Työelämätaitojen oppiminen – 6 mikro-oppimisvinkkiä - Academy of Brain
Vinkit työelämätaitojen mikro-oppimiseen

Miksi työelämätaitojen oppiminen on niin tärkeää? Vahvat työelämätaidot ovat organisaation voimavara ja avain henkilökohtaiseen menestykseen. Ne avaavat uusia mahdollisuuksia organisaatiossasi. Taitojen hallinta auttaa sinua rakentamaan toimivaa työympäristöä yhteistyössä muiden kanssa. Kyky kohdata haasteita tekee päivittäisestä työstä sujuvampaa. Työelämätaidot eivät ole vain yksittäisiä taitoja, vaan kokonaisvaltainen lähestymistapa. Niille rakentuu niin yksilön kuin organisaation menestys.

Työelämätaitojen oppiminen kiteytyy selkeisiin oppimistavoitteisiin, kompaktiin oppimissisältöön ja aikataulutukseen. Fokuksen pitäminen yhdessä taidossa kerrallaan vähentää stressiä ja tekee oppimisesta tehokkaampaa. Yhteisöllinen oppiminen muiden kanssa tarjoaa monipuolisen oppimiskokemuksen. Säännöllinen kertaus on avain pitkäaikaiseen muistamiseen ja taitojen jatkuvaan kehittämiseen.

Aseta itsellesi työelämätaitojen oppimistavoitteet

Työelämätaitojen oppimisen ensimmäinen vinkki liittyy selkeiden oppimistavoitteiden asettamiseen. Konkreettiset tavoitteet auttavat hahmottamaan, mitä työelämätaitoja haluat vahvistaa tai mitä osa-alueita haluat kehittää. Nämä tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi tiimityöskentelyyn, johtamiseen, vuorovaikutukseen tai ajanhallintaan. Asettaessasi selkeät tavoitteet, voit seurata edistymistäsi ja arvioida, mitä olet saavuttanut. Tavoitteet toimivat myös itsesi motivoimisessa, silloin kun saavutat asettamasi tavoitteen ja koet onnistumisen tunteita.

Esimerkki: Asetit tavoitteeksesi kehittää kykyäsi tehdä yhteistyötä tiimisi sisällä. Seuraavaksi päädyt valitsemaan sopivaa oppimissisältöä.

Valitse kompakti työelämätaitojen oppimissisältö

Työelämätaitojen oppiminen voi olla haasteellista työelämän kiireen ja yhä kasvavan osaamisen kehittämistarpeen vuoksi. Keskittyminen ytimekkääseen mikro-oppimissisältöön tuo tähän helpotusta. Viiden minuutin oppimissisältö, kuten lyhyt video, artikkeli tai infograafi, tarjoaa sopivan annoksen aivoruokaa. 15-minuutin kalenteroitu oppimishetki yhdistettynä muutaman minuutin sisältöön varmistaa ajan riittävyyden asian reflektointiin. Reflektointi on olennainen osa asian käytäntöön viemistä.

Esimerkki: Tutkit oppimisalustasi tai intrasi mikro-opintovalikoimaa ja huomasit useamman vaihtoehtoisen tavan. Päädyit valitsemaan kolme työkaveruuden mikro-opintovideota. On aika siirtyä aikatauluttamisen pariin ja laittaa oppimishetket kalenteriin.

Tutustu työelämätaitojen mikro-opintoihin

Lataa katalogi

Aikatauluta työelämätaitojen oppiminen

Aikatauluttaminen on olennainen osa työelämätaitojen tehokasta oppimista. Asettaessasi konkreettisia oppimistavoitteita, varaa säännöllisesti aikaa näiden tavoitteiden saavuttamiseen viikkoaikataulusi sisään. Merkitse kalenteriisi tai tehtävälistoillesi omistettu aika työelämätaitojen kehittämiselle, ja pidä kiinni näistä varatuista hetkistä.

Tee oppimisajasta tapa, olipa kyseessä sitten viikoittainen 15-minuuttia tai tunti. Järjestelmällinen lähestymistapa auttaa sinua integroimaan oppimisen osaksi arkeasi ja varmistamaan, että et unohda työelämätaitojen kehittämistä kiireisen arjen keskellä.

Aikataulutettu työelämätaitojen oppiminen mahdollistaa myös jatkuvan kehityksen. Se auttaa saavuttamaan asetettuja tavoitteita, ja vahvistaa oppimista pitkällä aikavälillä. Säännöllinen altistuminen uudelle tiedolle ja taidoille auttaa syventämään ymmärrystäsi ja vahvistamaan työelämätaitojasi ajan myötä.

Esimerkki: Ensimmäinen kalenterimerkintäsi lähestyy, on oppimisen aika. 

Keskity yhteen opittavaan työelämätaitoon

Olet jo laittanut kalenteriisi mikro-oppimishetket ja valinnut sisällöt. Nyt on aika keskittyä videoon sekä katsomisen jälkeen pohtia, miten voit soveltaa katsomaasi omassa työssäsi. Tämä varmistaa, että saat parhaan mahdollisen hyödyn jokaisesta oppimishetkestäsi.

Oppiminen pieni palanen kerrallaan auttaa myös vähentämään stressiä ja ylikuormitusta. Samalla teet oppimisesta mukavampaa, rakennat itsellesi mieluisia oppimishetkiä ja kestävää tapaa varmistaa osaamisesi.

Esimerkki: Katsoit aluksi Academy of Brainin ‘Työkaveruuden roolit vuorovaikutuksessa’ -mikrovideon ja mietit, että missä rooleissa olet hyvä ja missä rooleissa sinun tulisi kehittyä.

Tee muistiinpanoja oman työsi tärkeimmistä taidoista

Työelämätaitojen oppiminen tehostuu laatimalla muistiinpanot reflektoimistasi asioista. Kun opit uusia asioita tai hiot olemassa olevia taitojasi, kirjoita ylös keskeiset käsitteet, vinkit ja oivallukset.

Muistiinpanot auttavat sinua jäsentelemään ja kiteyttämään opittua tietoa. Kun kirjoitat asiat omilla sanoillasi, ne muuttuvat paremmin omaksi tiedoksesi. Muistiinpanot toimivat myös erinomaisena resurssina myöhemmälle kertaukselle.

Esimerkki – Kirjoitit ‘Työkaveruuden roolit vuorovaikutuksessa’ mikro-opinnoista ylös roolin, jonka kohdalla koet tarvetta kehittyä. Näihin muistiinpanoihin on helppo palata, kun on aika toimia kyseisen työkaveriroolin mukaisesti. Asetit muistiinpanot itsellesi kalenteriin viikoittain toistuvana viiden minuutin kalenterimerkintänä, jolloin muistat huomioida roolin viikoittaisissa vuorovaikutustilanteissa.

Opi työelämätaitoja yhdessä muiden kanssa

Työelämätaitojen kehittäminen on tehokkaimmillaan, kun opit yhdessä muiden kanssa. Yhteisöllinen oppiminen optimoi ja syventää uuden tiedon omaksumista. Kun työyhteisön jäsenet yhdessä jakavat näkemyksiään oppimisen sisällöistä, tuloksena on monipuolisempi oppimiskokemus verrattuna yksinopiskeluun. Tutkimusten mukaan ihmisen oppimiskyky on parhaimmillaan vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Yhteisössä oppiminen lisää myös motivaatiota ja vahvistaa työyhteisön oppimiskulttuuria.

Yhteisöllinen oppiminen tarjoaa useita etuja. Voit hyödyntää toisten näkökulmia ja kokemuksia, mikä laajentaa omaa ymmärrystäsi. Työelämätaitojen oppiminen ryhmässä mahdollistaa myös vertaistuen, joka voi olla arvokasta, kun kohtaat haasteita tai haluat jakaa onnistumisia. Toinen ryhmän jäsen saattaa tarjota näkökulman tai ratkaisun, johon et itse olisi törmännyt.

Yhdessä oppiminen voi tapahtua erilaisissa muodoissa, kuten tiimipalavereissa, esihenkilökokoontumisissa, Slackissa, Teamsissä tai vaikkapa kahvikupin äärellä. Voitte yhdessä asettaa tavoitteita ja seurata edistymistä. Lisäksi voitte antaa toisillenne palautetta, mikä edistää oppimista entisestään.

Esimerkki: ‘Työkaveruuden roolit vuorovaikutuksessa’ mikro-opinnon katsottuasi huomasit, että tästä voisi olla hyötyä koko tiimillesi. Tiimin aamukahveilla nostit asian esiin ja päädyitte varaamaan tälle 30-minuutin yhteisen ajan kehittääksenne yhteistyötänne.

QUICK TUTORIAL -KURSSIT

Työelämätaitojen oppiminen

 1. ASETA SELKEÄT OPPIMISTAVOITTEET
  • Konkreettiset tavoitteet auttavat hahmottamaan haluamasi taidot.
  • Seuraa edistymistäsi ja ylläpidä motivaatiota asetettujen tavoitteiden avulla.
 2. VALITSE KOMPAKTI OPPIMISSISÄLTÖ
  • Keskity lyhyisiin, ytimekkäisiin oppimishetkiin.
  • 15-minuutin oppimishetket mahdollistavat tehokkaan reflektion.
 3. AIKATAULUTA OPPIMINEN
  • Merkitse kalenteriisi säännölliset oppimishetket.
  • Luo tapa oppia säännöllisesti pitkäaikaisen kehityksen varmistamiseksi.
 4. KESKITY YHTEEN TAITOON KERRALLAAN
  • Syvennä oppimistasi yhden taidon kerrallaan.
  • Vähennä stressiä ja tee oppimisesta miellyttävämpää.
 5. TEE MUISTIINPANOJA
  • Kirjaa ylös keskeiset käsitteet ja oivallukset.
  • Muistiinpanot toimivat resurssina tulevia tilanteita varten.
 6. OPI YHDESSÄ MUIDEN KANSSA
  • Yhteisöllinen oppiminen syventää ja monipuolistaa kokemusta.
  • Hyödynnä vertaistukea ja erilaisia oppimisympäristöjä.

Haluatko kuulla lisää työelämätaitojen mikro-oppimisesta?

Varaa 15 min. verkkotapaaminen

 – Academy of Brain, the science of Soft Skills learning

EN FI

Tilaa tunnukset
KIRJAUDU