Digitaalisen oppimisen 4 vaihetta - Academy of Brain

Oppimisen tarve kypsyy organisaatiossa vaiheittain. Tutustu digitaalisen oppimisen vaiheisiin, ja tunnista missä vaiheessa teidän organisaationne on tällä hetkellä. Me autamme mielellämme; Academy of Brain on asiakkaidensa tukena digitaalisen oppimisalustan hankkimisesta aina oppimisen tuloksiin ja vaikuttavuuteen saakka. 

Digitaalisen oppimisen 4 vaihetta:

Vaihe 1: Tarve oppimisalustalle syntyy


Ensimmäisessä vaiheessa organisaatio havahtuu digitaalisen oppimisalustan tarpeeseen. On siis löydettävä alusta, jolla verkkokoulutuksia voi suorittaa, ja jonne organisaation omia valmennuksia voi ladata. Valmennusten aiheet ovat tässä vaiheessa useimmiten substanssiosaamiseen liittyviä, konkreettisia työn tekemistä helpottavia valmennuksia, joita ei enää toteuteta luokkahuonekoulutuksina. Tässä vaiheessa organisaatio etsii siis parasta oppimisalustan tarjoajaa. 

Näin Academy of Brain on apunasi:

 • Hankkimalla organisaatiosi käyttöön Academy of Brainin tarjoaman sertifioidun Studytube-oppimisalustan voit keskittää kaiken verkko-oppimisen yhdelle alustalle. 

 • Studytube-oppimisalusta on käyttäjäystävällinen ja helppokäyttöinen niin hallinnoijan kuin valmennusten käyttäjän kannalta. 

 • Oppimisalustamme kautta voit hoitaa kätevästi myös tapahtumien toteutuksen. 

 • Automatisointi vähentää alustan hallinnoijan työtä: manuaalinen työ on minimoitu. Tämä säästää HR:n työaikaa, ja parantaa aktiivisuutta. 

 • Alustan hintaan kuuluu myös kattava asiakastuki: Academy of Brainilla on käytössä Customer success -toimintamalli, joka tarjoaa asiakkaille sekä proaktiivista että reaktiivista tukea. 

Vaihe 2: Sisältöä myös tulevaisuuden työelämätaidoista


Toisessa vaiheessa jo hankitulle oppimisalustalle tarvitaan lisää oppimissisältöjä. Organisaatiossa pohditaan laaja-alaisemmin, millaista osaamista henkilöstö tarvitsee. Usein esille nousee tarve kehittää substanssiosaamisen lisäksi myös tulevaisuuden työelämätaitoja. Organisaatiossa valpastutaan ymmärtämään itsensä johtamisen, yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitys ja lisäarvo tuottavuudelle, hyvinvoinnille ja asiakkaalle. Onnistuminen perustuu substanssiosaamisen rinnalla yhä enemmän inhimillisiin taitoihin. 

Näin Academy of Brain on apunasi:

 • Meiltä löydät kattavan valikoiman valmiita, huippuasiantuntijoiden koostamia verkkovalmennussisältöjä, jotka pohjautuvat tutkimustietoon ja vuosien käytännön kokemukseen. Näiden sisältöjen avulla kehitämme henkilöstön psykologisia työelämätaitoja. Keskitymme viiteen kattoteemaan joita ovat inhimillinen tuottavuus, johtaminen ja esihenkilötyö, yhteistyö, mindset sekä vuorovaikutus. Oppimissisältöjen laadusta vastaa Academy of Brainin asiantuntijaryhmä. 

 • Pohjaamme verkko-oppimissisältömme ja palvelumme Academy of Brainin kehittämään FUSE ™ -oppimismalliin, jonka tavoitteena on luoda organisaatioille kestävää oppimiskulttuuria. Panostamme oppimismuotoiluun, yhteisen oppimisen käytänteisiin sekä mikro-oppimiseen. Toteutamme asiakkaillemme tarvekartoituksia ja räätälöityjä opintokokonaisuuksia, kuten opintopolkuja erilaisiin oppimistarpeisiin, sekä suunnitelmia koko vuodeksi. 

 • Sisältöjen tuotantoa ohjaa vahvasti käytännönläheisyys ja sovellettavuus oppijan työelämän tarpeisiin. 

 • Tuotamme verkkovalmennuksia mikro-oppimisen periaatteella. Lyhyet valmennusvideot ovat sujautettavissa keskelle kiireistäkin työpäivää. Academy of Brainilla on yhteensä noin 600 videota ja harjoitusta suomeksi ja englanniksi. 

   

Vaihe 3: Käyttöaste ylös kiinnostusta herättämällä


Kolmannessa vaiheessa katse kohdistuu alustan käyttöaktiivisuuteen: onko hankituista oppimissisällöistä saatu hyötyä suhteessa siihen tehtyyn investointiin. Organisaatioissa tunnistetaan usein hyvin digitaalisen materiaalin jalkauttamisen ongelma: ihmiset ovat työssään kiireisiä, ja prioriteettilistan kärjestä löytyy tulosten teko ja tavoitteisiin pääseminen oppimisen sijaan. Arjessa huomiosta kilpailevat monet asiat. 

Tämän seurauksena organisaatiossa pohditaan sen oppimiskulttuuria suhteessa firman strategiaan. On hyvä kysyä, millaisessa roolissa oppiminen organisaatiossa on: välttämätön paha, vai keskeinen tekemisen ja onnistumisen edellytys? Tämän pohdinnan kautta organisaatiossa päädytään luomaan oppimiselle kysyntää asemoimalla se organisaation strategiassa uudella tavalla. Imua oppimiseen luodaan esimerkiksi tehokkaan sisältömarkkinoinnin avulla, sekä tarjoamalla oppimiselle sopivia tiloja ja aikaa. 

Näin Academy of Brain on apunasi:

 • Tarjoamamme tuki perustuu Customer success -malliin. Tuemme asiakkaitamme kokonaisvaltaisesti niin oppimissisältöjen suunnittelussa kuin vaikuttavuuden seurannassa. Jokaiselle asiakkaalle nimetty Customer Success Manager pitää asiakkaan kanssa vähintään kerran kvartaalissa palaverin, jossa tutkitaan yhdessä tuloksia ja sovitaan mahdollisesti tarvittavista aktivointitoimenpiteistä. 

 • Olemme luoneet onnistumisindeksin, joka kertoo verkko-oppimisalustan käyttäjien aktiivisuudesta, palvelun koetusta vaikuttavuudesta ja tyytyväisyydestä kullakin hetkellä. Tämä on yksinkertainen luku välillä 1-5, jota seuraamme asiakkaidemme kanssa kuukausitasolla. Näin voimme tarvittaessa reagoida nopeastikin, jos indeksi lähtee jostain syystä laskuun. Asiakkaamme pääsevät myös näkemään, mikä on heidän indeksinsä suhteessa muihin asiakkaisiin. 

 • Meistä saat pitkäaikaisen kumppanin henkilöstön kehittämisen päivittäiseen arkeen. Pitkäjänteisellä yhteistyöllä asiakkaidemme hyväksi olemme saavuttaneet keskimäärin yli 80 % aktiivisuuden ja tyytyväisyys palveluumme ja sisältöihimme on 4,3 asteikolla 1-5. Vaikuttavuuden todentaminen on lähellä sydäntämme ja sitä tutkimme intohimolla. 

 • Olemme apuna myös innostavan viestinnän toteuttamisessa. Henkilöstön kiinnostus oppimiseen herätetään innostavalla viestinnällä. Tarjoamme asiakkaidemme viestinnän tueksi valmiita teksti- ja kuvamateriaaleja, sekä viestintäoppaan. 

   

Vaihe 4. Uusia yhteisöllisen oppimisen käytäntöjä


Neljännessä digitaalisen oppimisen vaiheessa organisaatiossa ymmärretään se, että varsinaisen opiskelun rinnalle täytyy luoda käytäntöjä, jotka mahdollistavat oppimiseen liittyvät keskustelut ruohonjuuritasolla, työn lomassa. Tässä vaiheessa pyritään siis vahvistamaan yhteisöllisen oppimisen käytäntöjä, ja punomaan oppimiskeskustelut osaksi työtä. 

Hyvä keino lisätä yhteisöllistä oppimista on tarjota sytykkeitä arjessa käytäviin keskusteluihin. Henkilöstö voi esimerkiksi katsoa yhdessä yhden valmennusvideon. Sen jälkeen keskustellaan, miten sen sisältöä voidaan hyödyntää käytännössä, ja mitä voitaisi tehdä uudella tavalla, jotta työssä voitaisi tuottaa paremmin arvoa. 

Näin Academy of Brain on apunasi:

 • Academy of Brainin kehittämän FUSE ™ -oppimismallin ytimessä on inspiroivan, yhteisöllisen oppimiskokemuksen luominen. Tarjoamme tukea yhteisen oppimisen käytäntöjen löytämiseen: autamme asiakkaitamme löytämään työyhteisölle sopivimmat yhteisöllisen oppimisen muodot. Nämä voivat tarkoittaa esimerkiksi opintopiirejä, sparriparien muodostamista, oppimiseen liittyvien kokemusten ja hyötyjen jakamista tai oppimis-tutorointia. 

 • Asiakkaidemme joukosta esimerkiksi Tampereen korkeakouluyhteisö on saanut hyviä kokemuksia yhteistoiminnallisesta oppimisesta. He toteuttivat yhteisen oppimisen kokonaisuuden Academy of Brainin verkkovalmennuksen pohjalta. Osallistujilla oli käytössään Academy of Brainin verkkovalmennustarjonta, josta valikoitiin suoritettavaksi tietyt opintopolut ja valmennukset ohjatusti. Fasilitoiduissa tapaamisissa käytiin keskustellen läpi, mitä valitut sisällöt tarkoittavat, ja mitä näkökulmia niistä nousi tärkeäksi oman tiimin näkökulmasta. 

   

Sisältöjä yhteisiin toimistohetkiin

Lataa Sisältökatalogi

Vuoden 2022 NPS-suositteluindeksimme oli 71!

Asiakkaidemme onnistuminen on meille sydämen asia, siksi mittaamme asiakastyytyväisyyttä säännöllisesti mittaamalla NPS-lukuamme. Viimeisin lukumme oli 71 ja voimmekin ylpeänä voimme todeta, että sijoitumme parhaiden joukkoon! Haluamme jatkaa tätä tiellä eteenpäin ja kehittää toimintaamme yhä paremmaksi, joten toivomme, että jatkossakin kuulemme palautettanne, toiveitanne ja kehitysehdotuksianne.

EN FI

Tilaa tunnukset
KIRJAUDU