Parempaa palautetta - Academy of Brain
Sign up

Parempaa palautetta

Palautteen tavoite on oppiminen. Palautteen sijaan pitäisi oikeastaan puhua oppimiskeskusteluista. Palautteessa ei ole kyse siitä että yksi ohjaa ja neuvoo toista, vaan siitä että yhdessä tutkitaan sitä mitä on tehty ja miten se voitaisiin tehdä vielä paremmin. Palaute on keskeinen osa yksilöiden ja organisaatioiden kehittymistä.

Tässä valmennuksessa asiantuntijamme Jarmo Manner käy käy tiivistetysti läpi nopeat vinkit parempaan palautekulttuuriin, palautteen antamisen tyypilliset sudenkuopat ja niksit siihen miten haastavat palautekeskustelut kannattaa hoitaa, sekä seitsemän erilaista palautetekniikkaa.

Valmennuksen rakenne:
Moduli 1: Periaatteet, pikavoitot ja vastaanottaminen
Moduli 2: Sudenkuopat ja haastavat tilanteet
Moduli 3: Palautetekniikat

Näyttökuva 2018-08-29 kello 15.06.34

Sign up
LOGIN