Ongelmanratkaisutaidot - Academy of Brain
Varaa demo
Lataa Sisältökatalogi

Ongelmanratkaisutaidot esihenkilötyössä

Johtamisen vaatimustaso on noussut toimintaympäristön ja työelämän monimutkaistuessa. Yhä kasvava muutostahti korostaa esihenkilötyön vaatimien ongelmanratkaisutaitojen merkitystä. Academy of Brainin asiantuntijat, psykologi Ville Ojanen ja ylimmän johdon valmentaja Jarmo Mannerovatkin tunnistaneet ongelmanratkaisutaidot keskeiseksi esihenkilötyön osaamisalueeksi. Löydät viisi muuta tärkeää johtamis- ja esihenkilötyön työelämätaitoa tästä.  

Esihenkilötyössä on pitkälti kyse ihmisten organisoimisesta yhteiseen ongelmanratkaisuun

Esihenkilön ongelmanratkaisutaidot muodostavat keskeisen osan tehokasta johtajuutta ja tiimien menestystä. Toimintatilanteet ovat jännitteisiä ja monimutkaisia. Esihenkilötyössä on kyse ihmisten organisoimisesta yhteiseen mahdollisuuksien näkemiseen ja ristiriitojen tasapainottamiseen. Johtaminen on yhä enemmän kykyä toimia pienissä ja suurissa konflikteissa sekä tasapainoilla ristiriitaisten vaihtoehtojen välillä.  

Työelämän ongelmatilanteet ovat usein monimutkaisia dilemmoja ja ristiriitoja, joihin ei löydy yksiselitteistä ratkaisua. Esihenkilön on osattava tasapainottaa näkökulmien välisiä ristiriitoja, viljellä ympärilleen kokeilunhalua, sekä virittää itsensä ja tiiminsä oikeanlaisiin mielentiloihin. Ratkaisevaa on myös kyky saada työntekijät pohtimaan ratkaistavaa asiaa hitaasti ja uteliaasti, pyrkien ylittämään aiemmat ratkaisut. Kun esihenkilön ongelmanratkaisutaidot ovat kunnossa, toiminnassa säilyy pitkän tähtäimen fokus, työn alla olevat asiat sujuvat, ja konfliktien määrä pienenee. 

Tunnista mistä konflikti syntyy

Konfliktit juontuvat erilaisista odotuksista, arvoista ja kommunikointiongelmista tiimin jäsenten välillä. Esihenkilön ongelmanratkaisutaitoihin kuuluu kyky tunnistaa konflikti ajoissa ja tukea sen ympärillä käytävää avointa keskustelua. Keskustelijoiden kyky kuunnella ja osoittaa empatiaa luovat luottamusta, joka puolestaan muodostaa pohjan konfliktien rakentavalle ratkaisulle.  

Konfliktit voivat syntyä myös roolien epäselvyyksistä, resurssien jakamisen haasteista ja erilaisista intresseistä. Esihenkilön tulee ymmärtää organisaation dynamiikkaa ja olla valmis tarjoamaan selkeitä ohjeita ja selventämään odotuksia. Lisäksi esihenkilön tulisi edistää avointa keskustelua ja neuvottelua, jotta tiimiläiset voivat työskennellä yhdessä ratkaisujen löytämiseksi. 

Hyödynnä konfliktin positiivinen ulottuvuus

Konfliktien positiivinen ulottuvuus tulee esiin oppimisen näkökulmasta. Esihenkilön tulee kannustaa tiimiläisiä käsittelemään konflikteja rakentavasti ja oppimaan niistä. Tämä voi johtaa uusiin näkökulmiin, prosessien parantamiseen ja tiimin yhteisen ymmärryksen lisääntymiseen.

Miten otat ongelmaratkaisutaidot käyttöön?

Esihenkilö tai johtaja voi kehittää ongelmanratkaisutaitojaan panostamalla omaan mielenhallintaansa. Hän voi tietoisesti harjoitella hitaampaa tiedonkäsittelyä: pysähtyä miettimään ja tunnistamaan käsiteltävän asian taustoja ja syitä omille ajattelumalleilleen. Vanhat ajatukset on muutettava sopimaan tähän hetkeen, jolloin voidaan tehdä parempia päätöksiä. Lisäksi on hyödyllistä opetella tapoja, joilla käsiteltävää asiaa voi katsoa moniulotteisemmin. Apuvälineeksi voi ottaa esimerkiksi dilemmakehikon tai päätöspuun.

Ongelmanratkaisutaidot kuntoon seuraavilla valmennuksilla: 

HR:n edustaja, tilaa ilmaiset testitunnukset tästä.
Tilaa tästä

Muuta mieltäsi

Academy of Brain muuttaa mielesi käyttäytymistieteelliseen tutkimukseen perustuvien valmennusten avulla. Verkkovalmennukset kehittävät tärkeimpiä työelämätaitoja, hyvinvointia ja itsensä johtamista. Opit palautumaan ja keskittymään sekä parannat vuorovaikutustaitoja, johtamista ja tapaa toimia määrätietoisesti paineen alla. Sisällöt keskittyvät psykologisten taitojen (soft skills) kehittämiseen. Tässä muutamia esimerkkejä sisällöistämme, jotka ovat kaikki palvelussa käytössäsi:

Hyvinvointi

 • Aikuisen unikoulu
 • Paranna palautumistaitoja
 • Käytännön mindfulnessia
 • Arjen mielenhallinta
 • Painonhallinnan psykologia

Itsensä johtaminen

 • Ajankäytön hallinta
 • Keskittymiskyvyn ABC
 • Muutos haltuun – Kehitä paineensietokykyä
 • Mindset

Esimiestaidot

 • Parempaa palautetta
 • Näin ratkaiset konfliktit
 • Valmentava johtaminen

Yhteistyötaidot

 • Läsnäoleva vuorovaikutus
 • Huipputiimi
 • Psykologinen turvallisuus
 • Digitaalinen vuorovaikutus ja virtuaalitiimit
 • Persoonallisuus työelämässä
Asiantuntijaryhmä Academy of Brainin taustalla

Academy of Brain on koonnut oman asiantuntijaryhmän, joka varmistaa, että verkkovalmennussisällöt perustuvat vahvaan asiantuntemukseen, tieteelliseen tutkimukseen ja käytännön kokemukseen.

Ville Ojanen

VILLE OJANEN

Ville on aivotutkimuksesta väitellyt psykologi, jolla on yli kymmenen vuoden käytännön kokemus työelämän muutoksesta ja psykologisten taitojen valmentamisesta.

Minna Huotilainen

MINNA HUOTILAINEN

Minna on Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori, sekä tutkii muistia ja oppimista CICERO-verkostossa aivotutkimusmenetelmillä. Lisäksi hän johtaa kansainvälistä Changing Education -maisteriohjelmaa.

Jarmo Manner

JARMO MANNER

Jarmo on kauppatieteiden maisteri, organisaatiokonsultti ja johdon valmentaja. Hänellä on 15 vuoden johtamiskokemus sekä 20 vuoden kokemus yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden kehittämisestä.

Title Goes Here

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s.

Title Goes Here

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s.

Title Goes Here

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s.

Tilaa tunnukset
KIRJAUDU