Hyvä johtaja, tästä 15 vinkkiä parempaan johtamiseen - Academy of Brain
Varaa demo
Lataa Sisältökatalogi

Mikään yksittäinen ominaisuus tai taito ei tee johtajasta hyvää. Hyvä johtaja omaa joukon erilaisia ominaisuuksia, johtamisen taitoja, kyvykkyyksiä ja toimintatapoja. Johtaminen on myös paitsi yksilön rooli, myös koko yhteisöä koskeva toiminto, josta eri yksilöt ovat eri tavoin vastuussa, mutta luovat johtamista ja johtajuutta yhdessä.

Johtajuuden moninaisuus haastaa

Johtajuuden moninaisuus tekee siitä vaativan roolin. Johtaja luo vision, joka määrittelee selkeän suunnan organisaation tavoitteille ja motivoi työntekijöitä saavuttamaan ne. Valmentava johtaja korostaa tiimiläisten tukemista rajojen puitteissa. Hyvinvoiva johtaja ymmärtää oman hyvinvointinsa merkityksen tehokkaalle toiminnalle. Huolehtiva johtaja välittää työntekijöistä ja tukee heidän hyvinvointiaan. Osaamisen johtaja mahdollistaa tiimiläistensä kehittymisen. Ihmisläheinen johtaja huomioi yksilöiden tarpeet ja soveltaa johtamistyyliään joustavasti. Hyvä johtaja pitää siis päässään hyvin erilaisia hattuja. Kattavan listan löydät artikkelistamme ’Johtaminen – Huono johtaminen vs. hyvä johtaminen’. Kaikessa johtamisessa korostuu kuitenkin tuottavuuden rakentaminen inhimillisistä lähtökohdista käsin.

15 johtamisvinkkiä, hyvä johtaja


 1. Viesti visiostasi selkeästi tiimillesi.

  Luo yhteinen ymmärrys tavoitteista ja motivoi työntekijöitä näiden saavuttamiseksi.

 2. Hyödynnä valmentavaa johtamista.

  Rohkaise avointa keskustelua ja tarjoa tukea tiimiläisten henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kehitykseen. Auta heitä tunnistamaan omat vahvuutensa ja kasvumahdollisuutensa.

 3. Priorisoi hyvinvointiasi

  Hyvä johtaja osoittaa esimerkkiä terveistä työskentelytavoista. Luo työn ja vapaa-ajan tasapainoa korostava ilmapiiri.

 4. Ole läsnä kohtaamisissa ja kuuntele aktiivisesti.

  Osoita kiinnostusta tiimiläisiäsi kohtaan ja tue heidän hyvinvointiaan. 

 5. Tunnista tiimisi osaamistarpeet ja tue niiden kehittämistä.

  Ole jatkuvan oppimisen sanansaattaja ja näytä esimerkkiä kehittämällä säännöllisesti itseäsi. Raivaa tiimillesi aikaa itsensä kehittämiseen.

 6. Viesti laadukkaasti

  Harjoittele avointa viestintää ja varmista, että viestisi ovat selkeitä ja ymmärrettäviä.

 7. Kehitä empatiakykyäsi

  Kehitä empatiakykyäsi ja osoita kiinnostusta yksilöiden tarpeisiin. Mukauta johtamistyyliäsi joustavasti yksilöiden mukaan.

 8. Pidä lupauksesi ja ole rehellinen.

  Hyvä johtaja luo organisaatioon avoimen ilmapiirin, joka kannustaa avoimuuteen ja luottamukseen.

 9. Opettele delegoimaan.

  Opettele tunnistamaan tiimisi vahvuudet ja delegoi tehtäviä sen mukaisesti. Anna vastuuta, mutta ole valmis tukemaan tarvittaessa.

 10. Ole tasapuolinen.

  Kohtele kaikkia työntekijöitä tasapuolisesti ja osoita selkeästi, että reilu kohtelu on kaiken toiminnan lähtökohta.

 11. Luo turvallinen ilmapiiri.

  Luo turvallinen ilmapiiri, joka kunnioittaa jokaisen yksilöllisyyttä. Edistä aktiivisesti kaikkien osallistumista.

 12. Valjasta ongelmatilanteet oppimiskokemuksiksi.

  Hyödynnä ongelmatilanteita oppimiskokemuksina ja kannusta tiimiä löytämään ratkaisuja haasteisiin. Ole valmis ottamaan vastuuta ja toimimaan esimerkkinä.

 13. Arvioi johtamistasi.

  Ota aikaa itsetutkiskeluun ja arvioi säännöllisesti omaa johtamistyyliäsi. Ole avoin palautteelle ja pyri jatkuvaan kehittymiseen.

 14. Luo positiivista ilmapiiriä.

  Hyvä johtaja luo positiivisen ilmapiirin arvostuksen, luottamuksen ja avoimuuden kautta. Ole herkkä tiimisi tunnetiloille ja pyri vahvistamaan positiivista energiaa.

 15. Johda suhteita.

  Vaikuta käyttäytymiseen niiden taustalla olevien suhteiden kautta.

Skaalautuva ratkaisu johtajuuden kehittämiseen

Tutustu
Tilaa tunnukset
KIRJAUDU