Inspiring - Academy of Brain
KIRJAUDU SISÄÄN
Lataa Sisältökatalogi

Paketoimme ja hinnoittelimme sisältömme uudelleen

Uusien pakettien avulla budjetointisi selkeytyy sekä kokonaisuuksien muodostaminen tulee helpommaksi. Valitse kolmesta sisältöpaketista organisaatiollenne sopiva vaihtoehto joko valmiita kokonaisuuksia hyödyntäen tai räätälöi valmennusvalikoimastamme sopiva valmennuspaketti. Tuemme teitä paketin oppimismuotoilussa alusta loppuun: kirkastetaan yhdessä organisaationne oppimistavoitteet, testataan sisällöt ja muovataan kokonaisuudet. 

Ota yhteyttä

Miten valmennuksemme toimivat?

Mikro-oppimista missä ja milloin vain

Academy of Brainin verkkovalmennukset tekevät oppimisesta helppoa ja joustavaa, sillä jokainen voi itse päättää, milloin, miten ja mitä he haluavat oppia. Mobiilissa tai läppärillä, vartti kerrallaan.

Opintopolkuja tiimeille, asiantuntijoille ja esihenkilöille

Vastaamme yrityksenne strategisiin tarpeisiin opintopoluilla ja fasilitoiduilla ratkaisuilla. Opintopolut innostavat henkilöstöä valmennusten pariin ja tukevat yhteisöllistä oppimista. Pääset rakentamaan teidän strategisiin tarpeisiinne vastaavia opintopolkuja yhdessä Academy of Brain-asiantuntijan kanssa.

Developing YOU

Meillä on vuosikymmenten kokemus henkilöstön kehittämisestä. Olemme erikoistuneet punomaan verkkovalmennukset ketteräksi osaksi asiakkaamme L&D-prosesseja yksilöiden, tiimien ja laajempien kohderyhmien tasoilla.

Muuta mieltäsi

Academy of Brain muuttaa mielesi käyttäytymistieteelliseen tutkimukseen perustuvien valmennusten avulla. Verkkovalmennukset kehittävät tärkeimpiä työelämätaitoja, hyvinvointia ja itsensä johtamista. Opit palautumaan ja keskittymään sekä parannat vuorovaikutustaitoja, johtamista ja tapaa toimia määrätietoisesti paineen alla. Sisällöt keskittyvät psykologisten taitojen (soft skills) kehittämiseen. Tässä muutamia esimerkkejä sisällöistämme, jotka ovat kaikki palvelussa käytössäsi:

Hyvinvointi

 • Aikuisen unikoulu
 • Paranna palautumistaitoja
 • Käytännön mindfulnessia
 • Arjen mielenhallinta
 • Painonhallinnan psykologia

Itsensä johtaminen

 • Ajankäytön hallinta
 • Keskittymiskyvyn ABC
 • Muutos haltuun – Kehitä paineensietokykyä
 • Mindset

Esimiestaidot

 • Parempaa palautetta
 • Näin ratkaiset konfliktit
 • Valmentava johtaminen

Yhteistyötaidot

 • Läsnäoleva vuorovaikutus
 • Huipputiimi
 • Psykologinen turvallisuus
 • Digitaalinen vuorovaikutus ja virtuaalitiimit
 • Persoonallisuus työelämässä

Jatkossa voit valita organisaatiosi sisältöpaketit seuraavasti

Introduce on oiva vaihtoehto yhteistyön aloittamiseen. Valitse organisaatiollenne sopiva valmis opintokokonaisuus tai räätälöi teille sopiva sisältöpaketti valmennusvalikoimastamme. Asiantuntijamme tukevat teitä pakettien oppimismuotoilussa alusta loppuun, on sitten kyse tavoitteiden kirkastamisesta, sisältöjen testaamisen tuesta tai kokonaisuuden muovaamisesta.

Tutustu alla Introducen valmiisiin opintokokonaisuuksiin: Mielen hyvinvointia, Valmentavaksi johtajaksi kasvaminen ja Paluu toimistolle – Yhteisöllisyyden vahvistaminen.

Mielen hyvinvointia

Arjen mielenhallinta (MT )

Tiesitkö, että kiinnität huomiota vain pieneen osaan kokemuksistasi, valtaosa jää huomaamatta. Aivot tuottavat elämäsi jokaisena hetkenä ainutlaatuisen kokemuksen itsestäsi ja ympäristöstäsi. Kaikki tunteet ovat tärkeitä ja vaikuttavat käyttäytymiseesi.

Tämä kurssi auttaa sinua tunnistamaan sekä hyväksymään tunteesi ja tarpeesi.


kesto: 2 h
videot: 9
harjoitteet: 7


 Aloita valmennus >

Paranna palautumistaitoja (ST)

Aivojen palautumistaitojen perustan muodostavat: uni, ravinto ja liikunta. Näiden perustaitojen lisäksi palautumiseen vaikuttaa myös mentaalinen energia, joka muodostaa kokonaisenergiasta yli puolet.

Informaatioajan ihmisen haasteena on ottaa mentaalinen energia haltuun: tunnistaa vuodot ja tukkia ne, löytää keinot ladata ja purkaa energiaa, suojautua ylilataukselta ja riippuvuuksilta.

Palautumistaitovalmennuksessa käsitellään sitä mistä aivojen kokonaisenergia muodostuu ja miten siihen voi itse vaikuttaa.


kesto: 2 h
videot: 8
harjoitteet: 11


 Aloita valmennus >

Kehitä paineensietokykyä (QT)

Valmennuksessa osallistujat tutkivat ja kehittävät omaa paineensietokykyään. Kehittämisen hyödyt: toimintakyky ei laske paineen alla, vähemmän tuottamatonta ja enemmän tuottavaa toimintaa, nopeampi palautuminen ja vähemmän stressiä.Kyky toimia äkillisissä, merkittävissä muutostilanteissa ei ole sisäsyntyinen ominaisuus, vaan opittu kyky, jota voi kehittää.

 Aloita valmennus >

Joustava perfektionismi (QT)

Perfektionismi tarkoittaa halua tehdä asiat mahdollisimman hyvin ja siihen liittyvää uskomusta, että täydellisyyttä kuuluu tavoitella.

 Aloita valmennus >

Merkityksellistäminen (QT)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s.

Merkityksellistäminen (QT)

Mistä muodostuu merkityksellisyyden kokemus elämässäsi ja miten voisit sitä lisätä?

 Aloita valmennus >

Valmentavaksi johtajaksi kasvaminen

Valmentava johtaminen (MT)

Valmentava johtamistyyli on yksi johtamistapa muiden joukossa. Valmentava johtaja suuntaa energiaansa ihmisiin saadakseen yksilöiden ja ryhmän potentiaalin hyötykäyttöön.

Valmentava johtaminen on tärkeää, sillä tutkimusten mukaan tehokkuus ja tuottavuus lisääntyvät, ihmiset energisoituvat ja sitoutuvat, saamme jokaisen aivot käyttöön ja esimies pääsee helpommalla!


kesto: 4 h
videot: 11
harjoitteet: 21


 Aloita valmennus >

Osaat jo! - Coaching-taitoja kaikille (MT)

Coachaaminen on yhä tärkeämpi taito, josta on monenlaista käytännön hyötyä. Tutkimukset esimerkiksi osoittavat, että ihminen ymmärtää mitä ajattelee paremmin vasta sitten, kun hän sanoittaa ajatuksiaan ääneen jollekin toiselle. Coachaamisen tavoitteena on kehittää toisen ajattelua, kuitenkaan tarjoamatta valmiita
ajatusmalleja.

Tämä valmennus sukeltaa syvälle coachaamiseen ja sen hyödyntämiseen käytännössä. Huomaat pian, että osaat jo coachata, mutta harjoittelemalla pääset syventämään osaamistasi ja kehittymään coachina!


kesto: 3 h 30 min
videot: 26
harjoitteet: 11


 Aloita valmennus >

Tunteet hankalissa tilanteissa (QT)

Tunteet ovat ihmisille luonnollisia, mutta usein välttelemme niiden ilmaisemista. Aistimme hyvin herkästi, mikä on toisen aito tunnetila, sanoi hän mitä tahansa. On tärkeää hyväksyä se, että omat tunteet ja toisten tunteet ovat yhtä arvokkaita. Kun käymme tunnekeskusteluja erilaisissa hankalissa tilanteissa, on tärkeää, että arvostamme ja ilmaisemme omia ja toistemme tunteita. 

 Aloita valmennus >

Näe ihminen (QT)

Organisaatio on vain käsite, oikeasti on olemassa vain ihmisiä, kokevia persoonia. On tärkeää nähdä toinen ihminen kokonaispakettina ja ymmärtää, että olemme inhimillisten kokemusten kanssa tekemisissä. Lisäarvo syntyy vuorovaikutuksessa ja vuorovaikutus on aina inhimillistä toimintaa, joka kumpuaa kokemisesta. Ensimmäinen ihminen, joka sinun tulee nähdä, on sinä itse.

 Aloita valmennus >

Kuuntelemisen taito (QT)

Kuuntelemisen kautta avaudut toisen kokemukselle ja hyväksyt sen sellaisena kuin se on. Puheessa välittyy kolme tasoa: sanat, tunteet ja tarpeet. Toisten tunteet tulee hyväksyä, mutta niiden ilmaisua voi kyseenalaistaa. 

 Aloita valmennus >

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen (QT)

Palautteen vastaanottaminen voi olla vaikeaa, minkä vuoksi on tärkeää oppia säätelemään omaa tunnetilaansa. Miltä sinusta tuntuu kun saat palautetta? Mikä tekee palautteen vastaanottamisesta
haastavaa sinulle? Mikä olisi paras tapa antaa palautetta sinulle?

 Aloita valmennus >

Paluu toimistolle – Yhteisöllisyyden vahvistaminen

Läsnäoleva vuorovaikutus (ST)

Työelämä muuttuu koko ajan vuorovaikutteisemmaksi. Siksi on tärkeää oppia olemaan läsnä keskusteluissa. Läsnäolevassa vuorovaikutuksessa pyritään tietoisesti rakentavaan, hyvään vuorovaikutukseen. Tämä valmennus tarjoaa sinulle konkreettisia harjoituksia, jotka on helppo laittaa käytäntöön.


kesto: 1 h
videot: 9
harjoitteet: 3


 Aloita valmennus >

Persoonallisuus työelämässä (ST)

Persoonallisuuden ymmärtäminen auttaa sinua toimimaan erilaisten ihmisten kanssa. Oikein ymmärrettynä, erilaisuus on valtava rikkaus ja voimavara.

Valmennus esittelee tunnetuimman persoonallisuusteorian, BIG5:n näkemyksen eri persoonallisuuspiirteistä ja käsittelee niitä erityisesti työelämän näkökulmasta.


kesto: 1 h 30 min
videot: 7
harjoitteet: 6


 Aloita valmennus >

Hyvän työkaveruuden perusteet (ST)

Mitä hyötyä hyvästä työkaveruudesta on? Teen vaan työni ja tehkööt muutkin työnsä mitä sitä turhia pohtii ja monimutkaistaa asioita?

Yhteistyö on jokaisen ihmisyhteisön toimintakyvyn ytimessä. Saadaksemme asioita aikaan, olemme aina riippuvaisia
toisistamme. Työkaveruudessa on kyse arjen yhteistyösuhteista,
siitä millaisessa ilmapiirissä ihmiset tekevät yhteistyötä. Jokainen arjen kohtaaminen vaikuttaa koko yhteisön onnistumiseen. Tämän takia työkaveruus on keskeinen voimavara yhteisössä.


kesto: 1 h 30 min
videot: 7
harjoitteet: 6


 Aloita valmennus >

Vuorovaikutus arjen hetkissä (QT)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s.

Roolit vuorovaikutuksessa (QT)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s.

Miten voisimme ymmärtää toisiamme paremmin? (QT)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s.

Kohtaaminen tekee hyvää mielelle (QT)

Oletko koskaan miettinyt, kuinka suuri vaikutus vuorovaikutuksella ja muilla ihmisillä on sinun hyvinvointiisi ja mielesi palautumiseen? Olemme riippuvaisia muista ihmisistä – tunne siitä, että on osa sosiaalista järjestelmää ja että saa riittävästi hyvänlaatuisia kohtaamisia, on erittäin tärkeää.

 Aloita valmennus >

Lataa Academy of Brainin Sisältöhinnasto 2023
Lataa tästä

Mielen hyvinvointia

Arjen mielenhallinta (MT )

Tiesitkö, että kiinnität huomiota vain pieneen osaan kokemuksistasi, valtaosa jää huomaamatta. Aivot tuottavat elämäsi jokaisena hetkenä ainutlaatuisen kokemuksen itsestäsi ja ympäristöstäsi. Kaikki tunteet ovat tärkeitä ja vaikuttavat käyttäytymiseesi.

Tämä kurssi auttaa sinua tunnistamaan sekä hyväksymään tunteesi ja tarpeesi.


kesto: 2 h
videot: 9
harjoitteet: 7


 Aloita valmennus >

Paranna palautumistaitoja (ST)

Aivojen palautumistaitojen perustan muodostavat: uni, ravinto ja liikunta. Näiden perustaitojen lisäksi palautumiseen vaikuttaa myös mentaalinen energia, joka muodostaa kokonaisenergiasta yli puolet.

Informaatioajan ihmisen haasteena on ottaa mentaalinen energia haltuun: tunnistaa vuodot ja tukkia ne, löytää keinot ladata ja purkaa energiaa, suojautua ylilataukselta ja riippuvuuksilta.

Palautumistaitovalmennuksessa käsitellään sitä mistä aivojen kokonaisenergia muodostuu ja miten siihen voi itse vaikuttaa.


kesto: 2 h
videot: 8
harjoitteet: 11


 Aloita valmennus >

Kehitä paineensietokykyä (QT)

Valmennuksessa osallistujat tutkivat ja kehittävät omaa paineensietokykyään. Kehittämisen hyödyt: toimintakyky ei laske paineen alla, vähemmän tuottamatonta ja enemmän tuottavaa toimintaa, nopeampi palautuminen ja vähemmän stressiä.Kyky toimia äkillisissä, merkittävissä muutostilanteissa ei ole sisäsyntyinen ominaisuus, vaan opittu kyky, jota voi kehittää.

 Aloita valmennus >

Joustava perfektionismi (QT)

Perfektionismi tarkoittaa halua tehdä asiat mahdollisimman hyvin ja siihen liittyvää uskomusta, että täydellisyyttä kuuluu tavoitella.

 Aloita valmennus >

Merkityksellistäminen (QT)

Mistä muodostuu merkityksellisyyden kokemus elämässäsi ja miten voisit sitä lisätä?

 Aloita valmennus >

Valmentavaksi johtajaksi kasvaminen

Valmentava johtaminen (MT)

Valmentava johtamistyyli on yksi johtamistapa muiden joukossa. Valmentava johtaja suuntaa energiaansa ihmisiin saadakseen yksilöiden ja ryhmän potentiaalin hyötykäyttöön.

Valmentava johtaminen on tärkeää, sillä tutkimusten mukaan tehokkuus ja tuottavuus lisääntyvät, ihmiset energisoituvat ja sitoutuvat, saamme jokaisen aivot käyttöön ja esimies pääsee helpommalla!


kesto: 4 h
videot: 11
harjoitteet: 21


 Aloita valmennus >

Osaat jo! - Coaching-taitoja kaikille (MT)

Coachaaminen on yhä tärkeämpi taito, josta on monenlaista käytännön hyötyä. Tutkimukset esimerkiksi osoittavat, että ihminen ymmärtää mitä ajattelee paremmin vasta sitten, kun hän sanoittaa ajatuksiaan ääneen jollekin toiselle. Coachaamisen tavoitteena on kehittää toisen ajattelua, kuitenkaan tarjoamatta valmiita
ajatusmalleja.

Tämä valmennus sukeltaa syvälle coachaamiseen ja sen hyödyntämiseen käytännössä. Huomaat pian, että osaat jo coachata, mutta harjoittelemalla pääset syventämään osaamistasi ja kehittymään coachina!


kesto: 3 h 30 min
videot: 26
harjoitteet: 11


 Aloita valmennus >

Tunteet hankalissa tilanteissa (QT)

Tunteet ovat ihmisille luonnollisia, mutta usein välttelemme niiden ilmaisemista. Aistimme hyvin herkästi, mikä on toisen aito tunnetila, sanoi hän mitä tahansa. On tärkeää hyväksyä se, että omat tunteet ja toisten tunteet ovat yhtä arvokkaita. Kun käymme tunnekeskusteluja erilaisissa hankalissa tilanteissa, on tärkeää, että arvostamme ja ilmaisemme omia ja toistemme tunteita. 

 Aloita valmennus >

Näe ihminen (QT)

Organisaatio on vain käsite, oikeasti on olemassa vain ihmisiä, kokevia persoonia. On tärkeää nähdä toinen ihminen kokonaispakettina ja ymmärtää, että olemme inhimillisten kokemusten kanssa tekemisissä. Lisäarvo syntyy vuorovaikutuksessa ja vuorovaikutus on aina inhimillistä toimintaa, joka kumpuaa kokemisesta. Ensimmäinen ihminen, joka sinun tulee nähdä, on sinä itse.

 Aloita valmennus >

Kuuntelemisen taito (QT)

Kuuntelemisen kautta avaudut toisen kokemukselle ja hyväksyt sen sellaisena kuin se on. Puheessa välittyy kolme tasoa: sanat, tunteet ja tarpeet. Toisten tunteet tulee hyväksyä, mutta niiden ilmaisua voi kyseenalaistaa. 

 Aloita valmennus >

Palautteen antaminen ja vastaanottaminen (QT)

Palautteen vastaanottaminen voi olla vaikeaa, minkä vuoksi on tärkeää oppia säätelemään omaa tunnetilaansa. Miltä sinusta tuntuu kun saat palautetta? Mikä tekee palautteen vastaanottamisesta
haastavaa sinulle? Mikä olisi paras tapa antaa palautetta sinulle?

 Aloita valmennus >

Paluu toimistolle – Yhteisöllisyyden vahvistaminen

Läsnäoleva vuorovaikutus (ST)

Työelämä muuttuu koko ajan vuorovaikutteisemmaksi. Siksi on tärkeää oppia olemaan läsnä keskusteluissa. Läsnäolevassa vuorovaikutuksessa pyritään tietoisesti rakentavaan, hyvään vuorovaikutukseen. Tämä valmennus tarjoaa sinulle konkreettisia harjoituksia, jotka on helppo laittaa käytäntöön.


kesto: 1 h
videot: 9
harjoitteet: 3


 Aloita valmennus >

Persoonallisuus työelämässä (ST)

Persoonallisuuden ymmärtäminen auttaa sinua toimimaan erilaisten ihmisten kanssa. Oikein ymmärrettynä, erilaisuus on valtava rikkaus ja voimavara.

Valmennus esittelee tunnetuimman persoonallisuusteorian, BIG5:n näkemyksen eri persoonallisuuspiirteistä ja käsittelee niitä erityisesti työelämän näkökulmasta.


kesto: 1 h 30 min
videot: 7
harjoitteet: 6


 Aloita valmennus >

Hyvän työkaveruuden perusteet (ST)

Mitä hyötyä hyvästä työkaveruudesta on? Teen vaan työni ja tehkööt muutkin työnsä mitä sitä turhia pohtii ja monimutkaistaa asioita?

Yhteistyö on jokaisen ihmisyhteisön toimintakyvyn ytimessä. Saadaksemme asioita aikaan, olemme aina riippuvaisia
toisistamme. Työkaveruudessa on kyse arjen yhteistyösuhteista,
siitä millaisessa ilmapiirissä ihmiset tekevät yhteistyötä. Jokainen arjen kohtaaminen vaikuttaa koko yhteisön onnistumiseen. Tämän takia työkaveruus on keskeinen voimavara yhteisössä.


kesto: 1 h 30 min
videot: 7
harjoitteet: 6


 Aloita valmennus >

Vuorovaikutus arjen hetkissä (QT)

Työelämä muuttuu koko ajan vuorovaikutteisemmaksi. Siksi on tärkeää oppia olemaan läsnä keskusteluissa. Läsnäolevassa vuorovaikutuksessa pyritään tietoisesti rakentavaan, hyvään vuorovaikutukseen. Tämä valmennus tarjoaa sinulle konkreettisia harjoituksia, jotka on helppo laittaa käytäntöön.

 Aloita valmennus >

 

Roolit vuorovaikutuksessa (QT)

Uhriutuminen on meille tyypillistä. Pois uhrin roolista tarkoittaa pysyvää asennemuutosta – miksi se kannattaa ja miten se onnistuu?

 Aloita valmennus >

Miten voisimme ymmärtää toisiamme paremmin? (QT)

Erilaisuuden ymmärtämisestä on kahdenlaista hyötyä: ymmärrämme toistemme käyttäytymistä, vältymme leimaamasta toisiamme ja selittämästä käyttäytymistä.

 Aloita valmennus >

 

Kohtaaminen tekee hyvää mielelle (QT)

Oletko koskaan miettinyt, kuinka suuri vaikutus vuorovaikutuksella ja muilla ihmisillä on sinun hyvinvointiisi ja mielesi palautumiseen? Olemme riippuvaisia ​​muista ihmisistä – tunne siitä, että on osa sosiaalista järjestelmää ja että saa riittävästi hyvänlaatuisia kohtaamisia, on erittäin tärkeää.

Aloita valmennus >

Lataa Academy of Brainin Sisältöhinnasto 2023
Lataa tästä

Inspire on Introducea kattavampi vaihtoehto, johon olemme koonneet laajempia valmiita paketteja. Voimme myös räätälöidä yhdessä organisaatiollenne sopivan paketin valmennusvalikoimastamme. Asiantuntijamme ovat apunanne paketin oppimismuotoilussa alusta loppuun.

Tutustu alla Inspiren valmiiisiin opintokokonaisuuksiin: Oman työn johtaminen, Esihenkilön haastavat tilanteet sekä Paluu toimistolle – tiimihengen vahvistaminen.

Lataa Academy of Brainin Sisältöhinnasto 2023
Lataa tästä

Oman työn johtaminen 

Muutos haltuun - Kehitä paineensietokykyäsi (MT)

Valmennuksessa osallistujat tutkivat ja kehittävät omaa paineensietokykyään. Kehittämisen hyödyt: toimintakyky ei laske paineen alla, vähemmän tuottamatonta ja enemmän tuottavaa toimintaa, nopeampi palautuminen ja vähemmän stressiä.

Kyky toimia äkillisissä, merkittävissä muutostilanteissa ei ole sisäsyntyinen ominaisuus, vaan opittu kyky, jota voi kehittää. Resilientti (sinnikäs, sisukas, muutoskykyinen) henkilö toimii sujuvasti ja tehokkaasti stressaavissa muutostilanteissa.

Hyvä paineensietokyky perustuu seitsemään osatekijään. Näihin osatekijöihin perehdymme tarkemmin tässä valmennuksessa. Löydät omat vahvuudet ja heikkoudet, joita lähteä kehittämään henkilökohtaisen suunnitelman avulla.


kesto: 2 h
videot: 10
harjoitteet: 6


 Aloita valmennus >

Arjen mielenhallinta (MT)

Tiesitkö, että kiinnität huomiota vain pieneen osaan kokemuksistasi, valtaosa jää huomaamatta. Aivot tuottavat elämäsi jokaisena hetkenä ainutlaatuisen kokemuksen itsestäsi ja ympäristöstäsi. Kaikki tunteet ovat tärkeitä ja vaikuttavat käyttäytymiseesi.

Tämä kurssi auttaa sinua tunnistamaan sekä hyväksymään tunteesi ja tarpeesi.


kesto: 2 h
videot: 9
harjoitteet: 7


 Aloita valmennus >

Kasvun Mindset (ST)

Huippusuoritukset, hyvät päätökset ja oivaltavat uudet näkökulmat lähtevät kaikki aivoistamme ja kyvystämme ajatella asioista uudella tavalla. Valmennuksessa kehitetään omaa mindsetia, hyödyt näkyvät heti.

 • Luovuus ja innovatiivisuus – Opi ajattelemaan uudella tavalla asioista
 • Ketterä oppiminen – Suhtaudu uudella tavalla oppimiseen
 • Kasvun asenne – Suhtaudu rakentavasti omaan kyvykkyyteen
 • Rohkeasti asioihin tarttuminen – Suhtaudu rakentavasti virheisiin
 • Täydellisyyteen pyrkiminen ei syö luovuutta – Suhtaudu terveesti perfektionismiin

kesto: 1 h 30 min
videot: 6
harjoitteet: 8


 Aloita valmennus >

Keskittymiskyvyn ABC (ST)

Keskittymiskyky on taito suunnata energiaa tärkeisiin asioihin siten että ne edistyvät ja tulevat tehdyiksi. Kyetäksesi keskittymään, sinun tulee hallita viisi keskittymiskyvyn osataitoa. Tässä valmennussa opit ymmärtämään näiden viiden osa-alueen vaikutuksen omaan keskittymiskykyysi sekä opit kehittämään kyseisiä taitoja.


kesto: 2 h
videot: 8
harjoitteet: 15


 Aloita valmennus >

Itsekehityskeskustelu (QT)

Itsensä kehittämisen ytimessä on itsereflektio – kyky pysähtyä ja esittää itselleen olennaisia kysymyksiä, kuten;

 • Mihin olen tyytyväinen elämässäni, mihin tyytymätön?
 • Mitä palautetta ympäristöni antaa minulle?
 • Mistä saisin uusia ideoita siitä, millaiseksi haluan tulla?
 • Mitä kannattaisi tehdä enemmän, mitä vähemmän ja mitä lopetan?


Aloita valmennus >

Tavoitteet ja niiden asettaminen (QT)

Tavoitteita on hyvä tutkia kuuden näkökulman kautta. Ensimmäinen ja ehkä tärkein näkökulma on ymmärrys siitä, että monesti meillä on useampia samanaikaisia ja jopa ristiriitaisiakin tavoitteita. 

 Aloita valmennus >

Löydä motivaatio rutiinitehtäviin (QT)

Löydä motivaatio -verkkovalmennus sopii sinulle, joka haluat oppia motivoitumaan tai motivoimaan tiimiäsi. Tässä valmennuksessa opit kolme tutkitusti tehokasta menetelmää, joita on helppo soveltaa käytäntöön.

 Aloita valmennus >

Ajankäytön hallinta (QT)

Ajankäytön hallinnassa on kolme osa-aluetta.

Muistiinpanot, päivän suunnittelu ja optimointi. Tässä ajankäytön hallinnan quick fixissä saat nopean katsauksen näihin kolmeen alueeseen ja niiden kehittämiseen.

 Aloita valmennus >

Merkityksellinen työ (QT)

Mikä tekee työstä merkityksellistä ja miten voit lisätä omaa kokemustasi työsi merkityksellisyydestä?

 Aloita valmennus >

Lisää energiaa paremmilla palautumistaidoilla (QT)

Tässä valmennuksessa käydään ytimekkäästi läpi, mistä aivojen kokonaisenergia muodostuu ja miten siihen voi itse vaikuttaa.

 Aloita valmennus >

Tunteet pelissä (QT)

Tunteet ovat ihmisille luonnollisia, mutta usein välttelemme niiden ilmaisemista. Aistimme hyvin herkästi, mikä on toisen aito tunnetila, sanoi hän mitä tahansa. On tärkeää hyväksyä se, että omat tunteet ja toisten tunteet ovat yhtä arvokkaita. Kun käymme tunnekeskusteluja erilaisissa hankalissa tilanteissa, on tärkeää, että arvostamme ja ilmaisemme omia ja toistemme tunteita. 

 Aloita valmennus >

Elämme keskeytysten maailmassa – Attention Deficit Trait (ADT) (QT)

Attention Deficit Trait (ADT) on erityinen, tunnistettu muutos käyttäytymisessä. Tyypillistä on hyppiä tehtävästä toiseen, puhua puhelimeen samalla kun juokset seuraavaan kokoukseen, lähettää sähköpostia ja tekstiviestejä salaa samalla kun puhut työkaverille, ja yleisesti se, että yrität tehdä liian montaa asiaa yhtä aikaa. Tällä videolla opit lisää ADT:sta ja sen kanssa menettelemisestä.

 Aloita valmennus >

Esihenkilön haastavat tilanteet 

Näin ratkaiset konfliktit (MT)

Konfliktit näkyvät organisaatioissa usein täysin käsittämättömässä muodossa. Ne vievät turhaan valtavasti aikaa, rahaa ja energiaa.

Valmennus on rakennettu Harvardin yliopiston tutkimusten pohjalta lähtien kysymyksestä, miten konflikteja voidaan tehokkaasti ratkaista.

Valmennuksen jälkeen sinulla on työkalut muuttaa konfliktit oppivaksi pohdinnaksi. Valmennus tarjoaa konfliktien selvittämiseen kolme uutta keskustelutapaa.


kesto: 3 h
videot: 16
harjoitteet: 16


 Aloita valmennus >

Osaat jo! - Coaching-taitoja kaikille (MT)

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s.

Parempaa palautetta (ST)

Palautteen tavoite on oppiminen. Palautteen sijaan pitäisi oikeastaan puhua oppimiskeskusteluista. Palautteessa ei ole kyse siitä että yksi ohjaa ja neuvoo toista, vaan siitä että yhdessä tutkitaan sitä mitä on tehty ja miten se voitaisiin tehdä vielä paremmin. Palaute on keskeinen osa yksilöiden ja organisaatioiden kehittymistä.

Valmennuksessa opit paljon uutta palautteen antamisesta ja kehityt palautteenantajana.


kesto: 3 h
videot: 16
harjoitteet: 19


 Aloita valmennus >

Ihmiskuva (ST)

Ihmiskäsityksellämme on merkittävä rooli jokapäiväisessä elämässämme. Tapa, jolla näemme maailman ja toiset ihmiset ympärillämme, vaikuttaa voimakkaasti toimintaamme, valintoihimme ja uskomuksiimme. Tämä lyhytvalmennus sukeltaa siihen, miten voisit muuttaa ihmiskuvaasi ja miksi.

 • Ymmärrät, kuinka ihmiskäsitys rakentuu
 • Ymmärrät, kuinka ihmiskuva vaikuttaa toimintaasi
 • Opit tapoja kehittää ajatteluasi ja laajentaa näkökulmaa

kesto: 40 min
videot: 2
harjoitteet: 2


 Aloita valmennus >

Arvostava keskustelukulttuuri (QT)

Millaista on hyvää ilmapiiriä kehittävä vuorovaikutus? Voit omalla toiminnallasi vaikuttaa arvostavan keskustelukulttuurin syntyyn ja ylläpitoon. Keskity myönteiseen ja pyri olemaan utelias ja kiinnostunut ihmisistä. 

 Aloita valmennus >

Psykologinen turvallisuus (QT)

Psykologinen turvallisuus työyhteisössä on vahvasti kytköksissä parempaan tiedon jakamiseen, oppimiseen, työtyytyväisyyteen, suoriutumiseen ja luovuuteen. Miten psykologista turvallisuutta luodaan?

 Aloita valmennus >

Näe ihminen (QT)

Organisaatio on vain käsite, oikeasti on olemassa vain ihmisiä, kokevia persoonia. On tärkeää nähdä toinen ihminen kokonaispakettina ja ymmärtää, että olemme inhimillisten kokemusten kanssa tekemisissä. Lisäarvo syntyy vuorovaikutuksessa ja vuorovaikutus on aina inhimillistä toimintaa, joka kumpuaa kokemisesta. Ensimmäinen ihminen, joka sinun tulee nähdä, on sinä itse.

 Aloita valmennus >

Näytä ihminen (QT)

Työelämässäkin on tärkeää, että voimme olla omia itsejämme; uskalletaan kertoa epävarmuudesta, osaamattomuudesta, tunteista ja siitä, miten hahmotamme maailmaa. Siitä syntyy luottamus.

 Aloita valmennus >

Kuuntelemisen taito (QT)

Kuuntelemisen kautta avaudut toisen kokemukselle ja hyväksyt sen sellaisena kuin se on. Puheessa välittyy kolme tasoa: sanat, tunteet ja tarpeet. Toisten tunteet tulee hyväksyä, mutta niiden ilmaisua voi kyseenalaistaa. 

 Aloita valmennus >

Luottamuksen rakentaminen verkossa (QT)

Virtuaalisten tiimien menestys riippuu suurilta osin siitä miten sen jäsenet kommunikoivat ja siitä, luottavatko jäsenet toisiinsa. Luottamuksen rakentaminen on tärkeää kaikissa tiimeissä, mutta se on erityisen keskeistä virtuaalisissa tiimeissä, jossa yksilöillä on vähemmän kontaktimahdollisuuksia ja heidän täytyy pystyä luottamaan toistensa työmoraaliin ja kommunikaatiotaitoihin.

 Aloita valmennus >

Erilaisuus voimavaraksi (QT)

Erilaisuuden ymmärtämisestä on kahdenlaista hyötyä: ymmärrämme toistemme käyttäytymistä, vältymme leimaamasta toisiamme ja selittämästä käyttäytymistä negatiivisesti. Näemme myös miten voimme täydentää toisiamme, toistemme ajattelua ja hyödyntää kaikkien taipumukset tai rooliin liittyvät eroavaisuudet kussakin tilanteessa. 

 Aloita valmennus >

Tunteet pelissä (QT)

Tunteet ovat ihmisille luonnollisia, mutta usein välttelemme niiden ilmaisemista. Aistimme hyvin herkästi, mikä on toisen aito tunnetila, sanoi hän mitä tahansa. On tärkeää hyväksyä se, että omat tunteet ja toisten tunteet ovat yhtä arvokkaita. Kun käymme tunnekeskusteluja erilaisissa hankalissa tilanteissa, on tärkeää, että arvostamme ja ilmaisemme omia ja toistemme tunteita. 

 Aloita valmennus >

Paluu toimistolle – Tiimihengen vahvistaminen

Tiimin käytännöt toimiviksi (ST)

Töitä tehdään yhdessä. Yhteistyön laatu ratkaisee lopputuloksen ja viihtyvyyden. Tämä on Huipputiimi-valmennuskokonaisuuden ensimmäinen valmennus.

Valmennuksessa perehdytään tiimien toiminnan
yleisimpiin haasteisiin ja toimivimpiin ratkaisuihin.
Valmennuksessa ohjataan kehittämään tiimin käytäntöjä,
pohtimaan rooleja, keskustelemaan pelisäännöistä sekä luomaan yhteinen tavoite.


kesto: 1 h 30 min
videot: 7
harjoitteet: 6


 Aloita valmennus >

Tiimin kokoonpano ja arvostava vuorovaikutus (ST)

Tässä Huipputiimi-valmennuskokonaisuuden toisessa osassa käsitellään kokoonpanoa ja vuorovaikutusta. Valmennuksessa
ohjataan ymmärtämään ja arvostamaan erilaisuutta voimavarana, sekä kehittämään ilmapiiriä ja arvostavaa keskustelukulttuuria. Opit myös navigoimaan konflikti- ja
riitatilanteissa.


kesto: 1 h 30 min
videot: 5
harjoitteet: 7


 Aloita valmennus >

Tiimin toimeenpano ja aikaansaaminen (ST)

Tässä Huipputiimi -kokonaisuuden kolmannessa ja viimeisessä
valmennuksessa perehdytään toimeenpanoon ja aikaansaamiseen. Opit miten tehostaa päätöksentekoa ja miten voitte tiimin kanssa arvioida ja reflektoida toimintaanne. Lisäksi ymmärrät miten saada tärkeitä asioita aikaan kokeilemalla!


kesto: 45 min
videot: 4
harjoitteet: 3


 Aloita valmennus >

Persoonallisuus työelämässä (ST)

Persoonallisuuden ymmärtäminen auttaa sinua toimimaan erilaisten ihmisten kanssa. Oikein ymmärrettynä, erilaisuus on valtava rikkaus ja voimavara.

Valmennus esittelee tunnetuimman persoonallisuusteorian, BIG5:n näkemyksen eri persoonallisuuspiirteistä ja käsittelee niitä erityisesti työelämän näkökulmasta.


kesto: 1 h 30 min
videot: 7
harjoitteet: 6


 Aloita valmennus >

Hyvä vuorovaikutus työkaveruudessa (ST)

Miten rakennat mahdollisimman nopeasti yhteyden toiseen
ihmiseen, miten tätä yhteyttä ylläpidetään, ja miten pystyt
käsittelemään yhdessä entistä monimutkaisempia asioita,
vaikka aikaa yhteistyösuhteen rakentamiselle on vähemmän?

Työkaveruus kutsuu meitä pohtimaan vuorovaikutusta ja
sosiaalisia verkostoja. Miten olemme yksilöiden kanssa
kanssakäymisessä, ja miten tässä kanssakäymisessä
ylläpidetään hyvää henkeä ja ratkaistaan mahdollisimman
monipuolisesti syntyviä ongelmia?


kesto: 45 min
videot: 3
harjoitteet: 4


 Aloita valmennus >

Työkaveruuden kehittäminen (ST)

Työkaveruuden kehittäminen on haasteellinen prosessi. Aivojemme kyky ylläpitää ihmissuhteita on rajoitettu. Työkaveruus on jatkuvassa muutoksen tilassa, eikä
yksiselitteisiä sääntöjä suhteiden kehittämiseen ole. Lisäksi vastaan tulee väistämättä hankalia tilanteita. Kuinka meidän tulisi reagoida työkaveruuden eri tilanteissa ja vaiheissa?

Ymmärtämällä työkaveruuden eri vaiheita voimme valita oikeat strategiat sen kehittämiseen ja hankalien tilanteiden käsittelyyn. Opimme samalla luomaan kattavan
tilannekuvan yhteistyösuhteen perustasta ja sen muutoksesta.


kesto: 1 h 40 min
videot: 5
harjoitteet: 8


 Aloita valmennus >

Psykologinen turvallisuus (QT)

Psykologinen turvallisuus työyhteisössä on vahvasti kytköksissä parempaan tiedon jakamiseen, oppimiseen, työtyytyväisyyteen, suoriutumiseen ja luovuuteen. Miten psykologista turvallisuutta luodaan?

 Aloita valmennus >

Tunteet hankalissa tilanteissa (QT)

Tunteet ovat ihmisille luonnollisia, mutta usein välttelemme niiden ilmaisemista. Aistimme hyvin herkästi, mikä on toisen aito tunnetila, sanoi hän mitä tahansa. On tärkeää hyväksyä se, että omat tunteet ja toisten tunteet ovat yhtä arvokkaita. Kun käymme tunnekeskusteluja erilaisissa hankalissa tilanteissa, on tärkeää, että arvostamme ja ilmaisemme omia ja toistemme tunteita. 

 Aloita valmennus >

Tunteet pelissä (QT)

Miten tunteet toimivat? Miten niihin tulisi suhtautua? Tämän päivän työelämässä tulisi jokaisen tulla kuulluksi myös tunteiden tasolla. On siis erityisen tärkeää, että opit tunnistamaan, tulkitsemaan ja ilmaisemaan omia ja muiden tunteita.

 Aloita valmennus >

Näe ihminen (QT)

Organisaatio on vain käsite, oikeasti on olemassa vain ihmisiä, kokevia persoonia. On tärkeää nähdä toinen ihminen kokonaispakettina ja ymmärtää, että olemme inhimillisten kokemusten kanssa tekemisissä. Lisäarvo syntyy vuorovaikutuksessa ja vuorovaikutus on aina inhimillistä toimintaa, joka kumpuaa kokemisesta. Ensimmäinen ihminen, joka sinun tulee nähdä, on sinä itse.

 Aloita valmennus >

Näytä ihminen (QT)

Työelämässäkin on tärkeää, että voimme olla omia itsejämme; uskalletaan kertoa epävarmuudesta, osaamattomuudesta, tunteista ja siitä, miten hahmotamme maailmaa. Siitä syntyy luottamus.

 Aloita valmennus >

Viisi tapaa vaikuttaa coachingilla (QT)

Toisen ajatteluun ja tunnemaailmaan vaikuttaminen voi tuntua vaikealta, epärehdiltä tai jopa manipuloinnilta. Tästä ei kuitenkaan ole coachingissa kyse. Sen sijaan, että tarjottaisiin valmiita ratkaisuja ja ajatusmalleja, coach auttaa coachattavaa vaikuttamaan omaan mieleensä. 

 Aloita valmennus >

Kuuntelemisen taito (QT)

Kuuntelemisen kautta avaudut toisen kokemukselle ja hyväksyt sen sellaisena kuin se on. Puheessa välittyy kolme tasoa: sanat, tunteet ja tarpeet. Toisten tunteet tulee hyväksyä, mutta niiden ilmaisua voi kyseenalaistaa. 

 Aloita valmennus >

Mitä on hyvä työkaveruus (QT)

Mitä hyötyä hyvästä työkaveruudesta on? Teen vaan työni ja tehkööt muutkin työnsä mitä sitä turhia pohtii ja monimutkaistaa asioita?

Yhteistyö on jokaisen ihmisyhteisön toimintakyvyn ytimessä. Saadaksemme asioita aikaan, olemme aina riippuvaisia toisistamme. Työkaveruudessa on kyse arjen yhteistyösuhteista, siitä millaisessa ilmapiirissä ihmiset tekevät  yhteistyötä. Jokainen arjen  kohtaaminen vaikuttaa koko yhteisön onnistumiseen. Tämän takia  työkaveruus on keskeinen voimavara yhteisössä.

 Aloita valmennus >

 

Lataa Academy of Brainin Sisältöhinnasto 2023
Lataa tästä

Valitsemalla Future-proofin, saat käyttöösi koko kirjastomme sekä laajan tuen. Käytössäsi on kaikki nykyhetken valmennukset, sopimuskauden uutuudet, Mielimatkalla-opintopolut sekä kattava CMS-kokonaisuus.

Seuraamme, että onnistut varmasti – asiakkaalle nimetty Customer Success Manager pitää asiakkaan kanssa vähintään kerran kvartaalissa palaverin, jossa tutkitaan yhdessä tuloksia ja sovitaan mahdollisesti tarvittavista aktivointitoimenpiteistä. Reagoimme oppijoiden aktiivisuuden muutoksiin tarjoamalla konsultatiivista tukea niin viestinnän kuin verkko-oppimisen johtamisen tiimoilta.

Tutustu koko sisältökatalogiin tästä
Lataa Academy of Brainin Sisältöhinnasto 2023
Lataa tästä

Suositut videot

Quick Fixit

Quick Fix-videot on suunniteltu nopeaa ja tehokasta opiskelua varten. Videot kestävät 2–10 minuuttia ja ovat erinomaista opiskeltavaa kahvitauoille, lenkilleja tiimipalavereihin.

Quick Fixit

Quick Fix-videot on suunniteltu nopeaa ja tehokasta opiskelua varten. Videot kestävät 2–10 minuuttia ja ovat erinomaista opiskeltavaa kahvitauoille, lenkilleja tiimipalavereihin.

Quick Fixit

Quick Fix-videot on suunniteltu nopeaa ja tehokasta opiskelua varten. Videot kestävät 2–10 minuuttia ja ovat erinomaista opiskeltavaa kahvitauoille, lenkilleja tiimipalavereihin.

Smart-Tutorial™

Smart-Tutorial™ valmennukset antavat hyvän yleiskuvan aiheesta ja tarjoavat myös käytännöllisiä työkaluja. Ne ovat tiiviitä kokonaisuuksia ja koostuvat videoista, tekstimateriaaleista ja harjoituksista.

Keskittymiskyvyn ABC

Keskittymiskyky on taito suunnata energiaa tärkeisiin asioihin siten että ne edistyvät ja tulevat tehdyiksi. Kyetäksesi keskittymään, sinun tulee hallita viisi keskittymiskyvyn osataitoa. Tässä valmennussa opit ymmärtämään näiden viiden osa-alueen vaikutuksen omaan keskittymiskykyysi sekä opit kehittämään kyseisiä taitoja.


kesto: 2 h
videot: 8
harjoitteet: 15


 Aloita valmennus >

Paranna palautumistaitoja

Aivojen palautumistaitojen perustan muodostavat: uni, ravinto ja liikunta. Näiden perustaitojen lisäksi palautumiseen vaikuttaa myös mentaalinen energia, joka muodostaa kokonaisenergiasta yli puolet.

Informaatioajan ihmisen haasteena on ottaa mentaalinen energia haltuun: tunnistaa vuodot ja tukkia ne, löytää keinot ladata ja purkaa energiaa, suojautua ylilataukselta ja riippuvuuksilta.

Palautumistaitovalmennuksessa käsitellään sitä mistä aivojen kokonaisenergia muodostuu ja miten siihen voi itse vaikuttaa.


kesto: 2 h
videot: 8
harjoitteet: 11


 Aloita valmennus >

Persoonallisuus työelämässä

Persoonallisuuden ymmärtäminen auttaa sinua toimimaan erilaisten ihmisten kanssa. Oikein ymmärrettynä, erilaisuus on valtava rikkaus ja voimavara.

Valmennus esittelee tunnetuimman persoonallisuusteorian, BIG5:n näkemyksen eri persoonallisuuspiirteistä ja käsittelee niitä erityisesti työelämän näkökulmasta.


kesto: 1 h 30 min
videot: 7
harjoitteet: 6


 Aloita valmennus >

Kehitä positiivisuutta

Kuinka nopeasti pääset kiinni johonkin myönteiseen syyhyn toimia rakentavasti ristiriitatilanteessa? Yllättävässä ristiriitatilanteessa jokaisen ihmisen v-käyrä nousee raketin lailla.

Sopeutumiskykyinen henkilö pääsee nopeasti irti kielteisistä ajatuksista ja tunteista. Sillä hetkellä aivot ja mieli vapautuvat tuottamaan ajatuksia ja toimintaa, joka johtaa sopeutumiseen. Myönteisyys auttaa paitsi sinua itseäsi, myös muita. Tervetuloa harjoittelemaan!


kesto: 1 h
videot: 2
harjoitteet: 4


 Aloita valmennus >

Esimies, näin hyödynnät verkkovalmennuksia tiimissäsi!

Työelämä vaatii meiltä kaikilta yhä enemmän uudenlaisia taitoja. Kaikkia meitä askarruttaa kysymykset siitä miten jaksan vielä kymmeniä vuosia, miten teen asioita fiksummin ja tehokkaammin, miten kasvan ja kehityn, miten uudistun, miten saan aikaan ja teen tulosta? Millä taidoilla, millä keinoilla?

Sinulla on esimiehenä tärkeä rooli olla luomassa laadukasta työarkea ja ruokkia motivaatiota sekä erityisesti tukea tiimiläistesi kehittymistä.

Tässä valmennuksessa kerromme, miten parhaiten hyödynnät verkkovalmennuksia esimiestyössä tiimisi kanssa.


kesto: 40 min
videot: 5
harjoitteet: 3


 Aloita valmennus >

Mindset - kasvun asenne

Huippusuoritukset, hyvät päätökset ja oivaltavat uudet näkökulmat lähtevät kaikki aivoistamme ja kyvystämme ajatella asioista uudella tavalla. Valmennuksessa kehitetään omaa mindsetia, hyödyt näkyvät heti.

 • Luovuus ja innovatiivisuus – Opi ajattelemaan uudella tavalla asioista
 • Ketterä oppiminen – Suhtaudu uudella tavalla oppimiseen
 • Kasvun asenne – Suhtaudu rakentavasti omaan kyvykkyyteen
 • Rohkeasti asioihin tarttuminen – Suhtaudu rakentavasti virheisiin
 • Täydellisyyteen pyrkiminen ei syö luovuutta – Suhtaudu terveesti perfektionismiin

kesto: 1 h 30 min
videot: 6
harjoitteet: 8


 Aloita valmennus >

Ihmiskuva

Ihmiskäsityksellämme on merkittävä rooli jokapäiväisessä elämässämme. Tapa, jolla näemme maailman ja toiset ihmiset ympärillämme, vaikuttaa voimakkaasti toimintaamme, valintoihimme ja uskomuksiimme. Tämä lyhytvalmennus sukeltaa siihen, miten voisit muuttaa ihmiskuvaasi ja miksi.

 • Ymmärrät, kuinka ihmiskäsitys rakentuu
 • Ymmärrät, kuinka ihmiskuva vaikuttaa toimintaasi
 • Opit tapoja kehittää ajatteluasi ja laajentaa näkökulmaa

kesto: 40 min
videot: 2
harjoitteet: 2


 Aloita valmennus >

Aikuisten unikoulu

Monen meistä on vaikeaa saada tarpeeksi unta. Tästä aiheutuu ongelmia muilla elämän alueilla. Miten voisimme parantaa nukkumista vuosienkin kamppailun jälkeen?

Tämä valmennus keskittyy parantamaan nukahtamiskykyäsi ja parantamaan unenlaatuasi. Aikuisten unikoulussa opit tekemään muutamia yksinkertaisia, mutta tehokkaita muutoksia käytökseesi ja rutiineihisi.

 • Paranna unenlaatuasi
 • Löydä henkilökohtainen unentarpeesi
 • Paranna palautumistaitojasi

kesto: 1 h 30 min
videot: 7
harjoitteet: 6


 Aloita valmennus >

Käytännön mindfulnessia

Mindfulnessharjoittelulla on tutkitusti hyviä vaikutuksia työkykyyn! Tällä lyhyellä kurssilla opit mindfulnessin perusteet ja pääset harjoittelussa hyvään vauhtiin. Jos teet harjoituksia muutaman viikon ajan joka päivä, tulet huomaamaan niiden positiivisen vaikutuksen konkreettisesti esimerkiksi parantuneena yöunena, pidempänä pinnana, parempana keskittymiskykynä – tai ihan yksinkertaisesti kohentuneena mielialana!


kesto: 40 min
videot: 6
harjoitteet: 6


 Aloita valmennus >

Onnistu etätyön johtamisessa

Toimivan etätyön etu verrattuna perinteiseen työhön on mahdollisuus saada enemmän ja parempaa aikaan vähemmässä ajassa. Hyvin johdettu etätyö lisää myös työntekijöiden tyytyväisyyttä. Etätiimin menestys riippuu kuitenkin suurilta osin siitä, miten sitä johdetaan. Tämä kurssi käy läpi toimivan etäjohtamisen perusteet. Tervetuloa mukaan!


kesto: 2 h
videot: 8
harjoitteet: 8


 Aloita valmennus >

Ajankäytön hallinnan perusteet

Muuttuvat aikataulut ja kiire kuuluvat monen meistä arkeen. Tänä päivänä meillä on jatkuvasti ärsykkeitä, jotka saavat keskittymisemme herpaantumaan ja muovaavat aikataulujamme.

Tämän minivalmennuksen tavoite on selkiyttää ja tehostaa arkeasi kehittämällä ajankäytön hallinnan taitojsia. Kurssin voi suorittaa päivässä, eikä se vie aikaakaan kuin tunnin! Kurssi käy läpi ajankäytön hallinnan kolme osa-aluetta.

Kehitä taitoasi pistää asioita muistiin, sekä ohjelmoimaan ja optimoimaan arjen askareita. Ota talteen esimerkiksi keskeytysten hallinnan vinkit!


kesto: 40 min
videot: 3
harjoitteet: 3


 Aloita valmennus >

Opi fiksusti - Oppiminen osaksi kiireistä työelämää

Oppimisesta on tullut keskeinen osa työtä ja sen merkitys kasvaa koko ajan.

Työelämässä törmää usein hyvin kapeaan oppimiskäsitykseen: oppiminen nähdään tärkeänä vain siksi, että ihmiset osaisivat tehdä asioita. Oppimisen hyödyt ja sen merkitys ulottuvat kuitenkin laajalle. Oppiminen lisää mm. aivojen toimintaa ja tehokkuutta, eliniän odotetta sekä luovuutta. Lisäksi, utelias ja oppimiseen orientoituva elämäntapa vähentää tehokkaasti stressiä ja ruokkii motivaatiota.

Tämä minivalmennus tarjoaa sinulle oppimisen tärkeimmät tärpit – ota oppiminen osaksi kiireistä työelämää!


kesto: 1h
videot: 4
harjoitteet: 4


 Aloita valmennus >

Vuorotyöntekijän ensiapulaukku

Tällä verkkokurssilla haluamme tarjota sinulle vuorotyöläinen tiivistetysti parhaat keinot vuorotyössä jaksamiseen! Oletko huomannut, että epäsäännölliset työajat vaikuttavat kehoon ja mielialaan? Sinulla on monenlaisia keinoja vaikuttaa omaan jaksamiseesi. Oletko kokeillut rytmittää lepoa, harrastaa liikuntaa ja miettiä mitä syöt? Niiden avulla jaksat hankaliakin työvuoroja paremmin. 


kesto: 1h 45min
videot: 8
harjoitteet: 6


 Aloita valmennus >

Asiantuntijaryhmä Academy of Brainin taustalla

Academy of Brain on koonnut oman asiantuntijaryhmän, joka varmistaa, että verkkovalmennussisällöt perustuvat vahvaan asiantuntemukseen, tieteelliseen tutkimukseen ja käytännön kokemukseen.

Ville Ojanen

VILLE OJANEN

Ville on aivotutkimuksesta väitellyt psykologi, jolla on yli kymmenen vuoden käytännön kokemus työelämän muutoksesta ja psykologisten taitojen valmentamisesta.

Minna Huotilainen

MINNA HUOTILAINEN

Minna on Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori, sekä tutkii muistia ja oppimista CICERO-verkostossa aivotutkimusmenetelmillä. Lisäksi hän johtaa kansainvälistä Changing Education -maisteriohjelmaa.

Jarmo Manner

JARMO MANNER

Jarmo on kauppatieteiden maisteri, organisaatiokonsultti ja johdon valmentaja. Hänellä on 15 vuoden johtamiskokemus sekä 20 vuoden kokemus yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden kehittämisestä.

Laadukas ja toimiva palvelu, hyvät sisällöt, erinomainen asiakaspalvelu. Ajassa kiinni.

Anne Kauppinen
UEF

AOB on sisällöntuotannossaan tällä hetkellä omasta mielestäni oman alansa avoimien kotimaisten markkinoiden ykkönen.

Antti Salmi
KEVA

Erinomaiset sisällöt, erinomainen asiakkaiden kohtaaminen ja palvelu myynnistä seurantaan. Kiitos paljon!

Terhi Aaltonen-Ogbeide
Fujitsu

Valitsimme mukaan opintotarjontaamme Academy of Brainin valmennukset, koska ne ovat erittäin ajankohtaisia, ja vahvistavat myös tulevaisuuden työelämätaitoja.

Jenni Ahlblad
Veikkaus
Tilaa tunnukset
KIRJAUDU