Psykologiset työelämätaidot ja muutoskyky | Academy of Brain
Testaa ilmaiseksi

Miten psykologiset työelämätaidot ja muutoskyky kytkeytyvät toisiinsa? Nykyhetken dynaamisessa ja jatkuvasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä organisaation kyky sopeutua nopeasti muutoksiin on ratkaisevan tärkeää menestykselle. Teknologisten edistysaskelien ja strategisten aloitteiden lisäksi yksi keskeinen tekijä organisaation sopeutumiskyvyn takana on psykologisten työelämätaitojen (eng. soft skills) kehittäminen ja hyödyntäminen. Tutkimukset korostavat johdonmukaisesti näiden taitojen keskeistä roolia sellaisen työkulttuurin luomisessa, joka ei ainoastaan reagoi, vaan myös ennakoi muutosten edessä. 

Psykologisten työelämätaitojen vallankumous 

Psykologiset työelämätaidot sisältävät kattavan joukon ominaisuuksia, jotka liittyvät vuorovaikutukseen, kommunikaatioon ja ihmiseen itseensä. Nämä ominaisuudet mahdollistavat yksilölle monimutkaisten ihmiskontaktien navigoinnin ja yhteistyön työssä. Lukuisat tutkimukset ja raportit, kuten World Economic Forumin ”Future of Jobs Report” -raportti, korostavat taitomaiseman muutosta, jossa tunneäly, luovuus ja vuorovaikutustaidot nousevat tärkeiksi osatekijöiksi organisaation menestykselle.

Psykologiset työelämätaidot ja sopeutumiskyky ovat sidoksissa

Tehokas viestintä: Psykologiset työelämätaidot muodostavat tehokkaan tiimityön perustan. Näistä taidoista korostuvat erityisesti viestintätaidot ja aktiivisen kuuntelun taito. Nopeasti muuttuvassa ympäristössä, jossa selkeys ja läpinäkyvyys ovat olennaisia, tehokas viestintä edistää ymmärrystä, linjaa tiimejä ja lisää siirtymien sujuvuutta organisaatiomuutosten aikana.

Tunneäly: Oman itsensä ja muiden tunteiden ymmärtäminen ja hallitseminen on tunneälyn kulmakivi. Korkealla tunneälyllä varustetut johtajat ja tiimin jäsenet käsittelevät paremmin muutoksen mukana tulevaa stressiä ja epävarmuutta. He voivat asettua kollegoidensa asemaan, rakentaa luottamusta ja luoda positiivisen organisaatiokulttuurin, joka kannustaa sopeutumaan.

Yhteistyö ja tiimityö: Kyky tehdä saumatonta yhteistyötä on elintärkeää sopeutuvalle organisaatiolle. Psykologiset työelämätaidot, kuten tiimityö- ja yhteistyötaidot varmistavat, että organisaatiossa yhdistetään monipuolisesti taitoja ja näkökulmia. Lopputuloksena innovaatio- ja ongelmanratkaisukyky kasvaa. Tämä yhteistyöhön perustuva henki muodostuu keskeiseksi voimaksi, kun organisaatio menestyksekkäästi navigoi muutoksessa ja toteuttaa uudistuksia.

Psykologiset työelämätaidot ja sopeutumiskyky tutkimuksen mukaan

Lukuisat tutkimukset tukevat väitettä, jonka mukaan psykologiset työelämätaidot edistävät merkittävästi organisaation sopeutumiskykyä. Tämä korostuu tulevaisuudessa tekoälyn vaikuttaessa disruptiivisesti työhön.

Journal of Applied Psychology -julkaisussa (LePine, 2005) havaittiin, että tiimit, joiden vuorovaikutustaitojen taso on korkea, osoittavat parempaa sopeutumiskykyä odottamattomien haasteiden edessä.

Human Resource Management Review -julkaisun katsausartikkeli (Pirsoul et. al, 2023) viittaa siihen, että tunneäly on taito, jonka ihmiset voivat hankkia edistääkseen uramenestystä.

Business and Professional Communication Quarterly -julkaisun artikkeli (Cardon et. al, 2023) osoittaa, että tekoälyn aikakaudella työnantajat odottavat yhä enemmän arvostavansa ”pehmeitä taitoja”, jotka tehostavat ihmiskontakteja ja edistävät rikasta, ihmiskeskeistä yrityskulttuuria.

Organisaation sopeutumiskyvyn tehostaminen

Yritykset voivat parantaa sopeutumiskykyään:

Yhteenvetona voidaan todeta, että organisaation sopeutumiskyky ei ole pelkästään riippuvainen sen teknologisesta infrastruktuurista tai strategisesta suunnittelusta, vaan se juontaa juurensa syvälle työvoiman psykologisiin työelämätaitoihin. Investoimalla näihin taitoihin, luodaan kulttuuria, joka korostaa joustavuutta, ketteryyttä ja tulevaisuuteen suuntautuvaa ajattelutapaa. Samalla varmistetaan, että organisaatio ei ainoastaan selviä, vaan menestyy muutoksen edessä.

Referenssit: 

LePine, Jeffery. (2005). Adaptation of Teams in Response to Unforeseen Change: Effects of Goal Difficulty and Team Composition in Terms of Cognitive Ability and Goal Orientation. The Journal of applied psychology. 90. 1153-67. 

Pirsoul, T., Parmentier, M., Sovet, L., & Nils, F. (2023). Emotional intelligence and career-related outcomes: A meta-analysis. Human Resource Management Review. 

Cardon, P., Fleischmann, C., Logemann, M., Heidewald, J., Aritz, J., & Swartz, S. (2023). Competencies Needed by Business Professionals in the AI Age: Character and Communication Lead the Way. Business and Professional Communication Quarterly

 – Academy of Brain, psykologiset työelämätaidot tutkimuspohjaisesti

Kiinnostunut skaalautuvista ratkaisuista?

Tutustu ratkaisuihin

EN FI

Tilaa tunnukset
KIRJAUDU