Itseohjautuvuus | Academy of Brain
Varaa demo
Lataa Sisältökatalogi

Itsohjautuvuus

Itseohjautuvuus esihenkilötyössä

Itseohjautuvuus on työelämätaito, joka kuuluu jokaisen esihenkilön osaamispalettiin. Itseohjautuvuus on yksi esihenkilön tulevaisuustaidoista, joista asiantuntijamme psykologi Ville Ojanen ja ylimmän johdon valmentaja Jarmo Manner  kirjoittivat artikkelissaan johtajan ja esihenkilön kuusi tärkeintä tulevaisuuden työelämätaitoa.

Itseohjautuvuus (eng. self-directedness) viittaa yksilön kykyyn toimia itsenäisesti ja ottaa vastuu omasta toiminnastaan ja tavoitteistaan. Osana kykyä yksilö asettaa henkilökohtaisia tavoitteita, suunnitelee tehtäviään ja etenee niiden saavuttamiseksi omatoimisesti ja tiiminsä kanssa.

Itseohjautuvuus vaatii esihenkilöltä itsensä motivoimista, kykyä hallita aikaa, taitoa ratkaista ongelmia ja taitoa asettaa tehtävät tärkeysjärjestykseen. Itseohjautuvat yksilöt tunnistavat omat vahvuutensa ja heikkoutensa ja pyrkivät aktiivisesti kehittämään itseään tarpeen mukaan.

Itseohjautuvuus on erityisen tärkeä taito modernissa työelämässä, jossa korostuu itsenäinen työskentely ja päätöksenteko. Esihenkilöiltä odotetaan yhä suurempaa kykyä hallita omia tehtäviään ja ratkaista ongelmia ilman jatkuvaa valvontaa.

Esihenkilön itseohjautuvuus omaa useita hyötyjä

 1. Itseohjautuvuus lisää tehokkuutta

  Kun esihenkilö on itseohjautuva, hän ei sopivissa kohdin odota ohjeita tai valvontaa, vaan tarttuu toimeen. Tämä säästää aikaa, jonka voi suunnata olennaiseen tekemiseen.

 2. Itseohjautuvuus tuo kykyä tehdä päätöksiä ja ottaa vastuu omista toimista

  Tämä vahvistaa esihenkilön itseluottamusta ja edistää henkilökohtaista kasvua ja ammatillista kehitystä. Samalla se auttaa esihenkilöä saavuttamaan tavoitteitaan ja luomaan merkityksellisiä saavutuksia elämässään.

 3. Itseohjautuvat ihmiset ovat usein luovempia

  Kun esihenkilöllä on vapaus tehdä päätöksiä ja kokeilla uusia asioita, saa hän todennäköisesti enemmän uusia, luovia ideoita.

 4. Itseohjautuvuus auttaa selviytymään esihenkilönä olemisen haasteista

  Itseohjautuvuus antaa esihenkilölle kyvyn nähdä laajempi kuva ja tarttua strategisiin mahdollisuuksiin. Hän voi myös toimia esimerkkinä tiimillensä, kannustaen heitä kehittämään itseohjautuvuuden taitojaan.

 5. Itseohjautuvuus on voimavara niin esihenkilölle kuin organisaatiolle

  Itseohjautuvuus tekee työstä sujuvampaa, tehokkaampaa ja luo mahdollisuuksia. Kannusta esihenkilösi itseohjautuvuuden trendiin – se kannattaa!

Kahdeksan itseohjautuvuusvinkkiä

Itseohjautuvuus on kuin mikä tahansa taito – se kehittyy harjoittelun myötä. Ja kuten minkä tahansa taidon kohdalla, muutosta ei tule odottaa heti. Hyödynnä nämä vinkit:

 1. Itsensä tunteminen on itseohjautuvuuden perusta. Esihenkilön tulee tietää, mitkä asiat motivoivat häntä ja mitkä eivät. Millaiset työskentelyolosuhteet kannustavat häntä parhaimpaan suoritukseen? Kun esihenkilö tuntee itsensä, voi hän luoda paremmat olosuhteet itseohjautuvuudelle.
 2. Selkeiden tavoitteiden asettaminen. Esihenkilön tulee miettiä, mitä hän haluaa saavuttaa sekä työssä että henkilökohtaisessa elämässä. Tavoitteet tulisi kirjoittaa ylös ja jakaa pienempiin, helposti hallittaviin osiin.
 3. Ajankäytön hallinta. Itseohjautuvat ihmiset ovat tyypillisesti ajanhallinnan mestareita. Esihenkilön tulisi kokeilla erilaisia työkaluja ja tekniikoita, kuten aikataulutusta, tehtävälistoja ja priorisointia, nähdäksensä mikä toimii parhaiten hänelle.
 4. Kyky sanoa EI. Itseohjautuvuus ei tarkoita, että esihenkilön pitää tehdä kaikki itse. Hänen tulee oppia tunnistamaan ne tehtävät, jotka hän voi delegoida tai jättää tekemättä.
 5. Avoimuus uusille ideoille. Itseohjautuvat ihmiset ovat avoimia uuden oppimiselle. Lukeminen, valmennukset ja oman alan kehityksen seuraaminen luovat pohjaa itseohjautuvuudelle.
 6. Päätöksenteon kehittäminen. Itseohjautuvuus vaatii kykyä tehdä päätöksiä. Esihenkilön tulee oppia vaihtoehtojen arvioimista, riskin ottamista, mutta tärkeimpänä kykyä oppia virheistään.
 7. Itsekurin harjoittelu.Tämä on tärkeä osa itseohjautuvuutta. Esihenkilön tulisi varata aikaa tehtävien suorittamiseen ja pitää huolta aikataulussa pysymisestä.
 8. Joustavuuden taito. Vaikka itseohjautuvuus on tavoiteltava taito, esihenkilön tulisi osata olla itsellensä armollinen. Kaikki kohtaavat ajoittaisia vaikeuksia, ja se on täysin normaalia. Pienet säännölliset askeleet itseohjautuvuuden tiellä tuovat vuosien varrella valtavaa kehitystä.

HR-ammattilainen, muistuta esihenkilöitä, että on kyse matkasta, ei päämäärästä. Kannusta esihenkilöitäsi jatkamaan oppimista, kokeilua ja esihenkilöiden tekemää itsensä haastamista, niin huomaat yhtäkkiä esihenkilöiden tulleen itseohjautuviksi.

Kehitä esihenkilöitäsi skaalautuvilla valmennuksilla

HR-ammattilainen, varaa itseohjautuvuusvalmennusten esittely
VARAA

Muuta mieltäsi

Academy of Brain muuttaa mielesi käyttäytymistieteelliseen tutkimukseen perustuvien valmennusten avulla. Verkkovalmennukset kehittävät tärkeimpiä työelämätaitoja, hyvinvointia ja itsensä johtamista. Opit palautumaan ja keskittymään sekä parannat vuorovaikutustaitoja, johtamista ja tapaa toimia määrätietoisesti paineen alla. Sisällöt keskittyvät psykologisten taitojen (soft skills) kehittämiseen. Tässä muutamia esimerkkejä sisällöistämme, jotka ovat kaikki palvelussa käytössäsi:

Hyvinvointi

 • Aikuisen unikoulu
 • Paranna palautumistaitoja
 • Käytännön mindfulnessia
 • Arjen mielenhallinta
 • Painonhallinnan psykologia

Itsensä johtaminen

 • Ajankäytön hallinta
 • Keskittymiskyvyn ABC
 • Muutos haltuun – Kehitä paineensietokykyä
 • Mindset

Esimiestaidot

 • Parempaa palautetta
 • Näin ratkaiset konfliktit
 • Valmentava johtaminen

Yhteistyötaidot

 • Läsnäoleva vuorovaikutus
 • Huipputiimi
 • Psykologinen turvallisuus
 • Digitaalinen vuorovaikutus ja virtuaalitiimit
 • Persoonallisuus työelämässä
Asiantuntijaryhmä psykologisten työelämätaitojen takana

Academy of Brain asiantuntijaryhmä varmistaa, että verkkovalmennussisällöt perustuvat vahvaan asiantuntemukseen, tieteelliseen tutkimukseen ja käytännön kokemukseen.

Ville Ojanen

VILLE OJANEN

Ville on aivotutkimuksesta väitellyt psykologi, jolla on yli kymmenen vuoden käytännön kokemus työelämän muutoksesta ja psykologisten taitojen valmentamisesta.

Minna Huotilainen

MINNA HUOTILAINEN

Minna on Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori, sekä tutkii muistia ja oppimista CICERO-verkostossa aivotutkimusmenetelmillä. Lisäksi hän johtaa kansainvälistä Changing Education -maisteriohjelmaa.

Jarmo Manner

JARMO MANNER

Jarmo on kauppatieteiden maisteri, organisaatiokonsultti ja johdon valmentaja. Hänellä on 15 vuoden johtamiskokemus sekä 20 vuoden kokemus yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden kehittämisestä.

Tilaa tunnukset
KIRJAUDU