Luennot ja valmennukset - Academy of Brain
Sign up

Tarjoamme luentoja ja valmennuksia muuttuvan työelämän tarpeisiin. Luennot, valmennukset ja webinaarit kehittävät henkilöstön psykologisia ns. soft skills taitoja.

Valmentajiamme ovat mm. FT, psykologi Ville Ojanen, psykologi Tony Dunderfelt, psykologi Ilona Rauhala ja johdon konsultti Jarmo Manner.

Tarjoamme muuttuvan työelämän tärkeimmät teemat:

  1. Itsensä johtaminen – Uusi työ vaatii uudenlaista osaamista

Työntekijän vapaudet ja vastuut kasvavat. Työ on entistä itsenäisempää, yksilöllistä ja projektimaista. Työ siirtyy vakiintuneista työyhteisöistä muuttuviin verkostoihin. Keskiöön nousee oman työn, osaamisen ja työkyvyn johtaminen alati muuttuvissa tilanteissa.

Teemoina mm: Oma vastuu, keskittymiskyky, merkityksellisyys, mindset, luovuus, jatkuva oppiminen

  1. Vuorovaikutus – Tuottavuus ja kilpailukyky kohenevat paremmalla yhteistyöllä

Muuttuvan työelämän tärkeimmät taidot tulevat liittymään yhdessä tekemiseen ja verkostoitumiseen. Avoimella keskustelulla ja luottamuksella on yhä suurempi vaikutus tuottavuuteen.

Teemoina mm: vaikuttava aivojen käyttö, valmentava johtaminen, vuorovaikutustaidot, synergia, persoonallisuus ja motivointi

  1. Psykologinen kuorma – Oman toimintakyvyn ylläpitäminen

Työn kuormituksen painottuessa entistä enemmän henkiseen jaksamiseen, jokaisen tulee osata tunnistaa oman kuormituksen taso ja se miten kuormitusta kevennetään.

Teemoina mm: psykologinen turvallisuus, aivojen palautuminen, paineensietokyky

Tuotamme jatkuvasti lisää materiaalia. Tässä lista kaikista verkkovalmennuksistamme:

Näiden lisäksi tarjolla on myös Quick Fixejä nopeaan opiskeluun! Aiheina mm.

Sign up
LOGIN