tutustu mikro-oppimiskirjastoon

 – Academy of Brain, the science of Flash Learning

EN FI

Tilaa tunnukset
KIRJAUDU