Case Salomaa Group: Viestinnällä merkittävä rooli kestävän oppimiskulttuurin rakentamisessa - Academy of Brain
Varaa demo
Lataa Sisältökatalogi

Tehokas oppiminen vaatii tämän päivän ja tulevaisuuden työelämässä aktiivista vuorovaikutusta, tiedon jakamista, opitun sitomista käytäntöön ja yhteistä reflektointia. Salomaa Groupin Chief HR Officer Mari Svahn korostaa myös viestinnän merkitystä kestävän oppimiskulttuurin luomisessa sekä oppimisen innoittajana. 

Salomaa Group on yli 400:n markkinoinnin, viestinnän ja konsultoinnin osaajan asiantuntijayhteisö, joka tukee asiakkaitaan kasvussa. Svahn kertoo, että Salomaalla panostetaan erilaisiin oppimisratkaisuihin ja tuodaan oppiminen lähelle arkea. Hänen mielestään toimivien oppimisrakenteiden ja oppimismuotoilun luominen on yrityksille tärkeä kilpailuetu.

– Meille kasvu tarkoittaa sekä liiketoiminnan tavoitteita että jokaisen henkilökohtaista kasvua. Toimialamme uudistuu ja monimuotoistuu nyt hurjaa vauhtia. Sekä oman että asiakkaidemme menestyksen kannalta on elintärkeää, että kehitämme jatkuvasti osaamistamme. Ei vain tämän päivän osaamista, vaan myös huomisen kyvykkyyksiä. Siksi jatkuvalla uuden oppimisella on meille erittäin keskeinen rooli, hän sanoo.

Learning Advantage -yrityksen Otala ja Jarenko korostavat, että 70–20–10-oppimismalli on jo hieman aikansa elänyt. Nyt elämme aikaa, jossa oppimisen malli on 90–10: suurin osa oppimisesta tapahtuu työssä ja yhdessä oppimalla.

– Siksi vahvistamme oppimista osana arjen työtä. Tottakai myös perinteistä, luentomuotoista oppimista tarvitaan ja sillä on paikkansa. Se on juuri se 10 prosenttia. Mutta kun ajatellaan ketteriä toimintatapoja ja työelämän hektisyyttä, yhteinen fasilitoitu keskustelu ja oppimiseen liittyvien asioiden läpikäyminen arjessa on merkittävä osa tämän päivän oppimisprosessia. Se kannattaa myös tehdä organisaatiossa näkyväksi, Svahn korostaa.

Viesti tehokkaasti AIDA-mallin avulla


Työelämä ja arki on kiireistä ja pirstaloitunutta, ja samalla myös viestintäkanavien määrä on kasvanut merkittävästi. Oppimisen mahdollisuuksista kannattaa Svahnin mielestä viestiä mahdollisimman vaikuttavasti, jotta viesti huomataan ja se erottuu massasta.

– Sekä ulkoisten että sisäisten viestien tulva on kasvanut vaikeaksi hallita. Useimmilla meistä on työarjessa vähän liikaakin seurattavia kanavia. Viestintään voi hyödyntää ohjenuorana esimerkiksi markkinoinnista tuttua AIDA-kaavaa.

AIDA tulee sanoista Attention, Interest, Desire ja Action:

  1. Attention: Herätä kiinnostus. Tee viestistä erottuva. Käytä esimerkiksi kuvia jotka huomataan. Viesti niissä kanavissa, joissa kohdeyleisösi on vastaanottavaisin ja läsnä. Pelkkä intra harvoin riittää. 

  2. Interest: Houkuttele lukemaan. Käytä varsinkin otsikoinnissa vahvoja tai poikkeavia sanavalintoja, jotka saavat viestin erottumaan. Älä kuitenkaan viljele niitä pidemmissä teksteissä, koska liika kielikuvilla leikittely muuttuu helposti rasittavaksi. Pysy selkeänä ja ytimekkäänä. Palvele silmäiltävyyttä nostamalla tärkeimmät viestit otsikkoon, ingressiin ja väliotsikoihin.

  3. Desire: Osoita henkilökohtaiset hyödyt. Miksi minun kannattaa käyttää tähän aikaani, ja mitä hyötyä tästä on minulle oppijana? Viestissä kannattaa antaa lupauksia: saat, voit, opit, osaat, pystyt, ymmärrät, kehityt, tiedät, tunnet, huomaat, vahvistut.

  4. Action: Anna selkeät toimintaohjeet. Kannusta toimimaan heti, ja kerro mitä vastaanottajan kannattaa tehdä seuraavaksi. Kerro, keneltä saa lisätietoa. Anna mahdollisuus nähdä, ketkä muutkin ovat ilmoittautuneet.

Vaikuttava viesti herättää reaktion


Oppimisen organisointi ja oppimisinfran kehittäminen kuuluvat HR-työn ytimeen. Oppimisratkaisujen innostava viestintä oikeissa kanavissa on tärkeä osa HR-roolia. 

– Salomaa Group viestii henkilöstölleen usean eri kanavan kautta. Intrasta löytyy pisin, yksityiskohtaisin viesti silmäiltävässä muodossa. Tuota sisältöä jaetaan Slack-pikaviestimen ja sähköpostin välityksellä sekä uutiskirjeissä. Tapahtumista kerrotaan myös yhtiöiden omissa live-infoissa.

Viestien rakentamisen ja editoinnin tukena on Salomaa Groupissa luovan kirjoittamisen ammattilainen. Jos sisällöntuotannon ammattilaista ei löydy omasta organisaatiosta, viestin ymmärrettävyys ja kiinnostavuus on Svahnin mielestä hyvä tarkistuttaa kollegalla, joka ei tunne asiaa. Kollegalta kannattaa kysyä, onko viesti ymmärrettävä ja kiinnostava, sekä onko toimintaohje selkeä.

– Parhaan reaktion viestiin olemme saavuttaneet, kun viestin vastaanottajan ei tarvitse miettiä mitä viesti tarkoittaa, tai mitä hänen odotetaan tekevän. Eli kääntäen: vaikuttava viestintä herättää reaktion ja toivottua toimintaa mahdollisimman hyvällä fiiliksellä, Svahn sanoo.

Kuinka usein sitten kannattaa viestiä oppimisen mahdollisuuksista? Svahn kertoo, että Salomaa Groupissa on saatu hyvää palautetta viestinnän toistosta.

– Vaikka itsestä välillä tuntuu, että taasko tästä pitää olla laittamassa viestiä Slackiin, niin asiantuntijamme arvostavat muistuttamista. Toisto lisää tehoa – viestin toistaminen varmistaa sen, että mahdollisimman moni näkee viestin ja tarttuu siihen, hän sanoo.

3 vinkkiä onnistuneeseen viestintään:

  1. Hyödynnä AIDA-ajattelua
  2. Korosta viestinnässä hyötyjä ja ohjaa selkeästi toimintaan
  3. Viesti siellä missä yleisösi on

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää?

Varaa 15 min. verkkotapaaminen

 – Academy of Brain, the science of e-learning

Tilaa tunnukset
KIRJAUDU