Valmentava johtaminen | Academy of Brain
Varaa demo
Lataa Sisältökatalogi

Valmentava johtaminen esihenkilön ydintaitona

Valmentava johtaminen on esihenkilötyön ydintaito

Valmentava johtaminen nousee asiantuntijaryhmämme listalla nykyhetken ja tulevaisuuden keskeiseksi esihenkilötyön osaamisalueeksi. Tutustu viiteen muuhun johtamis- ja esihenkilötyön työelämätaitoon tästä.

Johtamistyön keskiössä on inhimillisesti kestävä johtajuus. Tällainen johtaminen ilmenee monin tavoin mm. valmentavan ja palvelevan johtamisen käytänteinä sekä ammattieettisen ja arvopohjaisen johtamisen vahvistumisena. Tärkeintä on kyky kohdata inhimillisyys ja sen luomat jännitteet. Tämä luo edellytykset lisätä ja löytää liiketoiminnan mahdollisuuksia. 

Työ ja työnteon kulttuuri on muuttunut nopeasti. Tehokkuuden ja tuloksenteon rinnalle on noussut luovuus ja merkityksellisyys työnteon keskeisinä tavoitteina. Työntekijöiden yksilölliset tarpeet ja työntekijäkokemus korostuvat. Näistä syistä johtamisen vaatimustaso on noussut ja inhimilliset taidot ovat nousseet esihenkilöiden perustaidoiksi.

Valmentava johtaminen ohjaa kaikkea johtamista

Valmentava johtaminen on kokonaisvaltainen lähestymistapa, joka ohjaa kaikkea johtamista. 
Suhdenäkökulma:

Johtamistyön keskiössä on inhimillisesti kestävä, valmentava ja palveleva, ammattieettinen ja arvopohjainen johtajuus. Tärkeintä on kyky kohdata inhimillisyys ja sen luomat jännitteet sekä lisätä ja löytää liiketoiminnan mahdollisuuksia. 

Valmentavan johtajan ja esihenkilön tavoitteena on toimia onnistumisen avustajana poistaen esteitä työntekijöiden tieltä. Tämä tapahtuu antamalla työntekijöille enemmän valtuuksia ja resursseja, tukemalla alaisia oivaltamaan ratkaisuja itse, sekä ohjaamalla asiantuntijoita ottamaan käyttöön koko potentiaalinsa. Valmentavan johtajuuden tärkeimpiä hyötyjä ovat esimerkiksi organisaation reagointikyvyn paraneminen, henkilöstön motivaation kasvaminen sekä koko työyhteisön osaamisen hyödyntäminen. 

Miten käyttöön?

Valmentavan tai palvelevan johtamistavan voi jokainen ottaa itse käyttöön. Kaikki alkaa dialogista, jossa asioista puhutaan suoraan, konkreettisesti ja pohtien. Esihenkilön kannattaa myös pyytää palautetta omasta toiminnastaan. Lisäksi on tärkeää reflektoida työtä ja pohtia tulevaa yhdessä. Toisella tasolla valmentavat ja palvelevat työtavat jalkautetaan työyhteisön kaikille esihenkilölle. Kolmannella tasolla johtamisjärjestelmää uudistetaan vastaamaan näitä työtapoja. Samalla yksilöiden autonomiaa kasvatetaan ja toimintamalleja muovataan. Uusia käytäntöjä kannattaa myös seurata ja mitata, ja ottaa käyttöön palkitsemisjärjestelmiä. 

Valmentavaan johtamiseen liittyvät verkkovalmennuksemme:
Varaa esihenkilötyön työelämätaitojen esittely
VARAA TÄSTÄ

Muuta mieltäsi

Academy of Brain muuttaa mielesi käyttäytymistieteelliseen tutkimukseen perustuvien valmennusten avulla. Verkkovalmennukset kehittävät tärkeimpiä työelämätaitoja, hyvinvointia ja itsensä johtamista. Opit palautumaan ja keskittymään sekä parannat vuorovaikutustaitoja, johtamista ja tapaa toimia määrätietoisesti paineen alla. Sisällöt keskittyvät psykologisten taitojen (soft skills) kehittämiseen. Tässä muutamia esimerkkejä sisällöistämme, jotka ovat kaikki palvelussa käytössäsi:

Hyvinvointi

 • Aikuisen unikoulu
 • Paranna palautumistaitoja
 • Käytännön mindfulnessia
 • Arjen mielenhallinta
 • Painonhallinnan psykologia

Itsensä johtaminen

 • Ajankäytön hallinta
 • Keskittymiskyvyn ABC
 • Muutos haltuun – Kehitä paineensietokykyä
 • Mindset

Esimiestaidot

 • Parempaa palautetta
 • Näin ratkaiset konfliktit
 • Valmentava johtaminen

Yhteistyötaidot

 • Läsnäoleva vuorovaikutus
 • Huipputiimi
 • Psykologinen turvallisuus
 • Digitaalinen vuorovaikutus ja virtuaalitiimit
 • Persoonallisuus työelämässä
Asiantuntijaryhmä psykologisten työelämätaitovalmennusten taustalla

Asiantuntijaryhmämme varmistaa, että valmennussisältömme perustuvat vahvaan asiantuntemukseen, tieteelliseen tutkimukseen ja käytännön kokemukseen.

Ville Ojanen

VILLE OJANEN

Ville on aivotutkimuksesta väitellyt psykologi, jolla on yli kymmenen vuoden käytännön kokemus työelämän muutoksesta ja psykologisten taitojen valmentamisesta.

Minna Huotilainen

MINNA HUOTILAINEN

Minna on Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori, sekä tutkii muistia ja oppimista CICERO-verkostossa aivotutkimusmenetelmillä. Lisäksi hän johtaa kansainvälistä Changing Education -maisteriohjelmaa.

Jarmo Manner

JARMO MANNER

Jarmo on kauppatieteiden maisteri, organisaatiokonsultti ja johdon valmentaja. Hänellä on 15 vuoden johtamiskokemus sekä 20 vuoden kokemus yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden kehittämisestä.

Tilaa tunnukset
KIRJAUDU