Tunnetoimijuuden vahvistaminen työpaikalla lisää hyvinvointia, sitoutumista ja tuottavuutta   - Academy of Brain
Academy of Brain

Nykyään tiedämme, että työpaikalla koetut tunteet vaikuttavat monin tavoin ihmisten energiatasoon, sitoutumiseen, päätöksiin ja sosiaaliseen toimintaan.  

Tutkimusten mukaan organisaation ilmapiiri selittää noin 20–30 prosenttia liiketaloudellisesta tuloksesta. Mutta miten tunteita osattaisiin hyödyntää työpaikalla ja minkälaisia vaikutuksia tunnetaitoja vahvistamalla saadaan? Avuksi näiden kysymysten tarkasteluun on viime vuosina kehitetty tunnetoimijuuden käsite. 

Työsuojelurahaston rahoittaman Tunto-hankkeen (”Tunnetoimijuus organisaatiomuutoksessa”) aikana (2018-2020) Jyväskylän yliopiston tutkijat seurasivat, minkälaisia muutoksia työpaikan tunnetaitoihin keskittyvät kehittämisohjelmat saivat aikaan. Samalla he määrittelivät, mitä tunnetoimijuus tarkoittaa ja kehittivät mittarin tunnetoimijuuden mittaamiseen. Tutkijat määrittelivät tunnetoimijuuden seuraavasti:  

”Tunnetoimijuus on tunteiden (omien ja muiden) tiedostamista, ymmärtämistä ja huomioonottamista sekä tunteisiin vaikuttamista organisaation käytänteissä, toiminnassa ja vuorovaikutuksessa”.   

Tämä määritelmä tuo merkittävän laajennuksen tunnetaitojen tarkasteluun. Perinteisesti tunnetaitoja on tarkasteltu lähinnä yksilön ominaisuuksina, kuten tunneälyn näkökulmasta. Tunnetoimijuus laajentaa näkökulmaa – ilmiö laajenee yksilöistä työyhteisössä tapahtuvaksi osaamiseksi ja toiminnaksi. Toisin sanoen tunnetoimijuus viittaa siihen, minkälaista tunneosaamista työyhteisössä on ja miten se tulee osaksi työpaikan normaalia toimintaa; miten tunnetaidot tulevat käyttöön työpaikan kohtaamisissa, palavereissa, viestinnässä, johtamisessa ja muussa toiminnassa. 

Tunnetoimijuus organisaation muutoksessa

Tutkimus myös selvitti, miten tunnetoimijuus vaikuttaa organisaation muutoksessa ja miten tunnetoimijuutta voidaan kehittää ja vahvistaa työpaikalla.  

Tutkimuksessa todettiin, että tunnetoimijuus vahvistui selkeästi tunnetaitoihin keskittyvällä kehittämishankkeella, jonka toteuttivat Emergyn tunnetaitovalmentajat. Vahvistunut tunnetoimijuus näkyi parempana tunneilmastona, lisääntyneenä työn imuna ja lisääntyneenä tunnetason sitoutumisena muutokseen.  

Mitä vahvemmaksi työntekijät kokivat omat tunnetaitonsa, ja mitä enemmän he pystyivät vaikuttamaan tunteisiin työssään, sitä paremmaksi he kokivat työpaikan tunneilmaston ja sitä korkeampaa sitoutumisensa työhön oli. 

Tunnetaidot ovat olennaisen tärkeitä elämämme kaikilla osa-alueilla – töissä ja vapaa-ajalla. Tunnetaitojen oppimisen kautta vahvistamme tunnetoimijuutta ja lisäämme sitoutumista, viihtyvyyttä ja hyvinvointia erilaisissa toimintaympäristöissä. 

Lisää tunnetoimijuudesta:

Inspiroidu tunnejohtamisesta

Emergy auttaa ymmärtämään, miten eri tunteet toimivat ja vaikuttavat  työpaikalla ja antaa käytännön keinoja tunteiden ennakointiin,  kohtaamiseen ja johtamiseen. 

Inspiroidu

Lataa Academy of Brainin sisältökatalogi tästä

sisältökatalogi

EN FI

Tilaa tunnukset
KIRJAUDU