Mindset - Academy of Brain
Testaa ilmaiseksi
ACADEMY OF BRAIN

Työelämätaitovalmennus: Kasvun Mindset

Moduleita: 6
Harjoituksia: 8
Videoita: 6

Kehitä kasvun mindset!

Huippusuoritukset, hyvät päätökset ja oivaltavat uudet näkökulmat lähtevät kaikki aivoistamme ja kyvystämme ajatella asioista uudella tavalla. Tässä valmennuksessa pääset kehittämään omaa mindsettiäsi.

Mitä tulet oppimaan:

 • Luovuus ja innovatiivisuus – Opi näkemään asiat uudella tavalla
 • Ketterä oppiminen – Kehitä uusi tapa suhtautua oppimiseen
 • Kasvun asenne – Kehitä positiivinen käsitys omasta kyvykkyydestäsi
 • Rohkeus – Suhtaudu rakentavasti virheisiin ja epäonnistumisiin
 • Perfektionismi – Kehitä terveellinen suhtautuminen perfektionismiin

Valmennuksen rakenne:

Moduli 1:
JOHDANTO

 • Tavoitteen asettaminen
 • Oivallus lähtee kyvystäsi ajatella uudella tavalla
Moduli 2:
MINÄKESKEISYYS

 • Minäkeskeisyys eli ego-asenne
Moduli 3:
PERFEKTIONISMI

 • Perfektionismin muodot
 • Mitä voit käytännössä tehdä?
Moduli 4:
PYSTYVYYDEN TUNNE

 • Kokemus kyvykkyydestä
Moduli 5: 
OPTIMISMI JA UTELIAISUUS

 • Realistinen optimismi
Moduli 6:
ASENTEIDEN KEHITTÄMINEN

 • Miten asenteita voi kehittää?
 • Opitun reflektoiminen

EN FI

Tilaa tunnukset
KIRJAUDU