Case Jalostaja “Yhteisistä oppimishetkistä on suuri hyöty” - Academy of Brain
TILAA TUNNUKSET

EN   FI

Jalostajan esihenkilöt ja asiantuntijat saivat Academy of Brainin verkkovalmennukset käyttöönsä vuoden 2021 helmikuussa. Verkko-oppimisen tueksi esihenkilöille järjestetään valmennusten aiheisiin liittyviä keskustelutilaisuuksia. Henkilöstöpäällikkö Tiina Vilhonen kertoo yhteisöllisen verkko-oppimisen rikastaneen oppimista merkittävästi.  

Jalostajan esihenkilöille räätälöitiin Academy of Brainin valmennusvalikoimasta Lead-opintopolku, johon valikoitui neljä verkkovalmennusta: Parempaa palautetta, Valmentava johtaminen, Muutos haltuun – Kehitä paineensietokykyä, sekä Näin ratkaiset konfliktit. 

– Aloitimme esimiesvalmennukset viime vuonna, ja halusimme sille jatkumoa myös tänä vuonna. Pandemian aikana etsimme oppimissisältöjä, joita voi suorittaa myös etäolosuhteissa. Verkkovalmennukset myös tarjoavat oppimiseen tervetullutta joustavuutta, Vilhonen kertoo. 

Opintopolun kullekin moduulille on määritelty tietty suorittamisaika, jonka jälkeen järjestetään yhteenvetokeskustelu Teams-sovelluksen avulla. Keskusteluun osallistuu noin 15 esimiestä. Vilhonen kertoo, että nämä keskustelut ovat olleet erittäin antoisia. 

– Vedämme yhteen valmennuksen pääkohtia, sekä kirjaamme ylös johtopäätöksiä siitä, mitä käsiteltävä aihe voisi meillä tarkoittaa. Esimerkiksi Parempaa palautetta -valmennukseen liittyvässä keskustelussa loimme palautteen antamisen yhteiset pelisäännöt. Pyrimme keskustelun kautta luomaan yhteisiä toimintamalleja tai muistilistoja jokaisesta moduulista. Kun kaikki opintopolun osiot on käyty läpi, kokoamme niistä Jalostajan oman Esimiehen käsikirjan. 

Jotta jokaisen ajatukset saadaan mukaan yhteiseen keskusteluun, käytössä on myös Powerpoint-esitys, jonne kirjataan osallistujien huomioita. 

– Näin kaikkien ääni ja ajatukset saadaan tehokkaammin esille. Osallistumisen kynnys on matala: kun joku kirjoittaa ajatuksensa muiden nähtäville, toinen voi jatkaa ideointia siitä, Vilhonen sanoo. 

Valmennustärppejä ja syötettä ajatteluun 

Vilhonen nostaa henkilöstölle tasaisin väliajoin esille yksittäisiä valmennuksia virittääkseen heidät hyödyllisten aiheiden pariin. Pidempien valmennusten lisäksi hän vinkkaa myös lyhyistä mikrovalmennuksista, jotka ehtii käydä läpi vaikkapa kahvikupin äärellä. 

– Katson käsiteltävän valmennuksen aina ensin itse läpi, ja nostan siitä syötettä osallistujien ajattelun tueksi. Esimerkiksi ennen valmentavaa johtamista käsittelevää osiota laitoin esimiehille pyynnön pohtia, millainen johtamistyyli heillä itsellään on, hän kertoo. 

Vilhonen tekee myös opintopolun jokaisen moduulin jälkeen kyselyn, jossa kartoitetaan osallistujien kokemuksia ja aktiivisuutta. 

– Tähän olen ajatellut vielä lisätä kysymyksen, jossa osallistuja pohtii käytäntöön vietäviä asioita valmennussisällön ja keskustelun pohjalta, hän sanoo. 

Selkeä rytmitys ja johdon sitoutuminen tärkeää

Opintopolut on otettu erittäin hyvin vastaan. Vilhonen uskoo, että yksi onnistumisen taustalta löytyvä tekijä on oppimisen ajallinen rytmittäminen. 

– Toinen tekijä on varmasti se, miten hyvin johto on sitoutunut tähän mukaan. Heidän esimerkkinsä on varmasti edistänyt esimiesten sitoutumista. Olen kuullut hyvää palautetta siitä, miten johto ja esimiesporras ovat yhdessä keskustelleet valmennusten teemoista, ja sen pohjalta luoneet yhteisiä käytäntöjä, Vilhonen iloitsee. 

Syksyn mittaan Jalostajan esimiehille tulee Lead-valmennuspolulla vastaan vielä kaksi valmennusta. Vilhonen toivoo, että niihin liittyvät keskustelut voisi järjestää kasvotusten pandemiatilanteen salliessa. 

– Muutos haltuun -valmennuksessa jokainen tekee omakohtaisen kehittymissuunnitelman. Toivon, että keskustelun ilmapiiri on niin luottavainen, että osallistujat ovat valmiita jakamaan kokemuksiaan tueksi muiden ajattelulle, hän kertoo. 

Lataa Academy of Brainin sisältökatalogi tästä

sisältökatalogi

EN FI

Tilaa tunnukset
KIRJAUDU