Coaching - Academy of Brain
Varaa demo
Lataa Sisältökatalogi

Coaching

Lataa coaching -esite

Coaching-valmennuspaketti

Yleisestä käsityksestä poiketen, coaching-taidot eivät ole vain esihenkilöiden tai valmentajien osaamisalue. Ne ovat tulevaisuuden työelämän perustaitoja.

Asiantuntijoiden coaching-taidot ovat välttämätön edellytys avoimelle tiedon jakamiselle, tiimityölle ja ongelmien ratkaisemiselle. Ne edistävät tehokkuutta, innovaatiota ja jatkuvaan oppimiseen perustuvaa kehitystä. Tämä lisää työntekijöiden tyytyväisyyttä ja motivaatiota. Mikä olisi tärkeämpää modernissa työelämässä, jossa oppiminen on lähes päivittäistä.

Lataa Coaching-esite

Coaching-taitojen henkilökohtaiset hyödyt

Henkilökohtainen kasvu ja kehitys: Taito asettaa ja saavuttaa tavoitteita, antaa ja vastaanottaa palautetta sekä hallita omaa suoritusta hyödyttää työntekijää niin uralla kuin henkilökohtaisessa elämässä.

Mukautumiskyky: Nykyaikaisessa liiketoimintaympäristössä mukautumiskyky on avainasemassa. Valmennustaidot auttavat työntekijöitä sopeutumaan uusiin teknologioihin, prosesseihin ja haasteisiin tehokkaammin.

Esihenkilönä kehittyminen: Coaching-taidot ovat olennainen osa johtajan työkalupakkia.Ne tarjoavat mahdollisuuden tiimikehitykseen, motivaation lisäämiseen, suorituksen johtamiseen, konfliktien hallintaan, henkilökohtaiseen kehittymiseen, kulttuurin muokkaamiseen, innovaatioon ja muutoshallintaan. Taitava valmentava johtaja ei ainoastaan ohjaa tiimiään menestykseen vaan myös luo avoimen ja tukevan työympäristön, joka tukee organisaation pitkän aikavälin menestystä ja kasvua. 

HR:n edustaja, testaa pakettia ilmaiseksi.
Tilaa tästä

Coaching-taitojen tiimihyödyt

Tehostunut viestintä: Valmennustaidot parantavat viestintää työpaikalla. Työntekijät, jotka osaavat kuunnella aktiivisesti, esittää avoimia kysymyksiä ja antaa rakentavaa palautetta, edistävät avoimempaa ja tukevampaa työilmapiiriä. 

Tiimityö ja yhteistyö: Valmennustaidot helpottavat tiimityötä ja yhteistyötä. Valmentavan työotteen lisääminen johtaa tehokkaampaan ja harmonisempaan tiimiin. 

Ongelmanratkaisu: Haasteiden ja ongelmien ratkaiseminen on mahdollisempaa.  Valmentamisen keinoin löytyy ratkaisuja työhön liittyviin ongelmiin. Tämä parantaa kokonaistuottavuutta ja tehokkuutta.

Konfliktien ratkaisu: Valmennustaidot ovat hyödyllisiä myös työpaikan konfliktien ratkaisemisessa. Taidot auttavat ristiriitojen purkamisessa ja edistävät parempia työsuhteita. 

 

Academy of Brain - Coaching
HR:n edustaja, testaa pakettia ilmaiseksi.
Tilaa tästä

Coaching-taitojen hyödyt organisaatiolle

Asiakastyytyväisyys: Kehitys- ja asiakasrajapinnassa toimivat työntekijät saavuttavat parempia tuloksia, ja mikä edistää  asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta. 

Säästöt: Valmennus auttaa tunnistamaan ja käsittelemään haasteita ennen kuin ne kärjistyvät. Tämä säästää yritykseltä aikaa ja resursseja, jotka muuten saattaisivat kulua suurempien ongelmien ratkaisemiseen tai uusien työntekijöiden palkkaamiseen ja kouluttamiseen. 

Tehostunut viestintä: Coaching-taidot parantavat viestintää työpaikalla. Työntekijät, jotka osaavat kuunnella aktiivisesti, esittää avoimia kysymyksiä ja antaa rakentavaa palautetta, edistävät avoimempaa ja tukevampaa työilmapiiriä. 

Työntekijöiden osallistuminen: Tukea ja ohjausta saavat työntekijät ovat motivoituneempia ja tyytyväisempiä. Valmennustaidot luovat jatkuvan kehittämisen ja tuen kulttuuria, mikä parantaa viihtyvyyttä ja vähentää vaihtuvuutta. 

HR:n edustaja, testaa pakettia ilmaiseksi.
Tilaa tästä

Lataa Coaching-esite


Saat valmennuspaketin sähköpostiisi hetken kuluttua.

Muuta mieltäsi

Academy of Brain muuttaa mielesi käyttäytymistieteelliseen tutkimukseen perustuvien valmennusten avulla. Verkkovalmennukset kehittävät tärkeimpiä työelämätaitoja, hyvinvointia ja itsensä johtamista. Opit palautumaan ja keskittymään sekä parannat vuorovaikutustaitoja, johtamista ja tapaa toimia määrätietoisesti paineen alla. Sisällöt keskittyvät psykologisten taitojen (soft skills) kehittämiseen. Tässä muutamia esimerkkejä sisällöistämme, jotka ovat kaikki palvelussa käytössäsi:

Hyvinvointi

 • Aikuisen unikoulu
 • Paranna palautumistaitoja
 • Käytännön mindfulnessia
 • Arjen mielenhallinta
 • Painonhallinnan psykologia

Itsensä johtaminen

 • Ajankäytön hallinta
 • Keskittymiskyvyn ABC
 • Muutos haltuun – Kehitä paineensietokykyä
 • Mindset

Esimiestaidot

 • Parempaa palautetta
 • Näin ratkaiset konfliktit
 • Valmentava johtaminen

Yhteistyötaidot

 • Läsnäoleva vuorovaikutus
 • Huipputiimi
 • Psykologinen turvallisuus
 • Digitaalinen vuorovaikutus ja virtuaalitiimit
 • Persoonallisuus työelämässä

Valmennusteemat

Asiantuntijaryhmä Academy of Brainin taustalla

Academy of Brain on koonnut oman asiantuntijaryhmän, joka varmistaa, että työelämätaitosisällöt perustuvat vahvaan asiantuntemukseen, tieteelliseen tutkimukseen ja käytännön kokemukseen.

Ville Ojanen

VILLE OJANEN

Ville on aivotutkimuksesta väitellyt psykologi, jolla on yli kymmenen vuoden käytännön kokemus työelämän muutoksesta ja psykologisten taitojen valmentamisesta.

Minna Huotilainen

MINNA HUOTILAINEN

Minna on Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori, sekä tutkii muistia ja oppimista CICERO-verkostossa aivotutkimusmenetelmillä. Lisäksi hän johtaa kansainvälistä Changing Education -maisteriohjelmaa.

Jarmo Manner

JARMO MANNER

Jarmo on kauppatieteiden maisteri, organisaatiokonsultti ja johdon valmentaja. Hänellä on 15 vuoden johtamiskokemus sekä 20 vuoden kokemus yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden kehittämisestä.

Title Goes Here

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s.

Title Goes Here

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s.

Title Goes Here

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s.

Tilaa tunnukset
KIRJAUDU