Mikro-oppimisen runsain sato kerätään yhdessä - Academy of Brain
Testaa ilmaiseksi

Tehokas oppiminen vaatii tämän päivän työelämässä vuorovaikutusta, tiedon jakamista, opitun sitomista käytäntöön ja yhteistä reflektointia. Yhteisöllisen oppimisen voima ulottuu vahvasti myös mikro-oppimiseen.

Yhdessä oppiminen tehostaa ja syventää uuden tiedon omaksumista. Kun työyhteisön jäsenet jakavat näkemyksiään oppimisen sisällöistä, lopputulos on monipuolisempi kuin yksin opiskellessa. Ihminen oppii tutkimustenkin mukaan parhaiten toisten ihmisten kanssa.

– Olemme sosiaalisia olentoja, ja saamme paljon energiaa muista. Yhdessä keskustellen luodaan uutta tietoa ja rakenteita, koska jokainen tulkitsee asioita oman historiansa ja kokemustensa kautta, Academy of Brainin customer success manager Hanna Puharinen sanoo.

Kiire ja ajankäytön haasteet vaikeuttavat työhön liittyvää opiskelua merkittävästi: pitkille opiskelusessioille ei usein löydy aikaa. Mikro-oppiminen on noussut vastaukseksi nopeatempoisen työelämän ja oppimisen tehokkuuden vaatimuksiin. Mikro-oppiminen perustuu ajatukseen, jossa oppimissisältöä tuotetaan pieninä palasina, joihin oppijat pääsevät helposti käsiksi joustavien teknologioiden avulla. Puharinen kertoo mikro-oppimisen tukevan yhteisöllistä oppimista erittäin hyvin.

– Lyhyet oppimisen tuokiot mahtuvat jokaisen kalenteriin, joten myös yhdessä oppimiselle on niiden myötä parempi mahdollisuus.

Tutkimusten mukaan yhdessä oppivan ryhmän ilmapiiri vaikuttaa oppimistulokseen merkittävästi. Hyvän ilmapiirin ja toimivan vuorovaikutuksen luomiseen kannattaa organisaatioissa siis käyttää resursseja. On myös tärkeää, että työyhteisössä arvostetaan oppimista.

– Tämän arvostuksen voi osoittaa esimerkiksi tarjoamalla työaikaa opiskelua varten. Kannustankin varaamaan vähintään vartin viikossa yhteiselle oppimiselle. Academy of Brainin kaikki valmennussisällöt sopivat mikro-oppimiseen, joten niiden ympärille on helppo rakentaa yhteisöllisen oppimisen malleja ja rakenteita, Puharinen vinkkaa.

QUICK TUTORIAL-KURSSIT

5 vinkkiä yhteiseen mikro-oppimiseen

1. Reflektointi mentoriparin kanssa

Mentoripari-tekniikan ideana on, että kumpikin opiskelee itsenäisesti lyhyen valmennussisällön, jonka jälkeen keskustellaan sen herättämistä ajatuksista. Opittava sisältö voi olla molemmille eri, jolloin oivalluksia voi jakaa vielä rikkaammin. Mentoriparin kanssa keskustelu on ryhmätilannetta intensiivisempää, ja monelle rennompaa. Itse valittu mentoripari varmistaa sen, että henkilökemiat toimivat.

2. Mikro-oppiminen osana tiimipalaveria

Mikro-oppimisen sisällöt sopivat mainiosti tiimipalaverin tai työpajan lomaan. Palaveriin voi sisällyttää lyhyen valmennusvideon, jonka jälkeen sen herättämistä ajatuksista keskustellaan yhdessä tai pienryhmissä. Lopuksi sovitaan, miten opittua hyödynnetään työssä. Seuraavassa tapaamisessa jaetaan saadut kokemukset.

3. Yhteinen itsenäisesti opittava sisältö

Yhdessä työskentelevät henkilöt voivat valita valmennussisällön, jonka kaikki suorittavat sovittuun ajankohtaan mennessä itsenäisesti. Valmennuksesta nousseet ajatukset ja ideat jaetaan tämän jälkeen yhdessä. Lopuksi sovitaan, miten opittua hyödynnetään käytännössä, sekä valitaan seuraava sisältö opiskeltavaksi. Ajatusten vaihtoon sopii myös sisäinen chat-työkalu tai työtila.

4. Oppimishetket esihenkilöaamujen höysteenä

Mikro-oppiminen on omiaan myös esihenkilöiden tapaamisissa. Valmennussisältö katsotaan tapaamisen aikana, jonka jälkeen aihetta reflektoidaan yhdessä ja sovitaan, miten opittua kokeillaan käytännössä. Toinen vaihtoehto on asynkroninen esihenkilöaamu, jossa on yhteinen tehtävänanto ja oppimismateriaali. Jokainen työstää ja kommentoi käsiteltävää sisältöä ensin itsenäisesti, jonka jälkeen pidetään yhteinen yhteenveto ja keskustelu.

5. Kehityskeskustelut

Osaamisen kehittäminen on tärkeä osa kehityskeskustelua. Esihenkilö voi antaa työntekijälle tehtäväksi pohtia, miten hän haluaisi kehittyä. Tämän jälkeen työntekijälle rakennetaan opintopolku, jossa hyödynnetään mikro-oppimisen sisältöjä. Kehityskeskustelussa keskustellaan myös opitun herättämistä oivalluksista, ja asetetaan niiden pohjalta uusia tavoitteita.


Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää?

Varaa 15 min. verkkotapaaminen

EN FI

Tilaa tunnukset
KIRJAUDU