Mitä ovat työelämätaidot | Academy of Brain
Sign up

Mitä ovat työelämätaidot?

Työelämän vaatimukset kasvavat ja tarvitsemme yhä enemmän erilaisia taitoja ja osaamista. Työelämätaidot ovat erottautumistekijä niin työntekijälle kuin organisaatiolle! Alta löydät tietoa työelämätaidoista, vinkkejä ja valmennusratkaisuja, joilla kääntää työelämätaidot sinun ja organisaationne kilpailueduksi!

Työelämän vaatimukset kasvavat ja tarvitsemme yhä enemmän erilaisia taitoja ja osaamista. Työelämätaitojen osalta kasvu on ollut suurinta. Mitä ovat työelämätaidot? Tätä on hyvä lähestyä jakamalla taidot työelämätaitoihin ja substanssiosaamiseen. Tyypillisesti substanssiosaaminen on se asia, jolla saadaan työpaikka, mutta työelämätaidot ratkaisevat paljolti menestyksen.

Työelämätaitojen merkitys kasvaa vuosi vuodelta modernissa työelämässä, jossa painotus siirtyy yhä enemmän monimuotoiseen tiimityöskentelyyn, jatkuvan oppimisen tarpeeseen ja nopeasti muuttuviin työympäristöihin. Työelämätaidot ovat siis olennainen osa työnhakua, työsuoritusta ja urakehitystä.

Psykologiset työelämätaidot ovat kriittisiä

Mitä ovat työelämätaidot ja substanssiosaaminen?

Työelämän vaatimukset kasvavat ja tarvitsemme yhä enemmän erilaisia taitoja ja osaamista. Tarvitsemamme taidot voidaan jakaa työelämätaitoihin ja substanssiosaamiseen. Tyypillisesti substanssiosaaminen on se asia, jolla saadaan työpaikka, mutta työelämätaidot ratkaisevat paljolti menestyksen. Työelämätaitojen merkitys kasvaa vuosi vuodelta modernissa työelämässä, jossa painotus siirtyy yhä enemmän monimuotoiseen tiimityöskentelyyn, jatkuvan oppimisen tarpeeseen ja nopeasti muuttuviin työympäristöihin. Työelämätaidot ovat siis olennainen osa työnhakua, työsuoritusta ja urakehitystä.

Nämä taidot viittaavat henkilön tai organisaation asiantuntemukseen, erityisosaamiseen tai syvälliseen tietämykseen tietyllä alalla, aihealueella tai tehtävässä. Esimerkkejä substanssiosaamisesta ovat tekninen osaaminen tietyllä teknologialla, kuten ohjelmointikielillä tai insinööritaidot tietyllä alalla, kuten sähkötekniikassa.

Työelämätaidot ovat yleispäteviä taitoja, jotka ovat sovellettavissa lähes tehtävästä tai ammatista riippumatta.

Työelämätaidot kategorioittain

Viestintätaidot pitävät sisällään kyvyn ilmaista itseään selkeästi ja tehokkaasti niin suullisesti kuin kirjallisesti. Tähän sisältyy myös kuuntelemisen taito ja kyky kommunikoida eri sidosryhmien kanssa.

Johtamistaidot pitävät sisällään kyvyt johtaa itseään sekä muita, delegoida tehtäviä, motivoida tiimiä ja ratkaista konflikteja. Tämä sisältää myös kyvyn tehdä päätöksiä ja hallita aikaa tehokkaasti.

Yhteistyötaidot osoittavat kyvykkyyttä työskennellä muiden kanssa saumattomasti ja tuottavasti. Tähän kuuluu kyky toimia tiimissä, sopeutua erilaisiin persoonallisuuksiin ja jakaa vastuuta.

Ongelmanratkaisutaidoilla tarkoitetaan kykyä tunnistaa ongelmia, analysoida niitä ja löytää niihin toimivia ratkaisuja luovasti ja tehokkaasti.

Teknologiataidot ovat kykyjä käyttää ja omaksua erilaisia teknologisia työkaluja ja järjestelmiä. Tämä voi sisältää tietokoneohjelmistojen käytön, tietoturvaosaamisen ja digitaalisen viestinnän hallinnan.

Mitä ovat työelämätaidot

Mitä ovat psykologiset työelämätaidot?

Psykologiset työelämätaidot tunnetaan myös pehmeinä taitoina (eng. soft skills). Pehmeät taidot ei terminä alleviivaa näiden taitojen merkitystä riittävästi, joten kutsumme niitä psykologisiksi työelämätaidoiksi. Nämä taidot sisältävät yllä olevasta kuvasta kaikki oranssit kohdat.

Esimerkkejä psykologisista työelämätaidoista ovat kyky viestiä tehokkaasti ja selkeästi, kyky työskennellä tiimissä, kyky ratkaista ongelmia yksin ja yhdessä tiimin kanssa, kyky johtaa itseään, sopeutumiskyky, ajanhallintataidot sekä empatiakyky. Esihenkilön roolissa kaikki edellä mainitut taidot ovat olennaisia, mutta lisäksi tärkeäksi muodostuu ihmisten johtamiseen liittyvät psykologiset työelämätaidot. Työelämätaidoissa loistava työntekijä on voimanpesä!

Olemme kasanneet alle kaksi työelämätaitoresurssien rypästä. Toinen on tarkoitettu työntekijöille ja toinen henkilöstöstä vastaaville. 

Työntekijän resurssit

Löydät lisää mielenkiintoista työelämätaitoja koskevaa luettavaa klikkaamalla alla olevia ikoneja. Voit myös tutustua psykologiset työelämätaidot blogiin.

Oppaat

Lataa täältä maksuttomat psykologisten työelämätaitojen ja verkko-oppimisen oppaat. Oppaat sisältävät tutkimustietoa ja vinkkejä työelämätaidoista ja niiden kehittämisestä.

Asiantuntijan työelämätaidot

Millaisia työelämätaitoja asiantuntijat tarvitsevat työelämässä? Huippuasiantuntijamme esittelevät neljä työelämätaitoa, jotka rakentavat inhimillisesti kestävää työelämää.

Esihenkilön työelämätaidot

Academy of Brainin huippuasiantuntijat, psykologi Ville Ojanen ja ylimmän johdon valmentaja Jarmo Manner esittelevät nyt johtamis- ja esihenkilötyön kuusi tärkeintä työelämätaitoa.

Henkilöstöstä vastaavan resurssit

Oletko HR-ammattilainen tai henkilöstöstä muuten vastaava ammattilainen? Tässä sinulle resursseja valita teille sopivin ratkaisu!

Tutustu valmennusratkaisuihin

Tarjoamme korkealaatuista oppimissisältöä psykologisten työelämätaitojen kehittämiseen. Ratkaisumme pohjautuvat vankkaan akateemiseen ja ammatilliseen tutkimukseen. Klikkaa ja tutustu valmennusratkaisuihin!

Testaa ilmaiseksi

Tutustu psykologisiin työelämätaitovalmennuksiin ilmaisella testijaksolla. Kaikki valmennuksemme pohjautuvat tutkittuun tietoon ja mikro-oppimiseen. Valmennusten laadun takaajina toimii asiantuntijaryhmämme. Aloita ilmainen testijakso!

Varaa demo

Demossa oppimiskonsulttimme esittelee valmennuksiamme tarpeistanne käsin ja hahmottelee kanssanne ratkaisua organisaationne taktisiin ja strategisiin tarpeisiin. Klikkaa ja varaa sinulle sopiva Teams -ajankohta sähköisestä kalenterista!

Tilaa uutiskirje

Pysy psykologisten työelämätaitojen kehittämisen aallonharjalla HR-uutiskirjeen avullaTiivistämme lukijoillemme olennaisimmat uudet tutkimukset ja tehokkaimmat vinkit. 

Vinkkejä psykologisten työelämätaitojen kehittämiseen

Sign up
LOGIN