Vuorovaikutus - Academy of Brain
Varaa demo
Lataa Sisältökatalogi

Vuorovaikutus

Yhteistyöstä syntyy lisäarvoa. Tarvitsemme toisiamme ja yhteistyö on taitolaji. Kehitä vuorovaikutustaitojasi!

Quick-Tutorial™

Psykologinen turvallisuus

Psykologinen turvallisuus työyhteisössä on vahvasti kytköksissä parempaan tiedon jakamiseen, oppimiseen, työtyytyväisyyteen, suoriutumiseen ja luovuuteen. Miten psykologista turvallisuutta luodaan?

 Aloita valmennus >

Tunteet työelämässä

Miten tunteet toimivat? Miten niihin tulisi suhtautua? Tämän päivän työelämässä tulisi jokaisen tulla kuulluksi myös tunteiden tasolla. On siis erityisen tärkeää, että opit tunnistamaan, tulkitsemaan ja ilmaisemaan omia ja muiden tunteita.

 Aloita valmennus >

Luottamuksen rakentaminen verkossa

Virtuaalisten tiimien menestys riippuu suurilta osin siitä miten sen jäsenet kommunikoivat ja siitä, luottavatko jäsenet toisiinsa. Luottamuksen rakentaminen on tärkeää kaikissa tiimeissä, mutta se on erityisen keskeistä virtuaalisissa tiimeissä, jossa yksilöillä on vähemmän kontaktimahdollisuuksia ja heidän täytyy pystyä luottamaan toistensa työmoraaliin ja kommunikaatiotaitoihin.

 Aloita valmennus >

Kuuntelemisen taito

Kuuntelemisen kautta avaudut toisen kokemukselle ja hyväksyt sen sellaisena kuin se on. Puheessa välittyy kolme tasoa: sanat, tunteet ja tarpeet. Toisten tunteet tulee hyväksyä, mutta niiden ilmaisua voi kyseenalaistaa. 

 Aloita valmennus >

Arvostava keskustelukulttuuri

Millaista on hyvää ilmapiiriä kehittävä vuorovaikutus? Voit omalla toiminnallasi vaikuttaa arvostavan keskustelukulttuurin syntyyn ja ylläpitoon. Keskity myönteiseen ja pyri olemaan utelias ja kiinnostunut ihmisistä. 

 Aloita valmennus >

Erilaisuus voimavaraksi

Erilaisuuden ymmärtämisestä on kahdenlaista hyötyä: ymmärrämme toistemme käyttäytymistä, vältymme leimaamasta toisiamme ja selittämästä käyttäytymistä negatiivisesti. Näemme myös miten voimme täydentää toisiamme, toistemme ajattelua ja hyödyntää kaikkien taipumukset tai rooliin liittyvät eroavaisuudet kussakin tilanteessa. 

 Aloita valmennus >

Prososiaalinen vuorovaikutus ja kuunteleminen

Prososiaalisella käyttäytymisellä tarkoitetaan vuorovaikutusta, jolla on myönteisiäseurauksia omaanja toisten ihmisten hyvinvointiin. Tutkimusten mukaan se on erittäinterveellistä ja hyödyllistä. Sillä on myös työyhteisöä ja ihmisten tuottavuutta lisäävä vaikutus. 

 Aloita valmennus >

Tunteet hankalissa tilanteissa

Tunteet ovat ihmisille luonnollisia, mutta usein välttelemme niiden ilmaisemista. Aistimme hyvin herkästi, mikä on toisen aito tunnetila, sanoi hän mitä tahansa. On tärkeää hyväksyä se, että omat tunteet ja toisten tunteet ovat yhtä arvokkaita. Kun käymme tunnekeskusteluja erilaisissa hankalissa tilanteissa, on tärkeää, että arvostamme ja ilmaisemme omia ja toistemme tunteita. 

 Aloita valmennus >

Omien asenteiden kehittäminen

Huippusuoritukset, hyvät päätökset ja oivaltavat uudet näkökulmat lähtevät kaikki aivoistamme ja kyvystämme ajatella asioista uudella tavalla. Muuttuva maailma vaatii, että olemme tuttuja oman ajattelumme kanssa. Tarve oppia nopeasti, uudenlaisten asioiden kokeileminen, virheiden salliminen ja epävarmuuden kokemukset ovat kaikki tuttuja asioita nykyarjessamme.

Omaa ajattelua voi ja ehdottomasti myös kannattaa kehittää!

 Aloita valmennus >

Smart-Tutorial™

Persoonallisuus työelämässä

Persoonallisuuden ymmärtäminen auttaa sinua toimimaan erilaisten ihmisten kanssa. Oikein ymmärrettynä, erilaisuus on valtava rikkaus ja voimavara.

Valmennus esittelee tunnetuimman persoonallisuusteorian, BIG5:n näkemyksen eri persoonallisuuspiirteistä ja käsittelee niitä erityisesti työelämän näkökulmasta.


kesto: 1 h 30 min
videot: 7
harjoitteet: 6


 Aloita valmennus >

Huipputiimi – Tiimin käytännöt toimiviksi

Töitä tehdään yhdessä. Yhteistyön laatu ratkaisee lopputuloksen ja viihtyvyyden. Tämä on Huipputiimi-valmennuskokonaisuuden ensimmäinen valmennus.

Valmennuksessa perehdytään tiimien toiminnan
yleisimpiin haasteisiin ja toimivimpiin ratkaisuihin.
Valmennuksessa ohjataan kehittämään tiimin käytäntöjä,
pohtimaan rooleja, keskustelemaan pelisäännöistä sekä luomaan yhteinen tavoite.


kesto: 1 h 30 min
videot: 7
harjoitteet: 6


 Aloita valmennus >

Huipputiimi – Kokoonpano ja arvostava vuorovaikutus

Tässä Huipputiimi-valmennuskokonaisuuden toisessa osassa käsitellään kokoonpanoa ja vuorovaikutusta. Valmennuksessa
ohjataan ymmärtämään ja arvostamaan erilaisuutta voimavarana, sekä kehittämään ilmapiiriä ja arvostavaa keskustelukulttuuria. Opit myös navigoimaan konflikti- ja
riitatilanteissa.


kesto: 1 h 30 min
videot: 5
harjoitteet: 7


 Aloita valmennus >

Huipputiimi – Toimeenpano ja aikaansaaminen

Tässä Huipputiimi -kokonaisuuden kolmannessa ja viimeisessä
valmennuksessa perehdytään toimeenpanoon ja aikaansaamiseen. Opit miten tehostaa päätöksentekoa ja miten voitte tiimin kanssa arvioida ja reflektoida toimintaanne. Lisäksi ymmärrät miten saada tärkeitä asioita aikaan kokeilemalla!


kesto: 45 min
videot: 4
harjoitteet: 3


 Aloita valmennus >

Master-Tutorial™

Digitaalinen vuorovaikutus ja virtuaalitiimit

Tämä valmennus keskittyy tapoihin joilla voit parantaa digitaalista vuorovaikutusta ja virtuaalista tiimityötä. Valmennuksessa keskitymme kommunikaatiostrategian luomiseen, vuorovaikutusetiketteihin, sekä luottamuksen rakentamiseen verkossa.

Jos sinulla ei ole vielä työkaluja joita hyödyntää digitaalisessa työympäristössä, kannattaa ensiksi käydä läpi nopea Etätyön sovellukset aloittelijoille -valmennus. Löydät sen kirjastosta. Jos työkalut ovat jo tiedossa, voit aloittaa tämän valmennuksen ja kehittää tiimisi vuorovaikutuksen ja toiminnan laatua!


kesto: 2 h 30 min
videot: 11
harjoitteet: 11


 Aloita valmennus >

Läsnäoleva vuorovaikutus

Työelämä muuttuu koko ajan vuorovaikutteisemmaksi. Siksi on tärkeää oppia olemaan läsnä keskusteluissa. Läsnäolevassa vuorovaikutuksessa pyritään tietoisesti rakentavaan, hyvään vuorovaikutukseen. Tämä valmennus tarjoaa sinulle konkreettisia harjoituksia, jotka on helppo laittaa käytäntöön.


kesto: 1 h
videot: 9
harjoitteet: 3


 Aloita valmennus >

Onnistu fasilitoinnissa

Fasilitointi on yhteisen ymmärryksen etsimistä. Joku voisi väittää, että fasilitointi on helppoa: esität kysymyksiä ja pysyt neutraalina käsiteltävän aiheen suhteen. Monelle meistä tämä voi kuitenkin aiheuttaa haasteita. Fasilitoinnin tavoitteena on löytää yhteinen ymmärrys yhdessä tekemiselle, ohjata toimintaa ja ajattelua, sekä helpottaa vuorovaikutusta.

Tässä kokeneiden fasilitoinnin ammattilaisten suunnittelemassa valmennuksessa pääset oppimaan parhaita vinkkejä ja älynväläyksiä, joita he ovat keränneet matkan varrella. Lisäksi opit tehokkaita työkaluja ja tekniikoita, joita voit hyödyntää fasilitoinnissa ja työpajoihin osallistuessa. Uutta opittavaa riittää varmasti koko eliniäksi!


kesto: 4 h 30 min
videot: 19
harjoitteet: 19


 Aloita valmennus >

Fasilitoi verkossa

Siirtyminen lähitapaamisista etätapaamisiin on tuonut mukanaan uusia mahdollisuuksia, mutta myös omia vaikeuksiaan. Yhtymäkohtia näiden välillä on paljon, mutta virtuaalisen tapaamisen johtamisessa on kuitenkin omat haasteensa.

Mistä etäfasilitoinnissa on kyse? Mitkä ovat yleisimmät sudenkuopat ja miten niihin tulisi suhtautua? Asiantuntija tai esihenkilö, poimi tästä valmennuksesta virtuaalisen fasilitoinnin parhaat käytännöt ja onnistut entistä paremmin etätapaamisten johtamisessa!


kesto: 2 h
videot: 10
harjoitteet: 11


 Aloita valmennus >

Osaat jo! - Coaching-taitoja kaikille

Coachaaminen on yhä tärkeämpi taito, josta on monenlaista käytännön hyötyä. Tutkimukset esimerkiksi osoittavat, että ihminen ymmärtää mitä ajattelee paremmin vasta sitten, kun hän sanoittaa ajatuksiaan ääneen jollekin toiselle. Coachaamisen tavoitteena on kehittää toisen ajattelua, kuitenkaan tarjoamatta valmiita
ajatusmalleja.

Tämä valmennus sukeltaa syvälle coachaamiseen ja sen hyödyntämiseen käytännössä. Huomaat pian, että osaat jo coachata, mutta harjoittelemalla pääset syventämään osaamistasi ja kehittymään coachina!


kesto: 3 h 30 min
videot: 26
harjoitteet: 11


 Aloita valmennus >

Hybridityö - Yhteistyö ja aikaansaaminen

Tämä verkkovalmennus tarjoaa sinulle hybridityön parhaat
käytännöt, joiden avulla sinä ja tiimisi onnistutte monipaikkatyössä mahdollisimman hyvin. Hyvällä
vuorovaikutuksella rakennetaan yhteisöllisyyttä, mikä on
oleellisen tärkeää hybridityötä tehdessä.

Hybridityön yleistyessä työn autonomia yleensä kasvaa.
Tutkimusten mukaan tärkeimpiä taitoja etänä työskennellessä
ovatkin oman ja yhteisen työn johtamiseen ja toteuttamiseen
liittyvät taidot. Esittelemme sinulle tekijät, jotka lisäävät tiiminne
kykyä viedä asioita eteenpäin.


kesto: 2 h 30 min
videot: 13
harjoitteet: 11


 Aloita valmennus >

Haluan kuulla lisää

Tilaa tunnukset
KIRJAUDU