Valmennusratkaisut - Academy of Brain
Testaa ilmaiseksi

Valmennusratkaisut

Akateemiseen ja ammatilliseen tutkimukseen pohjautuvaa psykologisten työelämätaitojen kehittämistä jo vuodesta 2008.

Valmennusratkaisujemme laadun varmistajina toimii Academy of Brain asiantuntijaryhmä ja Learning Success Management -tiimi.

Työelämätaitoratkaisuja kiireiseen työelämään

Valmennuspaketit

Kohdennettuun tarpeeseen

Nopeaan oppimiseen

Työelämätaitokirjasto

Kaikki työelämätaidot kuntoon

Valmennuspaketit ovat kohdennettuun tarpeeseen suunniteltuja kokonaisuuksia. Paketin ytimekkäät valmennussisällöt toimivat tehokkaana aivoruokana niin itseohjautuvassa oppimisessa kuin yhteisöllisessä oppimisessa. Paketit eivät rajoitu ainoastaan sisältöön, sillä Learning Success Management -tiimi tukee teitä valmennuspaketin hyödyntämisessä. Hyödynnämme erilaisia oppimisen työkaluja ja annamme materiaaleja, joilla edistetään viestinnän tuloksellisuutta, aktivoidaan tehokkaammin sekä tehostetaan yhteisöllistä oppimista. Toiminnassamme korostuu oppimisen mahdollistaminen kiireisen työelämän kontekstissa, HR:n ajan säästäminen ja valmennustoiminnan vaikuttavuus.

Valmennuspaketit ovat saatavilla niin SCORM- kuin xAPI yhteensopiville oppimisalustoille. Esittelemme alla pakettimme: aikaansaaminen, esihenkilötyö ja johtaminen, fasilitointi, hybridityö, hyvinvointi ja palautuminen, mindset, tiimityöskentely, työkaveruus, vuorovaikutus.

Tutustu valmennuspaketteihin klikkaamalla

Aikaansaaminen

Aikaansaaminen on työelämän perusta. Aikaansaaminen -valmennuspaketti on suunniteltu tukemaan organisaatioiden asiantuntijoita ja esihenkilöitä heidän päivittäisissä haasteissaan ja tavoitteidensa saavuttamisessa.

Esihenkilötyö ja johtaminen

Esihenkilötyö ja johtaminen on työelämän avain. Esihenkilötyö ja johtaminen -valmennuspaketti on suunniteltu tukemaan organisaatioiden esihenkilöitä ja johtajia heidän roolissaan kasvamisessa ja menestymisessä.

Fasilitointi

Fasilitointi on modernin työelämän mahdollistaja. Nykytyöelämä tarjoaa fasilitoinnista hyötyä tuovia tilanteita enemmän kuin koskaan. Fasilitointi -valmennuspaketti on suunniteltu fasilitointia aloitteleville sekä fasilitoinnista kiinnostuneille.

Hybridityö

Hybridityö -valmennuspaketti tarjoaa käytännönläheisiä työkaluja ja strategioita hybridityömallin optimointiin. Paketti vastaa muuttuvan työn haasteisiin ja tukee organisaatioiden menestystä joustavassa työskentely-ympäristössä.

Hyvinvointi ja palautuminen

Hyvinvointi ja palautuminen ovat inhimillisesti kestävän työelämän kivijalka. Hyvinvointi ja palautuminen -valmennuspaketti tarjoaa asiantuntijoille ja esihenkilöille työkalut oman hyvinvoinnin ja palautumisen edistämiseen.

Kasvun Mindset

Kasvun mindset on reitti henkilökohtaiseen kasvuun ja positiiviseen muutokseen. Kasvun mindset -valmennuspaketti tarjoaa käytännön työkaluja ja inspiroivia näkökulmia, jotka tukevat henkistä hyvinvointia ja kasvun asenteen kehittämistä.

Tiimityöskentely

Tiimityöskentely mahdollistaa onnistumisen. Tiimityöskentely -valmennuspaketti tarjoaa syvällisen ymmärryksen tiimityöskentelyn periaatteista ja konkreettisia työkaluja tiimityöskentelyn kehittämiseen.

Työkaveruus

Työkaveruudessa on kyse arjen yhteistyösuhteista, eli siitä millaisessa ilmapiirissä ihmiset tekevät yhteistyötä. Paketti tarjoaa käytännönläheisiä valmennuksia asiantuntijatiimien työkaveruuden kehittämiseen.

Vuorovaikutus

Vuorovaikutus on yhteistyön ytimessä. Vuorovaikutus -valmennuspaketti tarjoaa asiantuntijoille ja esihenkilöille laajan valikoiman vuorovaikutuksen työkaluja ja taitoja.

Asiakaspalvelijan hyvinvointi ja vuorovaikutustaidot

Asiakaspalvelijat ovat yrityksen tärkeä voimavara, ja heidän hyvinvointinsa on ensiarvoisen tärkeää. Asiakaspalvelijan valmennuspaketti keskittyy vahvistamaan oman työnsä johtamista, palautumista, arjen mielenhallintaa, sekä rakentavaa ja läsnäolevaa vuorovaikutusta.

Luovan alan osaajan oman työn johtaminen ja vuorovaikutustaidot

Luovien alojen menestykseen tarvitaan paljon muutakin kuin pelkkää luovuutta. Luovan alan osaajan paketti keskittyy vahvistamaan luovan alan osaajan kasvun mindsettia, fasilitointitaitoja, oman työn johtamista ja aloitteellisuutta sekä vuorovaikutustaitoja.

Teknisen alan osaajan stressinhallinta ja tiimitaidot

Tekninen ala tuo nopeasti muuttuvia tilanteita ja odottamattomia ongelmia, joihin tarvitaan tehokasta reagointia. Stressinhallinta, kyky säilyttää rauhallisuus ja joustavuus ovat siis äärimmäisen tärkeitä. Tiimityötä tekevät tekniset asiantuntijat tarvitsevat lisäksi hyvät tiimitaidot.

Mikro-opintokirjasto on suunniteltu psykologisten työelämätaitojen nopeaan oppimiseen. Lyhyet viiden minuutin mittaiset videot sopivat hyvin nopeisiin oppimishetkiin. Vartti riittää!

Kirjasto sisältää 50 mikro-opintoa viidestä eri teemasta: moderni johtaminen, aikaansaaminen ja hyvinvointi, vuorovaikutus, yhteistyö ja kasvun mindset.  Oma Learning Success Managerinne toimii tukenanne mikro-opintojen viestinnässä ja muotoilussa. Hyödynnämme esimerkiksi vuosikellosuunnitelmia ja kuukausinostoja.

Saatavilla oppimisalustoille ja introihin.

LATAA MIKRO-OPINTOKIRJASTON KATALOGI

Valitsemalla kirjaston saat käyttöönne kaikki työelämätaitosisältömme. Kirjasto sopii laajaan psykologisten työelämätaitojen kehittämiseen. Tämä sisältää kaikki nykyhetken valmennukset, sopimuskauden uutuudet, valmiit opintopolut sekä räätälöityjä opintopolkuja.

Kirjasto sisältää myös kattavan tuen LSM-tiimiltämme. Teille nimetty Learning Success Manager pitää kanssanne vähintään kerran kvartaalissa palaverin, jossa tutkitaan yhdessä tuloksia ja suunnitellaan tarpeen vaatiessa käyttöasteen lisääviä toimenpiteitä. Reagoimme henkilöstösi aktiivisuuden muutoksiin tarjoamalla konsultatiivista tukea niin viestinnän, ilmiöttämisen kuin yhteisöllisen oppimisen tiimoilta.

Kirjasto on saatavilla kaikille SCORM- ja xApi-sopiville oppimisalustoille.

LATAA kirjastokatalogi tästä
Asiantuntijaryhmä työelämätaitosisältöjen taustalla

Asiantuntijaryhmämme varmistaa, että psykologiset työelämätaitosisällöt perustuvat vahvaan asiantuntemukseen, tieteelliseen tutkimukseen ja käytännön kokemukseen.

Ville Ojanen

VILLE OJANEN

Ville on aivotutkimuksesta väitellyt psykologi, jolla on yli kymmenen vuoden käytännön kokemus työelämän muutoksesta ja psykologisten taitojen valmentamisesta.

Minna Huotilainen

MINNA HUOTILAINEN

Minna on Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori, sekä tutkii muistia ja oppimista CICERO-verkostossa aivotutkimusmenetelmillä. Lisäksi hän johtaa kansainvälistä Changing Education -maisteriohjelmaa.

Jarmo Manner

JARMO MANNER

Jarmo on kauppatieteiden maisteri, organisaatiokonsultti ja johdon valmentaja. Hänellä on 15 vuoden johtamiskokemus sekä 20 vuoden kokemus yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden kehittämisestä.

LSM-tiimi maksimoi ROI:n

 Academy of Brainin Learning Success Managerit varmistavat, että saatte valmennuksista kaikki hyödyt irti! Heidän tehtävänä on auttaa teitä onnistumaan. LSM tukee oppimismuotoilussa ja sisältöjen markkinoinnissa. Luo yhdessä kanssanne suunnitelmia, seuraa ja auttaa lisäämään aktiivisuutta, tutustuu raportteihin ja palautteisiin. Pääsette oman LSM:n kanssa yhdessä luomaan viestintäsuunnitelmia ja sparrailemaan teitä pohdituttavissa kysymyksissä.

LUE LSM-mallista

Olemme nähneet Hyvä työkaveruus-koulutuksenne sisällön mielenkiintoisena ja laadukkaana. Koulutuksessa on monipuolisesti tosi hyvää asiaa, joista melkein jokaiseen teemaan tekisi mieli tarttua ja syventää harjoitusten muodossa. Oli hienoa kokeilla tämänkaltaista yhteistyötä, jossa saimme nivoa videoiden sisällöt käytäntöön ja harjoituksiin 30 hengen tiimin kanssa. Verkkokurssi + työpajatkokonaisuus on toiminut hyvin ja sisällöt ovat hyvin tukeneet toisiaan.

Tehy on tarjonnut jäsenilleen useita Academy of Brainin verkkokursseja ja ne ovat olleet kovin suosittuja. Verkkokurssien vahvuudeksi on koettu se, että niitä voi kuunnella ja suorittaa milloin ja missä vain. Videoiden pituus on koettu riittävän lyhyeksi ja aiheet ajankohtaisiksi.Verkkokurssien sisältö on koettu hyödylliseksi ja yhteistyö Academy of Branin kanssa on sujunut aina mutkattomasti ja apua on saanut tarvittaessa.

Laadukas ja toimiva palvelu, hyvät sisällöt, erinomainen asiakaspalvelu. Ajassa kiinni.

AOB on sisällöntuotannossaan tällä hetkellä omasta mielestäni oman alansa avoimien kotimaisten markkinoiden ykkönen.

Sisällöt ovat monipuolisia, helposti hyödynnettäviä ja sovellettavissa monenlaisiin valmennustoteutuksiin syventämään, fokusoimaan tai laajentamaan käsiteltäviä teemoja. Vaikuttava kokonaisuus henkilöstön tulevaisuustaitojen kehittämiseksi.

Valitsimme mukaan opintotarjontaamme Academy of Brainin valmennukset, koska ne ovat erittäin ajankohtaisia, ja vahvistavat myös tulevaisuuden työelämätaitoja.

Laadukas ja toimiva palvelu, hyvät sisällöt, erinomainen asiakaspalvelu. Ajassa kiinni.

Anne Kauppinen
UEF

Tehy on tarjonnut jäsenilleen useita Academy of Brainin verkkokursseja ja ne ovat olleet kovin suosittuja. Verkkokurssien vahvuudeksi on koettu se, että niitä voi kuunnella ja suorittaa milloin ja missä vain. Videoiden pituus on koettu riittävän lyhyeksi ja aiheet ajankohtaisiksi.Verkkokurssien sisältö on koettu hyödylliseksi ja yhteistyö Academy of Branin kanssa on sujunut aina mutkattomasti ja apua on saanut tarvittaessa.

Mona Jaari
Training Designer, Tehy

Olemme nähneet Hyvä työkaveruus-koulutuksenne sisällön mielenkiintoisena ja laadukkaana. Koulutuksessa on monipuolisesti tosi hyvää asiaa, joista melkein jokaiseen teemaan tekisi mieli tarttua ja syventää harjoitusten muodossa. Oli hienoa kokeilla tämänkaltaista yhteistyötä, jossa saimme nivoa videoiden sisällöt käytäntöön ja harjoituksiin 30 hengen tiimin kanssa. Verkkokurssi + työpajatkokonaisuus on toiminut hyvin ja sisällöt ovat hyvin tukeneet toisiaan.

Maiju Kangas & Paula Louet
Momentous

AOB on sisällöntuotannossaan tällä hetkellä omasta mielestäni oman alansa avoimien kotimaisten markkinoiden ykkönen.

Antti Salmi
KEVA

Erinomaiset sisällöt, erinomainen asiakkaiden kohtaaminen ja palvelu myynnistä seurantaan. Kiitos paljon!

Terhi Aaltonen-Ogbeide
Fujitsu

Valitsimme mukaan opintotarjontaamme Academy of Brainin valmennukset, koska ne ovat erittäin ajankohtaisia, ja vahvistavat myös tulevaisuuden työelämätaitoja.

Jenni Ahlblad
Veikkaus

Sisällöt ovat monipuolisia, helposti hyödynnettäviä ja sovellettavissa monenlaisiin valmennustoteutuksiin syventämään, fokusoimaan tai laajentamaan käsiteltäviä teemoja. Vaikuttava kokonaisuus henkilöstön tulevaisuustaitojen kehittämiseksi. 

Mari Svahn
Chief HR Officer Salomaa
HR-edustaja, haluatko testata paketteja tai kirjastoja? Nappaa ilmainen 60 päivän testijakso!
TESTAA ILMAISEKSI

Psykologiset työelämätaidot 
tutkimuspohjaisesti

Ota yhteyttä
TUOTTEET
ASIAKKAAT
RESURSSIT

Aikaansaaminen       Esihenkilötyö ja johtaminen       Fasilitointi       Hybridityö       Hyvinvointi ja palautuminen       Kasvun Mindset       Tiimityöskentely       Työkaveruus       Vuorovaikutus

Copyright © 2024 Academy of Brain. All Rights Reserved

EN FI

Tilaa tunnukset
KIRJAUDU