Valmennusratkaisut - Academy of Brain
Varaa demo
Lataa Sisältökatalogi

Valmennusratkaisut

Akateemiseen ja ammatilliseen tutkimukseen pohjautuvaa psykologisten työelämätaitojen kehittämistä jo vuodesta 2008.

Valmennusratkaisujemme laadun varmistajina toimii Academy of Brain asiantuntijaryhmä ja Learning Success Management -tiimi.

Työelämätaitoratkaisuja kiireiseen työelämään

Valmennuspaketit

Kohdennettuun tarpeeseen

Nopeaan oppimiseen

Työelämätaitokirjasto

Kaikki työelämätaidot kuntoon

Valmennuspaketit ovat kohdennettuun tarpeeseen suunniteltuja kokonaisuuksia. Paketin ytimekkäät valmennussisällöt toimivat tehokkaana aivoruokana niin itseohjautuvassa oppimisessa kuin yhteisöllisessä oppimisessa. Paketit eivät rajoitu ainoastaan sisältöön, sillä Learning Success Management -tiimi tukee teitä valmennuspaketin hyödyntämisessä. Hyödynnämme erilaisia oppimisen työkaluja ja annamme materiaaleja, joilla edistetään viestinnän tuloksellisuutta, aktivoidaan tehokkaammin sekä tehostetaan yhteisöllistä oppimista. Toiminnassamme korostuu oppimisen mahdollistaminen kiireisen työelämän kontekstissa, HR:n ajan säästäminen ja valmennustoiminnan vaikuttavuus.

Valmennuspaketit ovat saatavilla niin SCORM- kuin xAPI yhteensopiville oppimisalustoille. Esittelemme alla pakettimme: aikaansaaminen, esihenkilötyö ja johtaminen, fasilitointi, hybridityö, hyvinvointi ja palautuminen, mindset, tiimityöskentely, työkaveruus, vuorovaikutus.

Aikaansaaminen

Aikaansaaminen on työelämän perusta. Aikaansaaminen -valmennuspaketti on suunniteltu tukemaan organisaatioiden asiantuntijoita ja esihenkilöitä heidän päivittäisissä haasteissaan ja tavoitteidensa saavuttamisessa.

Paketti tarjoaa olennaiset työelämätaidot ajanhallintaan, muutokseen sopeutumiseen sekä keskittymis- ja oppimiskykyyn.

KATSO ESITE

Esihenkilötyö ja johtaminen

Esihenkilötyö ja johtaminen on työelämän avain. Esihenkilötyö ja johtaminen -valmennuspaketti on suunniteltu tukemaan organisaatioiden esihenkilöitä ja johtajia heidän roolissaan kasvamisessa ja menestymisessä.

Paketti tarjoaa olennaiset työelämätaidot valmentavaan johtamiseen, osaamisen hallintaan, palautteen antamiseen, konfliktien ratkaisemiseen, coaching-taitoihin, vuorovaikutukseen ja hajautetun työn johtamiseen.

KATSO ESITE

Fasilitointi

Fasilitointi on modernin työelämän mahdollistaja. Nykytyöelämä tarjoaa fasilitoinnista hyötyä tuovia tilanteita enemmän kuin koskaan.

Fasilitointi -valmennuspaketti on suunniteltu fasilitointia aloitteleville sekä fasilitoinnista kiinnostuneille. Se tarjoaa käytännönläheisiä työkaluja ryhmäprosessien tehokkaaseen ohjaamiseen erilaisissa työympäristöissä. Oli kyseessä sitten live- tai etätyöskentely, Fasilitointi -valmennuspaketti auttaa nostamaan fasilitointikyvyn uudelle tasolle ja tukemaan tiimin parasta mahdollista suoritusta.

KATSO ESITE

Hybridityö

Hybridityö -valmennuspaketti tarjoaa käytännönläheisiä työkaluja ja strategioita hybridityömallin tuomien mahdollisuuksien optimointiin.

Valmennukset auttavat asiantuntijoita ja esihenkilöitä parantamaan virtuaalista tiimityöskentelyä sekä varmistamaan onnistuneen etätyön johtamisen. Paketti on suunniteltu vastaamaan muuttuvan työn haasteisiin ja tukemaan organisaatioiden menestystä joustavassa työskentely-ympäristössä.

KATSO ESITE

Hyvinvointi ja palautuminen

Hyvinvointi ja palautuminen ovat inhimillisesti kestävän työelämän kivijalka. Hyvinvointi ja palautuminen -valmennuspaketti tarjoaa asiantuntijoille ja esihenkilöille työkalut oman hyvinvoinnin ja palautumisen edistämiseen.

Paketti on suunniteltu tukemaan terveellisten elämäntapojen omaksumista, stressin hallinnan kehittämistä ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin rakentamista askel askeleelta.

KATSO ESITE

Kasvun mindset

Kasvun mindset on reitti henkilökohtaiseen kasvuun ja positiiviseen muutokseen. Kasvun mindset -valmennuspaketti tarjoaa käytännön työkaluja ja inspiroivia näkökulmia, jotka tukevat henkistä hyvinvointia ja kasvun asenteen kehittämistä.

Kasvun mindset -valmennuspaketti antaa osallistujille mahdollisuuden syventää ymmärrystään omasta ajattelutavastaan ja kehittää positiivista elämänasennetta.

KATSO ESITE

Tiimityöskentely

Tiimityöskentely mahdollistaa onnistumisen. Tiimityöskentely -valmennuspaketti tarjoaa syvällisen ymmärryksen tiimityöskentelyn periaatteista ja konkreettisia työkaluja tiimityöskentelyn kehittämiseen.

Asiantuntijoille ja esihenkilöille suunnattu valmennuspaketti kehittää tiimidynamiikkaa ja positiivista vuorovaikutusta. Paketti on suunniteltu tukemaan tiimien menestyksestä yhteistyötä.

KATSO ESITE

Työkaveruus

Työkaveruudessa on kyse arjen yhteistyösuhteista, eli siitä millaisessa ilmapiirissä ihmiset tekevät yhteistyötä. Jokainen arjen kohtaaminen vaikuttaa koko yhteisön onnistumiseen.

Paketti tarjoaa käytännönläheisiä valmennuksia, jotka keskittyvät hyvän työkaveruuden perusteisiin, tehokkaaseen vuorovaikutukseen sekä erilaisten työkavereiden ymmärtämiseen ja arvostamiseen. Työkaveruus -valmennuspaketti on suunniteltu asiantuntijatiimien työkaveruuden kehittämiseen.

KATSO ESITE

Vuorovaikutus

Vuorovaikutus on yhteistyön ytimessä. Työelämän vuorovaikutustilanteet ovat moninaisia ja tarjoavat useita mahdollisuuksia tuottaa lisäarvoa niin asiakkaille, organisaatiolle kuin työkavereille.

Vuorovaikutus -valmennuspaketti tarjoaa asiantuntijoille ja esihenkilöille laajan valikoiman vuorovaikutuksen työkaluja ja taitoja. Valmennukset antavat ajatusruokaa vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojen kehittämiseen ja organisaation yhteistyökulttuurin kehittämiseen.

KATSO ESITE

Mikro-opintokirjasto on suunniteltu psykologisten työelämätaitojen nopeaan oppimiseen. Lyhyet viiden minuutin mittaiset videot sopivat hyvin nopeisiin oppimishetkiin. Vartti riittää!

Kirjasto sisältää 50 mikro-opintoa viidestä eri teemasta: moderni johtaminen, aikaansaaminen ja hyvinvointi, vuorovaikutus, yhteistyö ja kasvun mindset.  Oma Learning Success Managerinne toimii tukenanne mikro-opintojen viestinnässä ja muotoilussa. Hyödynnämme esimerkiksi vuosikellosuunnitelmia ja kuukausinostoja.

Saatavilla oppimisalustoille ja introihin.

LATAA MIKRO-OPINTOKIRJASTON KATALOGI

Valitsemalla kirjaston saat käyttöönne kaikki työelämätaitosisältömme. Kirjasto sopii laajaan psykologisten työelämätaitojen kehittämiseen. Tämä sisältää kaikki nykyhetken valmennukset, sopimuskauden uutuudet, valmiit opintopolut sekä räätälöityjä opintopolkuja.

Kirjasto sisältää myös kattavan tuen LSM-tiimiltämme. Teille nimetty Learning Success Manager pitää kanssanne vähintään kerran kvartaalissa palaverin, jossa tutkitaan yhdessä tuloksia ja suunnitellaan tarpeen vaatiessa käyttöasteen lisääviä toimenpiteitä. Reagoimme henkilöstösi aktiivisuuden muutoksiin tarjoamalla konsultatiivista tukea niin viestinnän, ilmiöttämisen kuin yhteisöllisen oppimisen tiimoilta.

Kirjasto on saatavilla kaikille SCORM- ja xApi-sopiville oppimisalustoille.

LATAA kirjastokatalogi tästä
Asiantuntijaryhmä työelämätaitosisältöjen taustalla

Asiantuntijaryhmämme varmistaa, että psykologiset työelämätaitosisällöt perustuvat vahvaan asiantuntemukseen, tieteelliseen tutkimukseen ja käytännön kokemukseen.

Ville Ojanen

VILLE OJANEN

Ville on aivotutkimuksesta väitellyt psykologi, jolla on yli kymmenen vuoden käytännön kokemus työelämän muutoksesta ja psykologisten taitojen valmentamisesta.

Minna Huotilainen

MINNA HUOTILAINEN

Minna on Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori, sekä tutkii muistia ja oppimista CICERO-verkostossa aivotutkimusmenetelmillä. Lisäksi hän johtaa kansainvälistä Changing Education -maisteriohjelmaa.

Jarmo Manner

JARMO MANNER

Jarmo on kauppatieteiden maisteri, organisaatiokonsultti ja johdon valmentaja. Hänellä on 15 vuoden johtamiskokemus sekä 20 vuoden kokemus yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden kehittämisestä.

LSM-tiimi maksimoi ROI:n

 Academy of Brainin Learning Success Managerit varmistavat, että saatte valmennuksista kaikki hyödyt irti! Heidän tehtävänä on auttaa teitä onnistumaan. LSM tukee oppimismuotoilussa ja sisältöjen markkinoinnissa. Luo yhdessä kanssanne suunnitelmia, seuraa ja auttaa lisäämään aktiivisuutta, tutustuu raportteihin ja palautteisiin. Pääsette oman LSM:n kanssa yhdessä luomaan viestintäsuunnitelmia ja sparrailemaan teitä pohdituttavissa kysymyksissä.

LUE LSM-mallista

Olemme nähneet Hyvä työkaveruus-koulutuksenne sisällön mielenkiintoisena ja laadukkaana. Koulutuksessa on monipuolisesti tosi hyvää asiaa, joista melkein jokaiseen teemaan tekisi mieli tarttua ja syventää harjoitusten muodossa. Oli hienoa kokeilla tämänkaltaista yhteistyötä, jossa saimme nivoa videoiden sisällöt käytäntöön ja harjoituksiin 30 hengen tiimin kanssa. Verkkokurssi + työpajatkokonaisuus on toiminut hyvin ja sisällöt ovat hyvin tukeneet toisiaan.

Tehy on tarjonnut jäsenilleen useita Academy of Brainin verkkokursseja ja ne ovat olleet kovin suosittuja. Verkkokurssien vahvuudeksi on koettu se, että niitä voi kuunnella ja suorittaa milloin ja missä vain. Videoiden pituus on koettu riittävän lyhyeksi ja aiheet ajankohtaisiksi.Verkkokurssien sisältö on koettu hyödylliseksi ja yhteistyö Academy of Branin kanssa on sujunut aina mutkattomasti ja apua on saanut tarvittaessa.

Laadukas ja toimiva palvelu, hyvät sisällöt, erinomainen asiakaspalvelu. Ajassa kiinni.

AOB on sisällöntuotannossaan tällä hetkellä omasta mielestäni oman alansa avoimien kotimaisten markkinoiden ykkönen.

Sisällöt ovat monipuolisia, helposti hyödynnettäviä ja sovellettavissa monenlaisiin valmennustoteutuksiin syventämään, fokusoimaan tai laajentamaan käsiteltäviä teemoja. Vaikuttava kokonaisuus henkilöstön tulevaisuustaitojen kehittämiseksi.

Valitsimme mukaan opintotarjontaamme Academy of Brainin valmennukset, koska ne ovat erittäin ajankohtaisia, ja vahvistavat myös tulevaisuuden työelämätaitoja.

Laadukas ja toimiva palvelu, hyvät sisällöt, erinomainen asiakaspalvelu. Ajassa kiinni.

Anne Kauppinen
UEF

Tehy on tarjonnut jäsenilleen useita Academy of Brainin verkkokursseja ja ne ovat olleet kovin suosittuja. Verkkokurssien vahvuudeksi on koettu se, että niitä voi kuunnella ja suorittaa milloin ja missä vain. Videoiden pituus on koettu riittävän lyhyeksi ja aiheet ajankohtaisiksi.Verkkokurssien sisältö on koettu hyödylliseksi ja yhteistyö Academy of Branin kanssa on sujunut aina mutkattomasti ja apua on saanut tarvittaessa.

Mona Jaari
Training Designer, Tehy

Olemme nähneet Hyvä työkaveruus-koulutuksenne sisällön mielenkiintoisena ja laadukkaana. Koulutuksessa on monipuolisesti tosi hyvää asiaa, joista melkein jokaiseen teemaan tekisi mieli tarttua ja syventää harjoitusten muodossa. Oli hienoa kokeilla tämänkaltaista yhteistyötä, jossa saimme nivoa videoiden sisällöt käytäntöön ja harjoituksiin 30 hengen tiimin kanssa. Verkkokurssi + työpajatkokonaisuus on toiminut hyvin ja sisällöt ovat hyvin tukeneet toisiaan.

Maiju Kangas & Paula Louet
Momentous

AOB on sisällöntuotannossaan tällä hetkellä omasta mielestäni oman alansa avoimien kotimaisten markkinoiden ykkönen.

Antti Salmi
KEVA

Erinomaiset sisällöt, erinomainen asiakkaiden kohtaaminen ja palvelu myynnistä seurantaan. Kiitos paljon!

Terhi Aaltonen-Ogbeide
Fujitsu

Valitsimme mukaan opintotarjontaamme Academy of Brainin valmennukset, koska ne ovat erittäin ajankohtaisia, ja vahvistavat myös tulevaisuuden työelämätaitoja.

Jenni Ahlblad
Veikkaus

Sisällöt ovat monipuolisia, helposti hyödynnettäviä ja sovellettavissa monenlaisiin valmennustoteutuksiin syventämään, fokusoimaan tai laajentamaan käsiteltäviä teemoja. Vaikuttava kokonaisuus henkilöstön tulevaisuustaitojen kehittämiseksi. 

Mari Svahn
Chief HR Officer Salomaa
HR-edustaja, haluatko testata paketteja tai kirjastoja? Nappaa ilmainen 60 päivän testijakso!
TESTAA ILMAISEKSI
Tilaa tunnukset
KIRJAUDU