Valmentava johtaminen

Verkkovalmennus, jonka keskiössä on ihmisten kehittäminen, kasvattaminen ja potentiaalin saavuttaminen!

Valmentava johtaminen on tärkeää, sillä se lisää tutkimusten mukaan organisaatioiden tuottavuutta ja yksilöiden hyvinvointia. Tehokkuus ja tuottavuus lisääntyvät, ihmiset energisoituvat ja sitoutuvat, saamme jokaisen aivot käyttöön ja esimies pääsee helpommalla!

Valmentavassa johtamisessa on kyse hyvin käytännönläheisistä toimintatavoista, joihin tässä verkkovalmennuksessa erityisesti keskitytään. Kysymys on siitä, “miten hoidetaan laivan kulkua” – miten alainen toimii ja keksii uusia toimintatapoja.

Erityisen tärkeää on yhteinen keskustelu työn tekemisestä, rooleista ja vastuusta suhteessa yhteisiin tavoitteisiin. Valmennuksessa esitellään valmentavan keskustelun perusmalli ja tarjotaan konkreettisia, käytännössä toimiviksi todettuja kysymyksiä keskustelun tueksi.

Valmentavassa ajattelussa keskitytään siihen, mikä on toimivaa, etsitään mahdollisuuksia, herätetään uteliaisuutta ja vältetään uppoutumista menneisyyteen ja toimimattomiin käytäntöihin.

Verkkovalmennuksen valmentajina toimivat johdon coach Jarmo Manner ja psykologi Ville Ojanen.

Valmennuksen rakenne:
Moduli 1: Mitä on valmentava johtaminen
  1. Johtamistyylit ja valmentava ote
  2. Valmentamisen perusajatukset
Moduli 2: Valmentava keskustelu
  1. Valmentavan keskustelun perusmalli, fokus
  2. Valmentavan keskustelun perusmalli – kysymykset
Moduli 3: Edellytykset ja toimivat käytänteet
  1. Valmentavan johtamisen edellytykset
  2. Tilannetietoisuus
  3. Toimintatavat

“Tämän päivän esimiehen tärkeimmät työkalut selkeästi tiivistettynä. Konkreettisia neuvoja valmentavaan keskusteluun. Tulee käyttöön. Kiitos!” – käyttäjäpalaute 02/2019

Lämpimästi tervetuloa!