Fasilitoitu opintopolku vie yhteisöllisen oppimisen verkkoon - Academy of Brain
Testaa ilmaiseksi

Academy of Brain toteuttaa asiakkailleen fasilitoituja opintopolkuja, joiden avulla henkilöstölle rakennetaan räätälöity, yhteisöllinen oppimiskokonaisuus. Fasilitoitu opintopolku on kustannustehokas ja joustava vaihtoehto perinteisille luokkahuonekoulutuksille.

Academy on Brain on toteuttanut asiakkailleen reilun vuoden aikana kymmeniä fasilitoituja opintopolkuja. Tarve näille yhteisöllisen oppimisen räätälöidyille kokonaisuuksille lähti verkkovalmennuspalvelua käyttäviltä asiakkailta. Academy of Brainin Customer success manager Hanna Puharisen kertoo, että hyvien kokemusten myötä polkuja lähdettiin tarjoamaan ja rakentamaan laajemmin.

– Verkko-oppimisen merkitys kasvaa yhä tärkeämmäksi perinteisten live-valmennusten peruuntuessa poikkeusolojen takia. Fasilitoitu opintopolku on oiva tapa räätälöidä henkilöstölle yhteisöllinen, verkossa toteutettava opintokokonaisuus. Olemme saaneet opintopoluista erittäin hyvää palautetta, erityisesti fasilitoinnin ja ryhmäkeskusteluiden tuomasta lisäarvosta oppimisprosessiin, Puharinen sanoo.

Verkkovalmennukset ja fasilitoidut opintopolut ovat ajankäytöllisesti tehokkaita perinteisiin valmennusmenetelmiin verrattuna. Opintopolku on myös prosessina organisaatiolle kevyempi ja kustannustehokkaampi.

– Fasilitoitu opintopolku voidaan toteuttaa ilman ulkopuolista valmentajaa, jolloin säästetään resursseja. Henkilöstö voi lisäksi tutustua opintopolun valmennussisältöihin joustavasti työn lomassa. Valmiiksi suunniteltu rakenne helpottaa ajankäytön suunnittelua, ja motivoi osallistujia suorittamaan valmennukset sovitussa aikataulussa, Puharinen kertoo.

Opintopolku muovautuu yhteisin askelin

Opintopolun kokonaisuus räätälöidään aina sopimaan asiakkaan yrityskulttuuriin, tavoitteisiin ja ajankäytön resursseihin. Sisältövalinnat kumpuavat asiakkaan kohderyhmän tarpeista. Asiakkaan ei tarvitse suunnitella erillisiä valmennusprosesseja, vaan opintopolulle voidaan poimia Academy of Brainin valmennusvalikoimasta sopivimmat sisällöt yhdessä suoritettaviksi.

Fasilitoidun opintopolun rakentaminen alkaa yhteisellä suunnittelupalaverilla asiakkaan kanssa. Academy of Brain suosittelee asiakkaalle aihepiirejä, joita kannattaa erityisesti nostaa yhteiseen keskusteluun, ja toimii asiantuntijana opintopolun rakenteen suunnittelussa.

Tämän jälkeen Academy of Brain rakentaa opintopolulle digitaalisen ympäristön, jossa esitellään polun rakenne, toteutustapa ja aikataulu. Jos verkkovalmennukset on sulautettu asiakkaan omalle alustalle, polku voidaan rakentaa myös suoraan sinne.

Fasilitoitu opintopolku rakennetaan usein mikro-oppimisen ideologiaan sopivista lyhyistä oppimishetkistä, joita yhteiset keskustelut syventävät. Academy of Brainin kaikki valmennussisällöt on pilkottu 5 minuutin videoihin, joten valmennukset on mahdollista suorittaa pieni pala kerrallaan.

– Lyhyimmillään opintopolku voi koostua yhdestä valmennuksesta tai muutamasta Quick fix-videosta, jonka jälkeen toteutetaan reflektoiva, fasilitoitu ryhmäkeskustelu. Pisimmillään polku rakentuu useammasta valmennuksesta viikottaisine ryhmäkeskusteluineen. Tällainen polku edellyttää paljon itseopiskelua, Puharinen kertoo.

Fasilitaattori tuo kaikkien äänen kuuluviin

Jokaiselle opintopolulle valitaan fasilitaattori, jonka tehtävänä on saada jokaisen osallistujan näkemykset kuuluviin ja varmistaa, että opitut asiat ja syntyneet oivallukset linkittyvät käytännön työhön. Fasilitaattorilta tarvitaankin aikaa opintopolun sisältöjen huolelliseen läpikäymiseen, fasilitointitaitojen opiskeluun ja keskustelutilaisuuksien läpiviemiseen.

Fasilitaattori valitaan yleensä yrityksen sisältä. Academy of Brain tarjoaa fasilitointiin kattavan tuen.

– Fasilitoitu opintopolku onkin hieno mahdollisuus kouluttaa fasilitaattoreita yrityksen sisällä. Valmennuspalvelussamme on myös pian tarjolla kaksi uutta fasilitointiin liittyvää valmennusta: Onnistu fasilitoinnissa ja Fasilitoi verkossa, Puharinen kertoo.

EN FI

Tilaa tunnukset
KIRJAUDU