JOHDA OSAAMISTA ARJESSA -valmennus - Academy of Brain
ACADEMY OF BRAIN

JOHDA OSAAMISTA ARJESSA -valmennus

Vie aikaa: 2 h
Videoita: 14
Harjoituksia: 17

JOHDA OSAAMISTA ARJESSA -valmennus  

Johda osaamista arjessa -valmennus antaa hyödyllisiä työkaluja tiimin ja koko organisaation osaamisen kehittämiseen. Uuden oppiminen tutkitusti lisää hyvinvointia ja sitouttaa osaajat: työpaikassa, jossa on mahdollisuus kehittyä, on myös hyvä olla.  

Johda osaamista arjessa -valmennus on tarkoitettu erityisesti esihenkilöille sekä tiiminvetäjille, jotka haluavat saada aikaan kehitystä yksilöissä, tiimeissä ja koko organisaatiossa. Oppiminen ei nimittäin aina tarkoita sitä, että on osallistuttava erikseen järjestettävään koulutukseen, sillä oppimista tapahtuu joka päivä. 

Valmennusmoduulit:  

  • Ymmärrät, kuinka osaamisen johtamisen vastuut jakautuvat ja tunnistat oman roolisi. 
  • Opit näkemään tiimien ja yksilöiden kehityskohteet osana strategiaa.  
  • Löydät keinoja oppimisen mahdollistamiseen sekä oppivaan vuorovaikutukseen.  
  • Ymmärrät yleisimmät haasteet oppimisessa ja sen johtamisessa – ja löydät niihin ratkaisut.
TILAA TESTITUNNUKSET

Valmennusmoduulit:  

1. Johdanto tulevaisuuden oppimiskulttuuriin

Oppiminen on osa jokapäiväistä työtä. Oppimiskulttuuri koostuu aina vain moninaisemmista oppimismahdollisuuksista. Ensimmäisen moduulin aikana ymmärrät, kuinka oppiminen on osa nykypäivän työelämää ja millaisia edellytyksiä ihmisillä on oppimiselle. Opit myös näkemään, millaisissa tilanteissa oppimista tapahtuu ja kuinka sitä voi johtaa.  

2. Minä oppimisen mahdollistajana

Kaikkien organisaation osien on hyvä tuntea vastuunsa oppimisen edesauttamisessa. Johdon on tehtävä oppiminen mahdolliseksi, yksilön on parhaansa mukaan pidettävä huolta kyvystään oppia. Oppimisen ohjaaja on avainasemassa. Hän huoltaa oppimisprosessia ja välittää tietoa oppimisen tarpeista ja mahdollisuuksista eri suuntiin. Mutta kuinka vastuu oppimisesta tarkemmin jakautuu? 

3. Oppimiskulttuuri rakentuu yksilön ja yhteisön toimintatavoista

Syvennymme tarkastelemaan tiimityötä ja yksilön oppimista oppimisen ohjaajan näkökulmasta. Miten tiimissä voi toimia niin, että oppiminen on hauskaa, tasapuolista ja kehittävää? Entä miten kannattaa toimia erilaisten oppijoiden kanssa? Ja mitä jos aikaa oppimiselle ei sittenkään ole riittävästi? 

4. Palaute ja reflektio oppimista tukemassa

Tässä osiossa pohditaan, miten antaa, saada ja pyytää palautetta ja mitä on reflektoiminen käytännössä. Katsomme myös nykyaikaisen oppimisen merkittävimpiä kysymyksiä, turvallista tilaa ja psykologista turvallisuutta. Miten toimia käytännössä yhteisen oppimisen hyväksi? Sopiiko yhdessä oppiminen edes kaikille? Miten esihenkilö voi tukea sitä?  

Voit suorittaa valmennuksen yksin omassa aikataulussasi, mutta kannustamme myös opiskeluun yhdessä kollegoiden kesken. Näin voitte reflektoida oppimaanne yhdessä ja voitte viedä oppimianne asioita tehokkaasti käytäntöön jo valmennuksen aikana. 

TILAA TESTITUNNUKSET

EN FI

Tilaa tunnukset
KIRJAUDU