Palvelupäällikön kokemus työn merkityksellisyydestä parantui valmennusten myötä  - Academy of Brain
Palvelupäällikön kokemus työn merkityksellisyydestä parantui valmennusten myötä 

ARE:n palvelupäällikkö Rauli Haanpää työskentelee Turun ylläpito – ja huoltoyksikön sähkön ja siihen liittyvien erikoistekniikoiden työnjohtajana. Kaiken kaikkiaan heillä työskentelee vajaat 50 asentajaa, joista suoria alaisia Raulilla on 18 henkilöä. 

ARE:n palvelupäällikkö Rauli Haanpää työskentelee Turun ylläpito – ja huoltoyksikön sähkön ja siihen liittyvien erikoistekniikoiden työnjohtajana. Kaiken kaikkiaan heillä työskentelee vajaat 50 asentajaa, joista suoria alaisia Raulilla on 18 henkilöä.  

ARE:n omaan oppimisympäristöön hankittiin syksyllä 2020 kaikki Academy of Brainin valmennukset ja ne paketoitiin nimelle ”Modernit työelämätaidot”. Rauli on suorittanut useita eri kursseja, esimerkiksi kurssit, jotka kehittävät omaa ajankäytön hallintaa, palautumistaitoja ja keskittymiskykyä.  

Rauli on tarttunut valmennuksiin tilanteissa, joissa hän on kaivannut uusia ajatuksia vanhoihin toimintatapoihin, jotka eivät ole hänestä toimineet parhaalla mahdollisella tavalla. Hän on tykännyt opiskella lyhyitä valmennuksia työpäivän aikana – ne ovat toimineet sopivina taukoina työarjen keskellä. Ilta-aikaan omalla ajalla hän on ottanut välillä myös pidempiä opiskelutuokioita. Tähän asti Rauli on opiskellut itsenäisesti, mutta jatkossa hän aikoo mahdollisesti ottaa videoita katsottavaksi myös omien tiimipalaverien yhteyteen. Tämä voisi herättää mielenkiintoista keskustelua.  

”Ei taikatemppuja, vaan ajattelun sytykkeitä, joita jatkojalostamalla on syntynyt oivalluksia” 
Rauli Haanpää
Rauli Haanpää
Palvelupäällikkö, ARE 

Rauli kokee, että valmennukset ovat herättäneet uusia ajatuksia. Hän kertoo saaneensa opittujen asioiden kautta selkiytettyä ja tehostettua omaa arkeaan. Erityisesti Rauli kertoo, että kokemus työn merkityksellisyydestä parantunut valmennusten myötä.

Rauli kuvaa, että omassa päässä ajatukset alkavat pikkuhiljaa kehittymään uuteen suuntaan -  ”Kyse ei ole taikatempuista, miten asia tehdään, vaan ajattelun sytykkeitä jatkojalostamalla on syntynyt uusia oivalluksia!

Academy of Brainin valmennusten vaikuttavuutta tutkinut Erika Ojanperä kertoo, että valmennuksien vaikutuksia voidaan kuvata Raulinkin tunnistamilla vaikutusketjuilla. Valmennuksista saadut oivallukset herättävät uusia ajatusprosesseja, jotka johtavat muutokseen. Nämä muutokset tuottavat uusia oivalluksia ja vaikuttavat muihin asioihin. Esimerkiksi tyypillistä on valmennuksista saatu apu oman työn tehostamiseen, mikä vähentää stressiä ja sitä kautta vaikuttaa työssä jaksamiseen ja mielialaan. Vaikutusketjut voivat jalostua hyvinkin pitkälle alkuperäisistä oivalluksista ja muutoksista.  

Lataa Academy of Brainin sisältökatalogi tästä

sisältökatalogi

 – Academy of Brain, the science of Soft Skills learning

EN FI

Tilaa tunnukset
KIRJAUDU