Uudet valmennukset viimeistelevät työelämätaitojen kivijalan - Academy of Brain
Testaa ilmaiseksi
Academy of Brain - verkkovalmennukset

Academy of Brain vastaa ajankohtaisiin työelämätaitojen tarpeisiin tuottamalla jatkuvasti uutta verkkovalmennussisältöä. Uusimmat, juuri julkaistut valmennukset keskittyvät yhteisölliseen oppimiseen, coaching-taitoihin ja fasilitointiin.

Academy of Brainin johtava psykologi Ville Ojanen kertoo, että uusien verkkovalmennusten aiheet ja sisältö muodostuvat tiiviissä yhteistyössä asiakasyritysten ja omien huippuasiantuntijoiden kanssa.

– Asiakkaat ovat meidän tärkein tiedonlähteemme. Academy of Brainin asiantuntijaryhmä käy säännöllisesti läpi asiakasyritysten toiveita ajankohtaisista valmennustarpeista.

Lisäksi Academy of Brainin asiantuntijaryhmä seuraa aktiivisesti johtamis- ja käyttäytymistutkimusta, sekä ammattipiirien keskustelua myös asiakasrajapinnan ulkopuolella.

– Tutkimuksista nousee esille uusia trendejä, jotka eivät vielä juuri näy työelämässä. Oppimistutkijat puhuvat nyt esimerkiksi yhteistyössä oppimisesta, englanniksi collaborative learning, joka tuo tärkeitä näkökulmia tapaamme ajatella asiantuntijatyöstä ja oppimisesta, Ojanen lisää.

Vuonna 2021 Academy of Brain siirtyy tuottamaan verkkovalmennuksia ajankohtaisiin tarpeisiin, on demand -näkökulmasta. Ihmistaitojen kivijalka eli työelämätaitojen tärkeimmät kokonaisuudet on nyt valmis.

– Tuotamme jatkossa kvartaaleittain 1-2 ajankohtaista valmennussisältöä. Haluamme olla aidosti kiinni ajankohtaisissa teemoissa. Tästä hyvä esimerkki on viime keväänä toteutettu etäjohtajuuteen liittyvä kokonaisuus.

Oppiminen osaksi työelämää

Uusi Opi fiksusti – Oppiminen osaksi kiireistä työelämää -valmennus tarjoaa oppimisen tärkeimmät tärpit neljän valmennusvideon tiiviinä pakettina. Sen avulla työntekijä oppii ymmärtämään itseään oppijana ja saa käytännön työkaluja siihen, miten omia oppimisen perusedellytyksiä voisi parantaa.

Opi fiksusti – Oppiminen osaksi kiireistä työelämää on Academy of Brainin ensimmäinen valmennus, joka tuo esille yhteistyössä oppimisen mallia. Valmennus liittyy tiiviisti Academy of Brainin lanseeraamaan FUSE™-oppimismalliin.

– Tehokkaan työssäoppimisen edellytys on jokin yhteinen haaste, jota sitten lähdetään yhdessä ratkaisemaan. Voi jopa ajatella, että työelämän haasteet ovat mielekkäitä ja järkeviä erityisesti silloin, kun niiden ratkaiseminen edellyttää asiantuntijoilta oppimiseen liittyvää yhteistyötä. Oppimisesta tulee paljon vaikuttavampaa ja tuloksellisempaa sen tapahtuessa yhdessä työhön liittyviä haasteita ratkoen. Nyt julkaistu valmennus lähtee yksilön oppimisen edellytyksistä, ja etenee kohti yhteistyössä oppimista, Ojanen kertoo.

Samaan oppimisen teemaan liittyy toinen uusi valmennus, Verkko-oppimisen parhaat käytännöt. Se esittelee virtuaalisen oppimisen tärkeimmät asiat ja yleisimmät sudenkuopat.

– Oppiminen on nyt siirtynyt verkkoon jäädäkseen. Itsenäinen verkko-opiskelu tuo mukanaan uudenlaista vapautta ja mahdollisuuksia, mutta myös haasteita ja vastuuta. Verkossa oppijan yksi keskeinen haaste liittyy ajankäyttöön. Tämä valmennus antaa esimerkiksi vinkkejä siihen, miten omaan työarkeen voi tuoda lyhyitä, itsenäisiä oppimishetkiä, Ojanen kertoo.

Coaching-taidot esille ja käyttöön

Valmentavan johtamisen ja työskentelyotteen merkitys muuttuu työelämässä koko ajan tärkeämmäksi. Osaat jo! – Coaching-taitoja kaikille -verkkovalmennus sukeltaa syvälle coachaamiseen ja sen hyödyntämiseen käytännössä. Ojasen mielestä valmentava työote on keskeinen katalyytti, joka mahdollistaa itseohjautuvuuden ja yhdessä ohjautuvuuden.

– Valmentava työote on tapa suhtautua toiseen ihmiseen vuorovaikutuksessa. Se nostaa esiin yksilön omaa ajattelua, potentiaalia ja vastuuta omasta toiminnasta, sekä vahvistaa vuorovaikutusta.

Ojanen korostaa, että valmentamisen taidot löytyvät jokaiselta, mutta harjoittelemalla niitä voi syventää ja kehittää. Yhdessä sparrailemalla vuorovaikutustilanteisiin saadaan liikkeelle positiivista energiaa.

– Tutkimukset osoittavat, että ihminen ymmärtää omia ajatuksiaan ja ideoitaan paremmin, kun hän sanoittaa niitä ääneen toiselle ihmiselle. Nyt julkaistu valmennus opettaa tukemaan toisen ihmisen kykyjä ja potentiaalia, jolloin myös työteho paranee, hän sanoo.

Fasilitointitaidot tukemaan tavoitteellista yhteistyötä

Academy of Brainin valmennusvalikoimaan on lisätty myös kattava Onnistu fasilitoinnissa -valmennus. Grape Peoplen kokeneiden fasilitoinnin ammattilaisten suunnittelema valmennus sisältää tehokkaita työkaluja ja tekniikoita, joita voi hyödyntää fasilitoinnissa ja työpajoihin osallistuessa. Grape People toteutti Academy of Brainin kanssa myös Fasilitoi verkossa -valmennuksen, joka tarjoaa etäfasilitoinnin tärkeimmät käytännöt.

Grape Peoplen toimitusjohtaja, valmentaja ja fasilitaattori Piritta van der Beek kertoo, että Grape People on jo pitkään halunnut tarjota mahdollisuuden oppia fasilitointitaitoja itsenäiseen tahtiin.

– Kirjoja olemme julkaisseet useita, mutta videomuodossa olevat valmennukset ovat meille uutta. Siksi päädyimme toteuttamaan kaksi lyhyttä videosarjaa Academy of Brainin kanssa. Odotamme uteliaana mitä näistä tuumataan, jotta voimme edelleen kehittää tuotteita fasilitointitaitojen itseoppimiseen, hän toteaa.

Fasilitoinnissa on kyse tavoitteellisen yhteistyötilanteen, kuten esimerkiksi kokouksen tai työpajan, sujuvuuden ja tuottavuuden parantamisesta. Se on yhteistyön ohjaamisen tekniikka, jolla kuka tahansa voi tuoda tavoitteelliseen ryhmätilanteeseen struktuuria.

– Fasilitointi tehostaa ryhmän ajankäyttöä, tuo jokaisen äänen kuuluviin ja tuottaa yhteistä ajattelua. Se nopeuttaa käsiteltävän asiakokonaisuuden hahmottamista ja helpottaa vuorovaikutusta, hän sanoo.

Siirtyminen lähitapaamisista etätapaamisiin on tuonut mukanaan uusia mahdollisuuksia, mutta myös omia vaikeuksiaan. Etäfasilitointi on tämän myötä noussut erittäin tärkeään rooliin.

– Etätapaamisissa fasilitoinnin rooli nousee todella tärkeäksi. Kun siihen liittyvät taidot on hankittu, etäolosuhteissa on mahdollista fasilitoida jopa livetyöskentelyä tehokkaammin. Etäfasilitointi pakottaa käyttämään erilaisia fasilitointitekniikoita, mutta tuo samalla myös paljon lisää mahdollisuuksia, Ojanen toteaa.


TUTUSTU VALMENNUKSIIN

Uudet valmennukset

Fasilitoi etänä

Siirtyminen lähitapaamisista etätapaamisiin on tuonut mukanaan uusia mahdollisuuksia, mutta myös omia vaikeuksiaan. Yhtymäkohtia näiden välillä on paljon, mutta virtuaalisen tapaamisen johtamisessa on kuitenkin omat haasteensa.

Poimi tästä valmennuksesta virtuaalisen fasilitoinnin parhaat käytännöt ja onnistut entistä paremmin etätapaamisten johtamisessa.

KESTO:

2 h

VIDEOT

10

HARJOITTEET:

10

Osaat jo! – Coaching-taitoja kaikille

Coachaaminen on yhä tärkeämpi taito, josta on monenlaista käytännön hyötyä. Tutkimukset esimerkiksi osoittavat, että ihminen ymmärtää mitä ajattelee paremmin vasta sitten, kun hän sanoittaa ajatuksiaan ääneen jollekin toiselle. Coachaamisen tavoitteena on kehittää toisen ajattelua, kuitenkaan tarjoamatta valmiita ajatusmalleja.

Tämä valmennus sukeltaa syvälle coachaamiseen ja sen hyödyntämiseen käytännössä. Huomaat pian, että osaat jo coachata, mutta harjoittelemalla pääset syventämään osaamistasi ja kehittymään coachina!

KESTO:

3.5 h

VIDEOT

26 

HARJOITTEET:

11

Onnistu fasilitoinnissa

Fasilitointi on yhteisen ymmärryksen etsimistä. Joku voisi väittää, että fasilitointi on helppoa: esität kysymyksiä ja pysyt neutraalina käsiteltävän aiheen suhteen. Monelle meistä tämä voi kuitenkin aiheuttaa haasteita. Fasilitoinnin tavoitteena on löytää yhteinen ymmärrys yhdessä tekemiselle, ohjata toimintaa ja ajattelua, sekä helpottaa vuorovaikutusta.

Tässä kokeneiden fasilitoinnin ammattilaisten suunnittelemassa valmennuksessa pääset oppimaan parhaita vinkkejä ja älynväläyksiä, joita he ovat keränneet matkan varrella. Lisäksi opit tehokkaita työkaluja ja tekniikoita, joita voit hyödyntää fasilitoinnissa ja työpajoihin osallistuessa. Uutta opittavaa riittää varmasti koko eliniäksi!

KESTO:

4.5 h

VIDEOT

19

HARJOITTEET:

19

Opi fiksusti – Oppiminen osaksi kiireistä työelämää

Oppimisesta on tullut keskeinen osa työtä ja sen merkitys kasvaa koko ajan. Työelämässä törmää usein hyvin kapeaan oppimiskäsitykseen: oppiminen nähdään tärkeänä vain siksi, että ihmiset osaisivat tehdä asioita. Oppimisen hyödyt ja sen merkitys ulottuvat kuitenkin laajalle. Oppiminen lisää mm. aivojen toimintaa ja tehokkuutta, eliniän odotetta sekä luovuutta. Lisäksi utelias ja oppimiseen orientoituva elämäntapa vähentää tehokkaasti stressiä ja ruokkii motivaatiota.

Tämä minivalmennus tarjoaa sinulle oppimisen tärkeimmät tärpit – ota oppiminen osaksi kiireistä työelämää!

KESTO:

1.5 h

VIDEOT

4

HARJOITTEET:

4

Verkko-oppimisen parhaat käytännöt

Maailma muuttuu ja oppiminen on siirtynyt verkkoon. Itsenäinen verkko-opiskelu on tuonut mukanaan uudenlaista vapautta ja mahdollisuuksia mutta myös haasteita ja vastuuta. Millä tavoin verkko-oppiminen eroaa perinteisestä lähiopetuksesta? Tämä mikrovalmennus käy läpi verkko-oppimisen parhaat käytännöt ja yleisimmät sudenkuopat.

KESTO:

5 min 42 sek

Year Established
Products
Team Size
Clients

Lataa Academy of Brainin sisältökatalogi tästä

sisältökatalogi

EN FI

Tilaa tunnukset
KIRJAUDU