Hybridityön johtaminen – 11 vinkkiä - Academy of Brain

Tehdäänkö teillä hybridityötä, jossa osa työstä tapahtuu toimistolla ja osa kotoa käsin? Ota käyttöön Academy of Brainin asiantuntijoiden vinkit, joilla hajautetuissa olosuhteissa toteutettava työ rullaa eteenpäin tehokkaasti ja työhyvinvointia tukien.

Muutoskyky ja paineensietokyky

Jatkuvasti muuttuva, ennakoimaton ja epävarma työympäristö vaatii paineensietokykyä ja kyvykkyyttä muutokseen. Nämä ovat taitoja, jotka jokaisen on mahdollista omaksua. Pysähdy haastavien tilanteiden äärellä pohtimaan omaa toimintaasi: mieti, millaisilla muutoksilla työ soljuu eteenpäin mahdollisimman vapaasti.

Oman työn johtaminen

Etänä työskennellessä työntekijät voivat päättää vapaammin esimerkiksi työajoista, sijainnista ja työpäivän organisoinnista. Lisääntyneen autonomian myötä kasvaa myös vastuu. Oman työn johtamisen avaintaitoja ovat proaktiivisuus, luotettavuus, itsenäisyys, ajankäytön organisointi ja riittävä palautuminen.

Toimiva yhteistyö

Aikaansaaminen yhdessä on hybridityön kannalta erittäin tärkeää. Tiimien toiminta on etätyön ja toimistoelämän hybridimallissa muuttunut, ja tiimi voi olla muotoutumassa sen myötä uudelleen. Pohdi, missä vaiheessa sinun tiimisi on nyt, ja mihin suuntaan olette liikkumassa!

Rakentava vuorovaikutus

Konfliktitilanteilta ei voi välttyä hybridityötä tehdessäkään. Virtuaalisessa tiimityössä vaikeista keskusteluista tulee entistäkin haavoittuvaisempia, koska meillä ei välttämättä ole pääsyä jäsenten mielentiloihin ja tunnereaktioihin. Siksi kaikkien osapuolten kannattaa keskittyä kommunikoimaan selkeästi ja yksiselitteisesti, sekä kiinnittää huomioita tiimin jäsenten reaktioihin.

Onnistuneet etäpalaverit

Varmista virtuaalikokousten, -työpajojen ja muiden tapaamisten tehokkuus etäfasilitoinnin avulla! Se tekee etätapaamisesta sujuvan ja eteenpäinsoljuvan, tuo kaikkien äänen kuuluviin, virittää keskustelua, hyödyntää digitaalisia aktivointimenetelmiä ja auttaa pysymään suunnitellussa aikataulussa.

Ketterän työyhteisön 5 oivallusta

 1. Toiminta on läpinäkyvää:
  kaikilla on näkymä siihen, mitä muut tekevät. Tiedon jakaminen johtaa yhteiseen koordinointiin ja hyviin tuloksiin.

 2. Versiointi on nopeaa:
  tarjoilkaa toisillenne säännöllisesti jotain mistä puhua, ja työstäkää asioita eteenpäin yhdessä. Asioita ratkaistaan tässä ja nyt!

 3. Rakenteessa on myös vapautta:
  tekemisen raamit ovat olemassa, mutta samalla osataan antaa tilaa tekijöiden autonomialle ja itseohjautuvuudelle.

 4. Kannustaminen ja vertaistyöskentely:
  kannustaminen sparrailuun ja ajatusten kehittämiseen yhdessä tukee itseohjautuvuutta ja yhteistyötä.

 5. Valtuudet kunnossa:
  ilman tätä tehokas työ on mahdotonta. Varmistamalla tarvittavat valtuudet henkilöstön hallinnan tunne ja työmotivaatio lisääntyvät.

Yhdessä kohti maalia

Varmista virtuaalikokousten, -työpajojen ja muiden tapaamisten tehokkuus etäfasilitoinnin avulla! Se tekee etätapaamisesta sujuvan ja eteenpäinsoljuvan, tuo kaikkien äänen kuuluviin, virittää keskustelua, hyödyntää digitaalisia aktivointimenetelmiä ja auttaa pysymään suunnitellussa aikataulussa.

Ymmärrys

kaikki tietävät, mitä ollaan tekemässä. Yhteinen tilannekuva auttaa hahmottamaan mitä tavoitellaan, sekä miten tehtävät liittyvät toisiinsa ja aikataulutetaan.

Realiteettien kartoitus

kalenteroikaa alustavasti tavoitteet, mutta varatkaa aikaa myös yllätyksille. Pohtikaa, millä aikavälillä ja kuinka paljon on mahdollista toteuttaa järkevästi.

Prioriteetit

pysähtykää prioriteettien äärelle säännöllisesti. Käykää läpi, mitkä asiat eivät kuulu tiettyyn tehtävään, niin saatte tilaa olennaisiin asioihin keskittymiselle.

Yhteinen seuranta

tehkää työn eteneminen läpinäkyväksi kaikille, ja asettakaa välitavoitteita – niiden avulla tehtävä on paremmin hallittavissa.

Palkitseminen

tämän päivän vaativassa asiantuntijatyössä ihmiset arvostavat myös henkisiä palkintoja, kuten arvostuksen tunnetta, luottamuksen ilmapiiriä, kehittämistä ja autonomiaa.

Valmentava johtaminen

on tukijalka tiimin onnistumiselle. Auta toista onnistumaan, tue henkisesti ja sparraa. Pohtikaa yhdessä, miten asiat saadaan sujumaan.

Tutustu hybridityön skalautuvaan ratkaisuun

Klikkaa tästä

 – Academy of Brain, the science of Soft Skills learning

EN FI

Tilaa tunnukset
KIRJAUDU