Vuorovaikutus ja esimiestaidot

Vuorovaikutus

Kokemus on se mitä syntyy ihmisten välisessä kanssakäymisessä – arvostusta, luottamusta, turvallisuutta

Kohtaaminen on tapa toimia vuorovaikutuksessa, pidä mieli mielessä ja näe ihminen!

Yhteistyö on luonnollinen seuraus kohtaamisen tuottamista arvostuksen, luottamuksen ja turvallisuuden kokemuksista joka kestää myös haastavat tilanteet.