Valmennukset

Tuotamme verkko- ja live-valmennuksia muuttuvan työelämän tarpeisiin.

Valmennuksemme kehittävät henkilöstön psykologisia taitoja, ns. soft skills. Tarjoamme asiakkaillemme muuttuvan työelämän tärkeimmät teemat suomeksi ja englanniksi, esim.: Paineensietokyky, Palautumistaidot, Keskittymiskyky, Vuorovaikutustaidot, Valmentava johtaminen, Huipputiimi, Konfliktien ratkaisu, Palautteen antaminen, Ajankäytön hallinta.

Ihmiset kaipaavat joustavaa koulutusta vuorovaikutukseen, itsensä sekä muiden johtamiseen ja motivointiin. Laadukasta ja vakavasti otettavaa poikkitieteellistä koulutusta on melko vähän tarjolla – tähän tarpeeseen me Academy of Brainissa vastaamme.