5 teesiä tehokkaaseen verkko-oppimiseen - Academy of Brain
Sign up

Asiantuntijamme kokosivat avainnipun, joka avaa ovet tehokkaaseen verkko-oppimiseen. Parhaisiin tuloksiin päästään, kun organisaatio sulauttaa oppimisen osaksi olemassa olevia rakenteita, tarjoaa opiskelulle aikaa, panostaa yhteisölliseen oppimiseen, viestii valmennussisällöistä tehokkaasti ja jakaa saatuja kokemuksia.

Academy of Brain on tarjonnut verkkovalmennuksia asiakkailleen vuodesta 2016 saakka. Saatuja kokemuksia on hyödynnetty aktiivisesti verkko-oppimisen parhaiden käytäntöjen luomiseksi.

– Olemme löytäneet yhteneviä tekijöitä sille, miksi joissain yrityksissä on saatu parempia verkko-oppimistuloksia toisiin verrattuna. Haluamme jakaa nämä oivallukset kaikille verkkovalmennusten käyttäjille, Academy of Brainin Customer success manager Hanna Puharinen sanoo.

 1. Sulautetaan osaksi olemassa olevaa


Academy of Brain auttaa asiakkaitaan sulauttamaan verkkovalmennukset osaksi yritysten omia rakenteita ja prosesseja. Sen ansiosta vältytään päällekkäisyyksiltä, saadaan lisäarvoa yrityksen omille valmennussisällöille, ja luodaan yhtenäinen, käyttäjäystävällinen kokonaisuus. Tavoitteena on kulkea mukana aina verkko-oppimisen suunnittelusta vaikuttavuuden mittaamiseen.

Yhteistyö asiakasyrityksen kanssa muovataan aina sopimaan yrityksen omiin henkilöstön kehitystarpeisiin ja valmennussisältöihin. On tärkeää selvittää, millaisia oppimissisältöjä tarvitaan, ja mitkä oppimistavat toimivat parhaiten. Academy of Brainin valmennuskokonaisuus, kuten opintopolku, suunnitellaan tukemaan tätä kokonaisuutta.

Academy of Brainin valmennussisällöt voidaan sulauttaa helposti myös osaksi yrityksen omaa teknistä oppimisympäristöä. Toinen vaihtoehto on lisätä verkkovalmennusten linkkejä asiakkaan omiin opintokokonaisuuksiin. Kokonaisuus rakennetaan yhtenäiseksi tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa.

 2. Ajankäytön tuki: “Vartti viikossa riittää”


Kiire on yleisin este työssä oppimiselle. Verkkovalmennuksissa yksilön on otettava suurempi vastuu ajankäytön suunnittelusta verrattuna perinteiseen luokkahuonekoulutukseen, jossa oppimisen ajankohta ja kesto on suunniteltu valmiiksi. Tämän vuoksi työkiireet ohittavat herkästi digitaalisiin oppimissisältöihin perehtymisen. Siksi onkin tärkeää, että organisaatio tarjoaa henkilöstölleen aikaa verkko-oppimiseen, ja myös viestii siitä aktiivisesti.

Useimmissa yrityksissä henkilöstö aikatauluttaa verkko-oppimiseen käytettävän ajan itsenäisesti. Toinen vaihtoehto on sopia opiskelulle yhteinen aika esimerkiksi kerran viikossa. Tämän jälkeen opittua reflektoidaan yhdessä: mitä opittiin, ja mitä jäätiin pohtimaan?

Academy of Brain ohjaa asiakasyrityksiään tukemaan valmennuksiin liittyvää ajankäyttöä. Lisäksi asiakkaille kommunikoidaan ajatus, että jo vartti opiskelua viikossa riittää. Ajatus lyhyistä oppimisen hetkistä nimittäin madaltaa kynnystä aloittaa opiskelu. 15 minuutin opiskelun jälkeen opittua syvennetään kokeilemalla ja reflektoimalla käytännön työssä.

Academy of Brainin valmennukset löytyvät helposti hakusanoilla, ja pidemmätkin valmennuskokonaisuudet koostuvat lyhyistä mikro-oppimiseen sopivista paloista. Palvelussa on myös paljon myös lyhyitä Quick fix -sisältöjä.

3. Opiskellaan myös yhdessä


Yhteisöllinen verkko-oppiminen inspiroi, lisää motivaatiota, parantaa vuorovaikutusta ja avaa uudenlaista ajattelua. Oivalluksia ja opittuja asioita on sen myötä myös helpompi viedä käytäntöön.

Academy of Brain määrittelee jokaisen asiakkaansa kanssa tehokkaimmat yhdessä oppimisen tavat. Yksi vaihtoehto on järjestää opintopiiri, johon liittyy yhteinen valmennussisältö ja fasilitoitu ryhmäkeskustelu. Tiimi tai yhdessä työskentelevä ryhmä voi myös valita itsenäisesti suoritettavan mikro-opinnon, jonka jälkeen sitä reflektoidaan yhdessä keskustellen ja käytännön työhön peilaten. Sparriparit on myös hyväksi havaittu keino hyödyntää verkko-oppimisen sisältöjä yhdessä.

Fasilitointi on yhteisöllisessä oppimisessa tärkeää, jotta jokaisen osallistujan ajatukset ja ideat saadaan esille. Academy of Brain on julkaissut fasilitoinnin tueksi fasilitaattorin oppaan. Käytännönläheinen opas pohjautuu alan huippuasiantuntijan osaamiseen. Asiakas voi täyttää ja täydentää opasta omien tarpeidensa mukaan. Lisäksi verkkovalmennuspalvelussa julkaistaan pian kaksi fasilitointiin liittyvää valmennusta.

4. Kommunikaatio


Onnistuneella viestinnällä verkko-oppimisen hyödyt ja mahdollisuudet tuodaan tehokkaasti esiin. Hyvä verkko-oppimiseen liittyvä kommunikaatio koostuu palveluntarjoajan ja asiakasyrityksen viestintäsisällöistä, joiden taustalla on tiivis yhteistyö. Academy of Brainin verkkovalmennuspalvelu toimii parhaimmillaan on demand -palveluna: kun asiakas tietää mitä kaikkea on tarjolla, palvelu vastaa nopeaankin oppimistarpeeseen.

Yrityksen oma sisäinen viestintä on avainasemassa: viesti on vaikuttavin tullessaan talon sisältä. Verkkovalmennuksista kannattaa viestiä kaikissa kanavissa jakamalla esimerkiksi videoita, kuvia ja henkilöstön kokemuksia. Viestinnän suunnittelussa on otettava huomioon palvelun koko elinkaari aina lanseerauksesta ylläpitävään viestintään ja saavutettuihin tuloksiin.

Academy of Brain toteuttaa jokaiselle asiakkaalleen viestintää. Viestinnällinen sisältö suunnitellaan sopimaan yrityksen tarpeisiin, kieleen ja kulttuuriin. Pakettiin kuuluu lanseeraukseen liittyvä viestintä, kuukausittaiset uutiskirjeet, sekä vuoden saavutukset koostava vuosikirje. Sisällöissä tuodaan esille esimerkiksi henkilöstön suosituimpia valmennuksia, uusimpia sisältöjä sekä kollega suosittelee -kommentteja.

5. Esimerkin rooli


Suosittelun ja esimerkin voima näkyy ja tuntuu: verkko-opintojen käyttöaste nousee, kun yrityksessä jaetaan henkilöstön verkkovalmennuksiin liittyviä kokemuksia ja suosituksia. Toisen jakamassa suosittelussa on taustalla aito kokemus, ja käytännön hyöty nousee sen myötä tehokkaasti esiin. Kun suosittelijana tai esimerkin näyttäjänä on kollega, suositukseen on myös helpompi luottaa.

Liikkeelle voi lähteä vaikkapa jakamalla esihenkilöiden tai vaikkapa toimitusjohtajan kokemuksia ja ajatuksia verkkovalmennuksista. Myös työkavereiden kokemukset kiinnostavat. Kaikkein tehokkainta on, kun henkilöt kertovat kokemuksistaan omalla nimellään. Palautteita voidaan jakaa esimerkiksi intranetissä, uutiskirjeissä, blogeissa tai sisäisinä videoina.

Academy of Brain auttaa asiakkaitaan keräämällä valmennuksista saatua palautetta sisäisen viestinnän tarpeisiin. Kvartaalipalavereissa voidaan sopia, mitä suosituksia viestinnässä nostetaan esille

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää?

Varaa 15 min. verkkotapaaminen
Sign up
LOGIN