Dei-hanke | Academy of Brain
Testaa ilmaiseksi
DEI-hanke

Monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja inkluusion (DEI) merkitys on yhteiskunnallemme olennaisen tärkeää ja sen edistäminen työelämän kautta on tärkeä askel kohti inhimillisesti kestävää työelämää. Tämän vuoksi tuotamme Ami-säätiön tukemana verkkovalmennuksen inkluusiosta ja yhdenvertaisuudesta.

Katsomme DEI:tä liittolaisen eli sellaisen henkilön näkökulmasta, joka ei joudu kokemaan syrjintää, mutta joka haluaa ymmärtää syrjinnän haitat ja toimii sen vähentämiseksi muuttamalla omaa toimintaansa ja ympäristöään.

– ”Työelämässä on yhä tärkeämpää luoda ympäristöjä, joissa jokainen työntekijä tuntee olevansa arvostettu ja osa yhteisöä. Ami-säätiön rahoittama verkkovalmennus tarjoaa arvokkaita työkaluja organisaatioiden DEI-strategioiden kehittämiseen ja työympäristöjen parantamiseen. Tämä on jatkuva prosessi, joka vaatii sitoutumista ja avointa mieltä kaikilta osapuolilta.” 

Ville Ojanen, pääpsykologi (Academy of Brain) 

Luvassa tutkimuksiin perustuvaa tietoa inkluusiosta ja yhdenvertaisuudesta

Valmennus tarjoaa tutkimuksiin perustuvaa tietoa, konkreettisia esimerkkejä ja harjoituksia, jotka tukevat monimuotoisen, yhdenvertaisen ja inklusiivisen kulttuurin rakentamista. Teemat ovat erityisen ajankohtaisia esihenkilöille, henkilöstöhallinnon asiantuntijoille sekä muille johtavassa tai valmentavassa roolissa toimiville. 

Liittolaiseksi ei valmistu koskaan. Muutos, jonka tavoitteena on vähentää syrjintää, on vaikeaa, ja se lähtee aina yksittäisestä ihmisestä. Meidän tulee opetella havaitsemaan omia ennakkoluulojamme ja syrjiv toimintatapojamme ja toimia, jotta maailma muuttuu. Monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja inklusiivisuuden aidoksi ohjenuorakseen ottava yritys voi olla merkittävässä roolissa tämän muutoksen aikaansaamisessa – ja samalla pärjätä muita paremmin.     

Sakari Heiskanen, tuottaja (Löytö Studios) 

Yhteistyö Sakarin kanssa oli ilahduttavaa, sillä jo alusta asti hän otti vastaan lempeästi haastavan palautteemme käsikirjoituksesta avoimesti eikä puolustelevasti. Liittolaisuus on tärkeä teema läpi käsikirjoituksen. Sakari oli valmis ottamaan opiksi antamamme palautteen niistä tavoista, joilla hän voisi olla parempi liittolainen ja miten sen tulisi näkyä käsikirjoituksessa. Meillä on kaikilla paljon opittavaa DEI-matkallamme. Meidän täytyy hyväksyä se, että virheitä sattuu, mutta siitä huolimatta, olemme sitoutuneet jatkamaan matkaamme kohti yhdenvertaisempaa työelämää.                                       

Fon Krairiksh, Dei konsultti (Deidei)

DEI-valmennus ilmaiseksi

Hankkeen vaikuttavuuden varmistamiseksi, pyrimme valmennuksen mahdollisimman laajaan jakeluun.  Verkkovalmennuksen materiaali julkaistaan kattavasti kaikkien saataville maksutta ja vapaasti jaettavaksi. DEI-valmennus on parhaillaan tuotannossa ja julkaisun ajankohdaksi arvioimme 2024 syys-lokakuun.   

On hienoa, että Academy of Brain sai tämän tärkeän valmennuksen kehittämiseen joukon ammattilaisia sekä rahallisen tuen Ami-säätiöltä. Tällä tavoin pystyimme varmistamaan erittäin laadukkaan verkkovalmennussisällön, joka voidaan tarjota ilmaiseksi laajalle joukolle. Toivottavasti mahdollisimman moni tulee suorittamaan valmennuksen ja viemään siitä saatuja oppeja omaan toimintaan.         

Toni Toivanen, toimitusjohtaja (Academy of Brain) 

– ”Syrjintä ja stereotypinen ajattelu, tahatonkin, on keino pitää osaaminen vajaakäytöllä. Siitä ei hyödy kukaan ja siksi meidän kaikkien kannattaa ottaa työelämän monimuotoisuusuus ja inkluusio tosissaan.”

Anna-Maija Aalto, ohjelmajohtaja (Ami-säätiö) 

Kutsumme muutokseen!

 – Academy of Brain, the science of Soft Skills learning

EN FI

Tilaa tunnukset
KIRJAUDU