Kolme askelta parempiin myyntituloksiin

Näin teet kauppaa!

Askel 1: Menestyksen perusta
 • Miten menestyt myyjänä? Asenne ratkaisee. Huippumyyjillä on luontaisesti korkea itsetunto ja itseluottamus, he rakastavat työtään ja arvostavat omaa osaamistaan. Valmennuksessa kerrotaan, miten rakennat yrittäjämäisen asenteen.
 • Asiakkaan päätöksenteko- ja ostokäyttäytymisprosessien ymmärtäminen on silta sinun ja asiakkaan välillä! Valmennuksessa saat parhaat ohjeeet tämän sillan rakentamiseen.
Askel 2: Näin onnistut asiakkaan kohtaamisessa
 • Valmennus tarjoaa konkreettisia työkaluja onnistuneeseen kohtaamiseen ja keskusteluun asiakkaan kanssa.
Askel 3: Investoi aikasi oikein ja rakenna luottamusta
 • Miten keskivertomyyjä eroaa huippumyyjästä? Suurin ero on keskusteluun käytetyssä ajassa. Valmennuksessa esitellään havainnollisesti ajan investointi tuloksien saavuttamiseksi.
 • Lopuksi valmennuksessa käsitellään luottamusta; miten aktivoit asiakasta luottamuksen rakentamiseksi ja miten rakennat luottamusta erilaisten ihmisten kanssa?

Valmennuksen rakenne:
Moduli 1: Menestyksen perusta
 • Yrittäjämäinen asenne
 • Päätöksenteko ja ostokäyttäytyminen
Moduli 2: Näin onnistut asiakkaan kohtaamisessa
 • Onnistuneen kohtaamisen 7 askelta
 • Onnistuneen keskustelun 7 askelta
Moduli 3: Ajan investointi ja luottamuksen rakentaminen
 • Ajan investointi tuloksien saavuttamiseksi
 • Luottamuksen rakentaminen – tunne asiakas

 

Näyttökuva 2018-08-29 kello 15.14.04