Valmennuskahvit – Lataus - Academy of Brain
Varaa demo
Lataa Sisältökatalogi

Valmennuskahvit

Academy of Brainin Valmennuskahvit

Academy of Brainin Valmennuskahvit on HR-ammattilaisille suunnattu tapahtuma verkossa. Valmennuskahveillamme asiantuntijamme esittelevät esimerkiksi uuden valmennuksen, ajankohtaisen aiheen, palvelun sisältöä tai nostaneet esille muun mielenkiintoisen teeman.

Tältä sivulta voit ladata katsottavaksesi kaikkien Valmennuskahviemme tallenteet.

Kahvihetket

Työkaveruus ja yhteistyö

Valmennuskahveilla tutustuimme uuteen Työkaveruus-valmennussarjaan sekä sen sisältöön ja teemaan.

Työelämässä painotetaan paljon esihenkilötyötä ja johtajuutta, mutta unohdetaan työkaveruuteen panostaminen. Tämä johti siihen, että iso osa työyhteisön potentiaalista jäi hyödyntämättä. Työkaveruudessa oli kyse arjen yhteistyösuhteista. Jokainen arjen kohtaaminen vaikutti koko työyhteisön onnistumiseen – siksi työtoveruus oli organisaation keskeinen voimavara. Kun kehitimme työtoveruutta, kehitimme samalla organisaation tuottavuutta!

Lataa tallenne tästä


Johtajan tulevaisuustaidot

Työelämän ja johtamisen vaatimustaso on noussut, työympäristö on yhä monimutkaisempi ja jatkuvassa muutoksessa. Työntekijöiden jaksamiseen täytyy siis kiinnittää entistä enemmän huomiota. Johtajilta vaaditaankin tulevaisuudessa taitoja, joilla huolehtia työntekijöiden jaksamisesta kuormittavassa työympäristössä. Käytännön tasolla nämä taidot painottuvat vahvasti ihmislähtöisyyteen ja vuorovaikutukseen, ja niihin kuuluvatkin esimerkiksi valmentava johtaminen, muutostaidot, itsetuntemus, työyhteisötaidot ja ilmapiiriin vaikuttaminen.

Lataa tallenne tästä


FUSE – Millainen viestintä innostaa henkilöstöä oppimaan?

Henkilöstön kiinnostus oppimiseen herätetään hyötyjä korostavalla ja erottuvalla viestinnällä. Työelämä on kiireistä ja pirstaloitunutta ja viestien tulvaa on vaikea hallita. Kun halutaan viestiä tehokkaasti oppimisen merkityksestä ja mahdollisuuksista, monikanavainen ja aktiivinen viestintä on avainasemassa. Onnistunut viestintä edellyttää myös vuorovaikutusta ja osallistamista. Luo ilmiöitä, herätä kiinnostus ja erotu viestilläsi ja kerro selkeästi oppimisen hyödyistä ja merkityksestä – tässä muutama keino onnistumiseen! Myös esihenkilöiden rooli on avainasemassa, kun halutaan luoda vaikuttavaa viestintäkulttuuria.

Lataa tallenne tästä


FUSE – Millaista on toimiva oppimismuotoilu?

Oppimismuotoilun tavoitteena on kehittää entistä toimivampia ja osuvampia oppimisratkaisuja. Kaikki lähtee siitä, mitä kehitetään ja miksi. On hyvä miettiä minkälaisia kehitystarpeita tai –mahdollisuuksia organisaatiolla, tiimeillä ja yksilöillä on. Jotta voidaan luoda innostavia ja merkittäviä oppimiskokemuksia, tulee valmennusten vastata jollain tavalla oppijan arjen haasteisiin ja kehitystavoitteisiin. Parhaisiin tuloksiin päästään kun motivaatio tulee oppijalta itseltään! 

Oppimismuotoiluun liittyy myös ketterä ajattelutapa. Oppimismuotoilua voisi ajatella itsessäänkin oppimiskokemuksena; yritysten ja erehdysten myötä opitaan aina uutta ja pystytään kehittämään yhä parempaa. Kannustamme testaamaan matalalla kynnyksellä erilaisia oppimismenetelmiä, olemaan proaktiivinen palautteen suhteen ja jatkuvasti iteroida. Jos jokin ei toimi, voi miettiä miksi sitä tehdään, miten sitä voisi muuttaa, vai pitäisikö ajatuksesta luopua kokonaan. Omasta mielestäni mikään ei välttämättä koskaan ole valmis, vaan aina voi kehittää ja parantaa. 

Lataa tallenne tästä


Diplomityön tuloksia – oppimisen vastuut ja tukeminen

Customer Success Mangerimme Iines Vuorjoki on tehnyt viimeisen vuoden ajan diplomityötään Aalto yliopistoon, informaatioverkostojen pääaineeseen. Iines teki tutkimusta työn ohella – ja nyt se on valmis julkaistavaksi. Tutkimuksen aihe oli karkeasti suomennettuna Oppijalähtöinen henkilöstön kehittäminen – muotoilun ja HRD:n yhdistäminen. Pääasiassa Iines keskittyi tutkimaan henkilöstön kehityksen haasteita ja suuntamerkkejä tulevaisuudelle sekä sitä, miten muotoiluajattelua voisi sovittaa henkilöstön kehitykseen.

Valmennuskahveillamme Iineksen johdolla pureuduttiin teemoihin, ensimmäisenä HRD:n nykytilaan, haasteisiin ja tulevaisuuden suuntiin. Käsittelyssä olivat mm. seuraavat kysymykset: Kenen vastuulla oppiminen oli? Miten vastuuta voitiin jakaa? Miten oppimista tuettiin? Millä keinoilla ja kenen toimesta? Miten yrityksen strategia ja henkilöstön toiveet ja tarpeet voitiin kytkeä yhteen?

Lataa tallenne tästä


Suuren HR-tutkimuksen tärkeimmät löydökset

Valmennuskahveilla tarjottiin kahvipullien sijaan HR-tutkimuksemme uunituoreet tulokset. Tutkimus oli kasattu parhaista raaka-aineista, sillä tutkimukseemme oli osallistunut yli 200 HR:n edustajaa.

Kahveilla tutustuttiin tutkimuksen tuloksiin niistä keskustellen. Tutkimus tehtiin vuosittain, ja seuraava kierros toteutettiin jo tänä vuonna. Seuraavalla tutkimuskierroksellamme otettiin mukaan lisää kysymyksiä, joista kuultiin mielellään myös sinun mielipiteesi.

Lataa tallenne tästä


FUSE – Tiimifasilitointi

Tiimifasilitointi on organisaatioiden henkilöstön kehittämisen kannalta kriittinen taito. Taito, jonka avulla voit johdattaa tiimin saman tiedon lähteen äärelle.

Tiimiä fasilitoimalla ei ainoastaan helpoteta yksilön oppimista. Hyvin fasilitoidun tiimin jäsenet saavat myös tilaisuuden ja motiivin ammentaa omaa tietouttaan lisäten näin opin vaikutusta.

Valmennuskahveilla herkuteltiin muun muassa sillä, kuinka eri ympäristöt vaikuttivat fasilitointiin. Kahvipöydässä eivät loppuneet aiheet, sillä keskusteltiin myös erilaisista fasilitointitekniikoista.

Lataa tallenne tästä


Verkkovalmennusten vaikutusketjut

Kävimme läpi tuloksia ja esittelimme uusimman metodin, jolla tutkittiin pehmeiden taitojen verkkovalmennusten vaikuttavuutta – vaikutusketjut! Kaiken taustalla oli Erika Ojanperän tekemä diplomityöntutkimus Academy of Brainin verkkovalmennusten käyttäjillä.

Lataa tallenne tästä


Nuorten hyvinvointi työelämässä

Millaisia haasteita nuoret kohtaavat nykyajan työelämässä? Mitä nuoret tarvitsevat organisaatioilta ja työympäristöltä jaksamisen kannalta? Kävimme läpi, mitkä osa-alueet vaikuttavat nykyajan työelämässä hyvinvointiin ja keskityimme erityisesti nuorten työntekijöiden näkökulmaan. 

Nykyajan työelämä on muuttunut vahvasti kuormittavampaan suuntaan. Informaation määrä ja vaatimustaso ovat kasvaneet valtavasti, minkä seurauksena työntekijät kohtaavat yhä enemmän haasteita jaksamisen kanssa. Jaksamisessa tulee huomioida kokonaisvaltainen hyvinvointi niin töissä kuin vapaa-ajalla. Myös yksilöllisten erojen huomiointi on entistä tärkeämpää. Usein johtoportaan ja nuorten työntekijöiden välillä on eri sukupolvien aiheuttama ymmärryksen puute mitä nykyajan nuoret tarvitsevat jaksaakseen ja tätä varten tarvitaan keskustelua johtoportaan ja nuorten työntekijöiden välille. 

Lataa tallenne tästä

Muuta mieltäsi

Academy of Brain muuttaa mielesi käyttäytymistieteelliseen tutkimukseen perustuvien valmennusten avulla. Verkkovalmennukset kehittävät tärkeimpiä työelämätaitoja, hyvinvointia ja itsensä johtamista. Opit palautumaan ja keskittymään sekä parannat vuorovaikutustaitoja, johtamista ja tapaa toimia määrätietoisesti paineen alla. Sisällöt keskittyvät psykologisten taitojen (soft skills) kehittämiseen. Tässä muutamia esimerkkejä sisällöistämme, jotka ovat kaikki palvelussa käytössäsi:

Hyvinvointi

 • Aikuisen unikoulu
 • Paranna palautumistaitoja
 • Käytännön mindfulnessia
 • Arjen mielenhallinta
 • Painonhallinnan psykologia

Itsensä johtaminen

 • Ajankäytön hallinta
 • Keskittymiskyvyn ABC
 • Muutos haltuun – Kehitä paineensietokykyä
 • Mindset

Esimiestaidot

 • Parempaa palautetta
 • Näin ratkaiset konfliktit
 • Valmentava johtaminen

Yhteistyötaidot

 • Läsnäoleva vuorovaikutus
 • Huipputiimi
 • Psykologinen turvallisuus
 • Digitaalinen vuorovaikutus ja virtuaalitiimit
 • Persoonallisuus työelämässä
Tilaa tunnukset
KIRJAUDU