Valmennuskahvit - Academy of Brain
KIRJAUDU SISÄÄN
Lataa Sisältökatalogi

Valmennuskahvit 

Academy of Brainin Valmennuskahvit

Valmennuskahvit on tapahtuma verkossa, jossa asiantuntijamme esittelee esimerkiksi uuden valmennuksen, ajankohtaisen aiheen, palvelun sisältöä tai nostaa esille muun mielenkiintoisen teeman. Tilaisuus on webinaareja rennompi, ja kahvipöydässämme kaikki halukkaat pääsevät ääneen. Siksi Valmennuskahveilla on aina Q&A-tuokio, jossa osallistujat pääsevät keskustelemaan aiheesta Valmennuskahvien vetäjän sekä muiden osallistujien kesken.

Nappaa siis kahvikuppi mukaan, ota tauko kiireisen työn keskellä ja tule mukaan keskustelemaan!

Seuraavat Valmennuskahvit

Suuren HR-tutkimuksen tärkeimmät löydökset

ti 18.4. klo 14.00
Tulossa

FUSE – Tiimifasilitointi

to 4.5. klo 15.00
Tulossa

Tulevat kahvihetket

Työkaveruus ja yhteistyö

25.8. klo 15.00

Valmennuskahvit teemalla Työkaveruus ja yhteistyö järjestetään 25.8.2022 klo 15.00 – 15.45. Kahveilla tutustumme uuteen Työkaveruus -valmennussarjaan sekä sen sisältöön ja teemaan.

Työelämässä painotetaan paljon esihenkilötyötä ja johtajuutta, mutta unohdetaan työkaveruuteen panostaminen. Tämä johtaa siihen, että iso osa työyhteisön potentiaalista jää hyödyntämättä. Työkaveruudessa on kyse arjen yhteistyösuhteista. Jokainen arjen kohtaaminen vaikuttaa koko työyhteisön onnistumiseen – siksi työtoveruus on organisaation keskeinen voimavara. Kun kehitämme työtoveruutta, kehitämme samalla organisaation tuottavuutta!

Tilaisuudessa sinullakin on mahdollisuus päästä keskustelemaan siitä, miten työkaveruuden toteutumista organisaatioissa voisi edistää.

Ilmoittaudu mukaan


Academy of Brain - kahvihetki

Johtajan tulevaisuustaidot

6.10. klo 14.00

Valmennuskahvit teemalla Johtajan tulevaisuustaidot järjestetään 6.10. klo 14.00-14.45.

Työelämän ja johtamisen vaatimustaso on noussut, työympäristö on yhä monimutkaisempi ja jatkuvassa muutoksessa. Työntekijöiden jaksamiseen täytyy siis kiinnittää entistä enemmän huomiota. Johtajilta vaaditaankin tulevaisuudessa taitoja, joilla huolehtia työntekijöiden jaksamisesta kuormittavassa työympäristössä. Käytännön tasolla nämä taidot painottuvat vahvasti ihmislähtöisyyteen ja vuorovaikutukseen, ja niihin kuuluvatkin esimerkiksi valmentava johtaminen, muutostaidot, itsetuntemus, työyhteisötaidot ja ilmapiiriin vaikuttaminen.

Kahvipöydässä on mahdollisuus päästä kuulemaan ja keskustelemaan siitä, mitä taitoja johtajat ja esihenkilöt organisaatioissaan tulevaisuudessa tarvitsevat, jotta henkilöstö voi hyvin. Lisäksi jokainen saa konkreettisia esimerkkejä siitä, miten nämä taidot otetaan organisaatioissa käyttöön

Valmennuskahveilla kaikki pääsevät ääneen!

Ilmoittaudu mukaan

FUSE – Millainen viestintä innostaa henkilöstöä oppimaan?

8.11. klo 15.00

Valmennuskahvit teemalla FUSE – Millainen viestintä innostaa henkilöstöä oppimaan? järjestetään 8.11. klo 15.00-15.45.

Henkilöstön kiinnostus oppimiseen herätetään hyötyjä korostavalla ja erottuvalla viestinnällä. Työelämä on kiireistä ja pirstaloitunutta ja viestien tulvaa on vaikea hallita. Kun halutaan viestiä tehokkaasti oppimisen merkityksestä ja mahdollisuuksista, monikanavainen ja aktiivinen viestintä on avainasemassa. Onnistunut viestintä edellyttää myös vuorovaikutusta ja osallistamista. Luo ilmiöitä, herätä kiinnostus ja erotu viestilläsi ja kerro selkeästi oppimisen hyödyistä ja merkityksestä – tässä muutama keino onnistumiseen! Myös esihenkilöiden rooli on avainasemassa, kun halutaan luoda vaikuttavaa viestintäkulttuuria.

Osallistujalle on mahdollista päästä kuulemaan ja keskustelemaan vaikuttavan viestinnän katalysaattoreista yhdessä muiden HR-ammattilaisten kanssa.

Ilmoittaudu mukaan

FUSE – Millaista on toimiva oppimismuotoilu?

24.11. klo 15.00

Valmennuskahvit teemalla FUSE – Millaista on toimiva oppimismuotoilu? järjestetään 24.11. klo 15.00-15.45.

Oppimismuotoilun tavoitteena on kehittää entistä toimivampia ja osuvampia oppimisratkaisuja. Kaikki lähtee siitä, mitä kehitetään ja miksi. On hyvä miettiä minkälaisia kehitystarpeita tai –mahdollisuuksia organisaatiolla, tiimeillä ja yksilöillä on. Jotta voidaan luoda innostavia ja merkittäviä oppimiskokemuksia, tulee valmennusten vastata jollain tavalla oppijan arjen haasteisiin ja kehitystavoitteisiin. Parhaisiin tuloksiin päästään kun motivaatio tulee oppijalta itseltään! 

Oppimismuotoiluun liittyy myös ketterä ajattelutapa. Oppimismuotoilua voisi ajatella itsessäänkin oppimiskokemuksena; yritysten ja erehdysten myötä opitaan aina uutta ja pystytään kehittämään yhä parempaa. Kannustamme testaamaan matalalla kynnyksellä erilaisia oppimismenetelmiä, olemaan proaktiivinen palautteen suhteen ja jatkuvasti iteroida. Jos jokin ei toimi, voi miettiä miksi sitä tehdään, miten sitä voisi muuttaa, vai pitäisikö ajatuksesta luopua kokonaan. Omasta mielestäni mikään ei välttämättä koskaan ole valmis, vaan aina voi kehittää ja parantaa. 

Tilaisuudessa pääset myös keskustelemaan muiden HR-ammattilaisten kanssa siitä, miten he ovat onnistuneet oppimismuotoilussa!  

Ilmoittaudu mukaan

Diplomityön tuloksia – oppimisen vastuut ja tukeminen

16.3. klo 15.00

Tulevien Valmennuskahviemme pöytä notkuu taas mielenkiintoista sisältöä. Customer Success Mangerimme Iines Vuorjoki on tehnyt viimeisen vuoden ajan diplomityötään Aalto yliopistoon, informaatioverkostojen pääaineeseen. Iines teki tutkimusta työn ohella – ja nyt se on valmis julkaistavaksi. Tutkimuksen aihe oli karkeasti suomennettuna Oppijalähtöinen henkilöstön kehittäminen – muotoilun ja HRD:n yhdistäminen. Pääasiassa Iines keskittyi tutkimaan henkilöstön kehityksen haasteita ja suuntamerkkejä tulevaisuudelle sekä sitä, miten muotoiluajattelua voisi sovittaa henkilöstön kehitykseen.

Seuraavilla Valmennuskahveillamme pureudutaan Iineksen johdolla teemoista ensimmäiseen eli HRD:n nykytilaan, haasteisiin ja tulevaisuuden suuntiin. Käsittelyssä ovat mm. seuraavat kysymykset: Kenen vastuulla oppiminen on? Miten vastuuta voisi jakaa? Miten oppimista tuetaan? Millä keinoin ja kenen toimesta? Miten nivoa yrityksen strategia ja henkilöstön toiveet ja tarpeet yhteen?

Tule kuulemaan tutkimuksen tulokset ja kerro, miten nämä asiat näkyvät organisaatiossanne. Kahvipöydässämme kuulet parhaat vinkit myös muilta HRD-ammattilaisilta!

Ilmoittaudu mukaan


Suuren HR-tutkimuksen tärkeimmät löydökset

18.4. klo 14.00

Valmennuskahveilla tarjotaan kahvipullien sijaan HR-tutkimuksemme uunituoreet tulokset. Tutkimus on kasattu parhaista raaka-aineista, sillä tutkimukseemme osallistui yli 200 HR:n edustajaa.

Tutkimuksemme täyttää siis tilastollisen luotettavuuden kriteerit. Lämmin kiitos kaikille, jotka vastasitte kyselyyn ja jaoitte kyselylinkkiä eteenpäin.

Kahveilla tutustumme tutkimuksen tuloksiin niistä keskustellen. Tutkimus on vuosittain tehtävä ja seuraavan kierroksen toteutamme jo tänä vuonna. Seuraavalla tutkimuskierroksellamme otamme mukaan lisää kysymyksiä, joista kuulemme mielellämme myös sinun mielipiteesi.

Tervetuloa mukaan! Kahvipöydässämme niin sinä kuin muutkin alan ammattilaiset pääsevät halutessaan ääneen!

Ilmoittaudu mukaan


FUSE – Tiimifasilitointi

4.5. klo 15.00

HR-asiantuntija tai oppimisen kehittäjä! Valmennuskahveillamme pöytään katetaan aiheeksi Tiimifasilitointi.

Tiimifasilitointi on organisaatioiden henkilöstön kehittämisen kannalta kriittinen taito. Taito, jonka avulla voit johdattaa tiimin saman tiedon lähteen äärelle.

Tiimiä fasilitoimalla ei ainoastaan helpoteta yksilön oppimista. Hyvin fasilitoidun tiimin jäsenet saavat myös tilaisuuden ja motiivin ammentaa omaa tietouttaan lisäten näin opin vaikutusta.

Valmennuskahveilla herkuttelemme muun muassa sillä, kuinka eri ympäristöt vaikuttavat fasilitointiin. Kahvipöydässä eivät lopu aiheet, sillä keskustelemme myös erilaisista fasilitointitekniikoista. Tervetuloa mukaan oppimaan. Kahvipöydässämme niin sinä kuin muutkin alan ammattilaiset pääsevät halutessaan ääneen!

Ilmoittaudu mukaan


Muuta mieltäsi

Academy of Brain muuttaa mielesi käyttäytymistieteelliseen tutkimukseen perustuvien valmennusten avulla. Verkkovalmennukset kehittävät tärkeimpiä työelämätaitoja, hyvinvointia ja itsensä johtamista. Opit palautumaan ja keskittymään sekä parannat vuorovaikutustaitoja, johtamista ja tapaa toimia määrätietoisesti paineen alla. Sisällöt keskittyvät psykologisten taitojen (soft skills) kehittämiseen. Tässä muutamia esimerkkejä sisällöistämme, jotka ovat kaikki palvelussa käytössäsi:

Hyvinvointi

 • Aikuisen unikoulu
 • Paranna palautumistaitoja
 • Käytännön mindfulnessia
 • Arjen mielenhallinta
 • Painonhallinnan psykologia

Itsensä johtaminen

 • Ajankäytön hallinta
 • Keskittymiskyvyn ABC
 • Muutos haltuun – Kehitä paineensietokykyä
 • Mindset

Esimiestaidot

 • Parempaa palautetta
 • Näin ratkaiset konfliktit
 • Valmentava johtaminen

Yhteistyötaidot

 • Läsnäoleva vuorovaikutus
 • Huipputiimi
 • Psykologinen turvallisuus
 • Digitaalinen vuorovaikutus ja virtuaalitiimit
 • Persoonallisuus työelämässä
Tilaa tunnukset
KIRJAUDU