Keskittymiskyvyn ABC

Mitä hyötyä on keskittymiskyvyn kehittämisestä?

Keskittymiskyky on taito suunnata energiaa tärkeisiin asioihin siten että ne edistyvät ja tulevat tehdyiksi.

Kyetäksesi keskittymään, sinun tulee hallita viisi keskittymiskyvyn osataitoa. Tässä valmennussa opit ymmärtämään näiden viiden osa-alueen vaikutuksen omaan keskittymiskykyysi sekä opit kehittämään kyseisiä taitoja.

Valmentajana toimii aivotutkimuksesta väitellyt psykologi, FT Ville Ojanen.

http://https://vimeo.com/287067916

Valmennuksen rakenne:
Moduli 1: Mitä olen tekemässä? – Tavoite
  • Keskittymiskyvystä yleisesti
  • Tavoitteen asettaminen
Moduli 2: Miten toimin? – Ajan käytön hallinta
  • Ajan käytön suunnittelu ja työkalut
  • Oman toiminnan tutkiminen, reflektio
Moduli 3: Miksi olen tekemässä? – Motivaatio ja arvot
  • Motivaatiotesti ja motivaatiotekijöiden tarkastelua
  • Arvojen tunnistaminen, selkiyttäminen ja pohtiminen
Moduli 4: Kuka olen ja miten se vaikuttaa tekemiseeni? – Persoonallisuus
  • Viisi persoonallisuuspiirrettä
  • Persoonallisuuden itsearviointi
Moduli 5: Miten ylläpidän tekemistäni? – Energia
  • Fyysinen energia
  • Mentaalinen energia

 

Näyttökuva 2018-08-29 kello 12.46.38