Itsensä johtaminen - Academy of Brain
Sign up

Itsensä johtaminen

Vastuu on vastuuta omista kokemuksista ja käyttäytymisestä, erityisesti vuorovaikutuksessa.

Itsesäätely on kykyä vaikuttaa omiin kokemuksiin – havaintoihin, ajatuksiin, tunteisiin ja kehon kokemuksiin.

Kehittyminen on kasvun asennetta – minä osaan, opin ja uskallan.

Sign up
LOGIN