Academy of Brainin verkkovalmennusten vaikuttavuudesta diplomityö - Academy of Brain

Aalto-yliopiston maisteriopiskelija Erika Ojanperä toteuttaa diplomityönsä tutkien Academy of Brainin verkkovalmennusten vaikuttavuutta. 

Diplomityön idea lähti liikkeelle Academy of Brainin toiveesta saada omaa tutkimusdataa siitä, mitä käytännön hyötyjä verkkovalmennusten käyttämisestä on työelämässä. Ojanperä valittiin tutkimaan aihetta, ja samalla hänet rekrytoitiin Academy of Brainin Customer Experience Developerin tehtävään. 

Diplomityön aihe löytyi todella luontevasti. Verkkovalmennusten vaikuttavuudesta löytyy yleisesti tutkimustuloksia, mutta nimenomaan soft skills –verkkovalmennusten vaikuttavuuteen liittyvää tutkimustietoa ei vielä ole, Ojanperä kertoo. 

 Ojanperä lähestyy aihetta tutkimalla valmennuspalvelun käyttäjien kokemuksia. Samalla saadaan tietoa myös palvelun käytettävyydestä. 

 Tutkin, mitä kehitystä valmennusten suorittamisesta on seurannut, ja mihin nämä seuraukset ovat vaikuttaneet työelämässä. Tätä kautta päästään toivottavasti käsiksi isomman kuvan vaikutuksiin, Ojanperä kertoo. 

Mukana kolme asiakasyritystä

Pienten iterointien jälkeen päädyttiin siihen, että tutkimus toteutetaan haastattelemalla kolmen Academy of Brainin asiakasyrityksen työntekijöitä. 

 Pohdimme myös, toteuttaisinko kyselyitä toissijaisen datan hankkimiseksi, mutta lopulta haastattelut tuntuivat luontevimmalta tavalta tutkia aihetta. Halusimme useamman yrityksen mukaan, jotta saamme aiheesta kokonaisvaltaisempaa kuvaa, Ojanperä kertoo. 

 Laajan asiakaskunnan joukosta mukaan valikoitui yliopisto, energia-alan yritys ja finanssiryhmä. Yritykset valittiin mukaan esimerkiksi käyttäjien aktiivisuuden, saadun palautteen ja toimivan yhteistyön perusteella. Yksi yrityksistä on ottanut valmennuspalvelun käyttöön syksyllä 2020, kaksi muuta ovat olleet asiakkaina pidempään. 

 Valintaan vaikutti myös se, miten valmennuksia on hyödynnetty. Toivoimme, että yrityksissä olisi käytössä sekä itsenäinen opiskelu että ryhmässä oppiminen. Näin saamme monipuolisen kuvan valmennusten vaikuttavuudesta, ja voimme tutkia myös eri oppimistapojen vaikutusten eroja, Ojanperä toteaa. 

Työkaluja palvelun kehittämiseen ja tietoa vaikutuksista

Ojanperä haastattelee jokaisesta mukana olevasta yrityksestä 67 valmennusten käyttäjää, sekä yhden henkilöstön kehittämisen parissa työskentelevän henkilön. Tavoitteena on saada käyttäjäkokemusten lisäksi myös kattava käsitys asiakkaiden yrityskulttuurista ja käyttäjien työympäristöstä. 

Ojanperä toivoo saavansa käyttäjiltä esimerkkejä siitä, mihin käytännön asioihin ja ongelmiin valmennuspalvelu on tuonut konkreettista apua. Hän haluaa selvittää myös, miten nämä hyödyt ovat vaikuttaneet haastateltavien omaan työskentelyyn tai työhyvinvointiin, sekä työyhteisön toimintaan. 

 Lisäksi toivon saavani vihiä siitä, miten voisimme kehittää valmennuspalvelua niin, että valmennusten käyttäjät saisivat siitä mahdollisimman paljon irti. Palvelua kehitetään aktiivisesti saadun käyttökokemuksen perusteella. Lisäksi uskon tutkimuksen tuovan tietoa, josta on hyötyä palvelun myyntityössä. 

Vastauksissa näkyy jo selkeitä trendejä

Haastattelut ovat pyörähtäneet käyntiin, ja Ojanperä on todella tyytyväinen jo saatuun materiaaliin. Tavoitteena on saada diplomityö valmiiksi touko-kesäkuussa 2021.  

Vastauksissa on jo nähtävissä selkeitä trende. Lähes kaikki haastateltavat ovat kokeneet opittujen asioiden reflektoinnin ryhmässä hyödylliseksi. Selkeä käyttöliittymä ja valmennusten rakenne vaikuttavat tukevan oppimista hyvin. Myös työhön liittyvä stressi on vähentynyt valmennusten myötä lähes kaikilla haastatelluilla. 

Kiire ja ajankäytön ongelmat vaikuttavat haastattelujen perusteella olevan yleinen trendi. Monilla haastatelluilla on vaikeaa löytää työpäivien lomassa aikaa käyttää valmennuksia 

Vastauksissa on tullut esille myös sosiaalinen paine, eli työntekijöillä saattaa olla huono omatunto käyttää valmennuksia työajalla, vaikka työnantaja siihen kannustaisi. Tämä on ollut hieman yllättäväkin tulos. Vaikuttaa siltä, että ryhmässä oppiminen vähentää tätä sosiaalista painetta, Ojanperä pohtii. 

Myös Academy of Brainin henkilöstö on ollut tähänastisiin tuloksiin erittäin tyytyväinen. Haastattelut ovat tuoneet jo nyt esille paljon arvokasta dataa. 

Saamme haastattelujen myötä selkeitä suuntia siihen, miten palvelua kannattaa kehittää. Asiakkailta on tullut myös paljon ideoita palvelun kehittämiseksi, Ojanperä iloitsee. 

Lataa Academy of Brainin sisältökatalogi tästä

sisältökatalogi

EN FI

Tilaa tunnukset
KIRJAUDU