Laskuri - Academy of Brain
Varaa demo
Lataa Sisältökatalogi

VERKKOVALMENNUKSIEN HINTALASKURI

Verkkovalmennuksemme teemoittain, ole hyvä! Valitse organisaatiotasi kiinnostavat valmennukset, ja laskuri laskee valmiiksi valmennuksien yhteenlasketun hinnan.

Verkkovalmennuspalvelussamme on sisältöjä henkilöstön psykologisten työelämätaitojen kehittämiseen suomeksi ja englanniksi. Ne koostuvat lyhyistä videoista, teksteistä ja harjoituksista.

Valitse organisaation kokoluokka henkilöstömäärän mukaan

0-249
250-499
500-999
1000-1999
2000-4999
+5000


Academy of Brain teemat


Teema 1. Esihenkilötyö ja johtaminen

Psykologiset ihmistaidot ovat esihenkilötyön ja johtamisen ytimessä. Kehitä kykyäsi vaikuttaa!Valmentava johtaminen

- kesto: 4 h
- videot: 11
- harjoitteet: 21


Valmentava johtamistyyli on yksi johtamistapa muiden joukossa. Valmentava johtaja suuntaa energiaansa ihmisiin saadakseen yksilöiden ja ryhmän potentiaalin hyötykäyttöön.


Parempaa palautetta

- kesto: 3 h
- videot: 16
- harjoitteet: 19


Palautteen tavoite on oppiminen. Palautteen sijaan pitäisi oikeastaan puhua oppimiskeskusteluista. Palautteessa ei ole kyse siitä että yksi ohjaa ja neuvoo toista, vaan siitä että yhdessä tutkitaan sitä mitä on tehty ja miten se voitaisiin tehdä vielä paremmin.


Näin ratkaiset konfliktit

- kesto: 3 h
- videot: 16
- harjoitteet: 16


Konfliktit näkyvät organisaatioissa usein täysin käsittämättömässä muodossa. Ne vievät turhaan valtavasti aikaa, rahaa ja energiaa. Valmennus on rakennettu Harvardin yliopiston tutkimusten pohjalta lähtien kysymyksestä, miten konflikteja voidaan tehokkaasti ratkaista.
Esihenkilön Academy of Brain - kehitä tiimin osaamista

- kesto: 40 min
- videot: 5
- harjoitteet: 3
Työelämä vaatii meiltä kaikilta yhä enemmän uudenlaisia taitoja. Kaikkia meitä askarruttaa kysymykset siitä miten jaksan vielä kymmeniä vuosia, miten teen asioita fiksummin ja tehokkaammin, miten kasvan ja kehityn, miten uudistun, miten saan aikaan ja teen tulosta? Millä taidoilla, millä keinoilla?


Huipputiimi

- kesto: 4 h
- videot: 17
- harjoitteet: 17


Valmennuksessa perehdytään tiimien toiminnan yleisimpiin haasteisiin ja toimivimpiin ratkaisuihin. Valmennuksessa ohjataan kehittämään tiimin käytäntöjä, luomaan yhteinen tavoite, ymmärtämään ja arvostamaan erilaisuutta voimavarana, sekä tehostamaan päätöksentekoa ja toimeenpanoa.


Näytä ihminen

- kesto: 3 min 30 s


Työelämässäkin on tärkeää, että voimme olla omia itsejämme; uskalletaan kertoa epävarmuudesta, osaamattomuudesta, tunteista ja siitä, miten hahmotamme maailmaa. Siitä syntyy luottamus.Uskallatko täysin olla oma itsesi?
Näe ihminen

- kesto: 2 min

Organisaatio on vain käsite, oikeasti on olemassa vain ihmisiä, kokevia persoonia. On tärkeää nähdä toinen ihminen kokonaispakettina ja ymmärtää, että olemme inhimillisten kokemusten kanssa tekemisissä. Lisäarvo syntyy vuorovaikutuksessa ja vuorovaikutus on aina inhimillistä toimintaa, joka kumpuaa kokemisesta. Ensimmäinen ihminen, joka sinun tulee nähdä, on sinä itse.


Onnistu etätyön johtamisessa

- kesto: 2 h
- videot: 8
- harjoitteet: 8
Toimivan etätyön etu verrattuna perinteiseen työhön on mahdollisuus saada enemmän ja parempaa aikaan vähemmässä ajassa. Hyvin johdettu etätyö lisää myös työntekijöiden tyytyväisyyttä. Etätiimin menestys riippuu kuitenkin suurilta osin siitä, miten sitä johdetaan.


Osaat jo! - Coaching-taitoja kaikille

- kesto: 3 h 30 min
- videot: 26
- harjoitteet: 11
Coachaaminen on yhä tärkeämpi taito, josta on monenlaista käytännön hyötyä. Tutkimukset esimerkiksi osoittavat, että ihminen ymmärtää mitä ajattelee paremmin vasta sitten, kun hän sanoittaa ajatuksiaan ääneen jollekin toiselle.
Ketterät työtavat hajautetun työn johtamisessa

- kesto: 3 min 32 s


Ketteryys korostuu, kun siirrytään hajautettuun työhön. Ketterät työtavat ovat paitsi välttämättömyys, niitä pystytään myös hyödyntämään paremmin hajautetussa työssä. Mutta mitä ketteryys käytännössä tarkoittaa?Inhimillinen data hajautetussa työssä

- kesto: 5 min 6 s


Mitä tapahtuu kun vuorovaikutus tapahtuu erilaisten välineiden ja sovellusten kautta? Etänä työskennellessä on usein helpompaa keskittyä asiaan ja unohtaa ihmisten tunteet ja kokemukset. Jotta toiminta tehostuisi ja ilmapiiri pysyisi hyvänä, tulisi etänä vuorovaikuttaessa kiinnittääkin faktojen lisäksi erityistä huomiota tunteisiin ja tunnelmaan.Viisi tapaa vaikuttaa Coachingilla

- kesto: 8 min


Toisen ajatteluun ja tunnemaailmaan vaikuttaminen voi tuntua vaikealta, epärehdiltä tai jopa manipuloinnilta. Tästä ei kuitenkaan ole coachingissa kyse. Sen sijaan, että tarjottaisiin valmiita ratkaisuja ja ajatusmalleja, coach auttaa coachattavaa vaikuttamaan omaan mieleensä.

Laadukas vuorovaikutus hybridityössä

- kesto: 5 min 6 s


Mitä tapahtuu kun vuorovaikutus tapahtuu erilaisten välineiden ja sovellusten kautta? Etänä työskennellessä on usein helpompaa keskittyä asiaan ja unohtaa ihmisten tunteet ja kokemukset.


Fasilitoi etänä

- kesto: 2 h
- videot: 10
- harjoitteet: 12
Siirtyminen lähitapaamisista etätapaamisiin on tuonut mukanaan uusia mahdollisuuksia, mutta myös omia vaikeuksiaan. Yhtymäkohtia näiden välillä on paljon, mutta virtuaalisen tapaamisen johtamisessa on kuitenkin omat haasteensa.


Onnistu fasilitoinnissa

- kesto: 4 h 30 min
- videot: 19
- harjoitteet: 19
Fasilitointi on yhteisen ymmärryksen etsimistä. Joku voisi väittää, että fasilitointi on helppoa: esität kysymyksiä ja pysyt neutraalina käsiteltävän aiheen suhteen. Monelle meistä tämä voi kuitenkin aiheuttaa haasteita.0.00

Esihenkilötyö ja johtamisen valmennuksien hinta yhteensäTeema 2. Inhimillinen tuottavuus

Inhimillinen tuottavuus on taitoa saada ne asiat aikaan, joilla on merkitystä. Harjoittelu tekee mestarin!


Keskittymiskyvyn ABC

- kesto: 2 h
- videot: 8
- harjoitteet: 15


Keskittymiskyky on taito suunnata energiaa tärkeisiin asioihin siten että ne edistyvät ja tulevat tehdyiksi. Kyetäksesi keskittymään, sinun tulee hallita viisi keskittymiskyvyn osataitoa. Tässä valmennussa opit ymmärtämään näiden viiden osa-alueen vaikutuksen omaan keskittymiskykyysi sekä opit kehittämään kyseisiä taitoja.


Opi keskittymään paremmin

- kesto: 7 minKeskittymiskyky on taito suunnata energiaa tärkeisiin asioihin siten että ne edistyvät ja tulevat tehdyiksi. Kyetäksesi keskittymään, sinun tulee hallita viisi keskittymiskyvyn osataitoa. Tässä valmennussa käydään tehokkaasti läpi näiden viiden osa-alueen vaikutus omaan keskittymiskykyysi.


Löydä motivaatio rutiinitehtäviin

- kesto: 3 min


Miten motivoida itseään ja muita yksinkertaisten tehtävien suhteen? Tässä videossa opit kolme tutkitusti tehokasta menetelmää, joita on helppo soveltaa käytäntöön. Löydä motivaatio – auttaa sinua löytämään motivaatiosi uudelleen. Tämä nopea valmennus sisältää konkreettisia vinkkejä motivoitumiseen sekä muiden motivointiin. Eikä aikaakaan kulu kuin muutama minuutti!
Ajankäytön hallinta

- kesto: 5 minAjankäytön hallinnassa on kolme osa-aluetta: Muistiinpanot, päivän suunnittelu ja optimointi. Tässä ajankäytön hallinnan quick fixissä saat nopean katsauksen näihin kolmeen alueeseen ja niiden kehittämiseen. Ota siis hetken tauko ja verestä muistiasi ajankäytön hallinnan tekniikoista!


Ajankäytön hallinnan perusteet

- kesto: 40 min
- videot: 3
- harjoitteet: 3
Muuttuvat aikataulut ja kiire kuuluvat monen meistä arkeen. Tänä päivänä meillä on jatkuvasti ärsykkeitä, jotka saavat keskittymisemme herpaantumaan ja muovaavat aikataulujamme. Tämän minivalmennuksen tavoite on selkiyttää ja tehostaa arkeasi kehittämällä ajankäytön hallinnantaitojasi. Kurssin voi suorittaa päivässä, eikä se vie aikaakaan kuin tunnin!Itsekehityskeskustelu

- kesto: 6 minItsensä kehittämisen ytimessä on itsereflektio - kyky pysähtyä ja esittää itselleen olennaisia kysymyksiä, kuten; Mihin olen tyytyväinen elämässäni, mihin tyytymätön? Mitä palautetta ympäristöni antaa minulle? Mistä saisin uusia ideoita siitä, millaiseksi haluan tulla? Mitä kannattaisi tehdä enemmän, mitä vähemmän ja mitä lopetan?
Elämme keskeytysten maailmassa – Attention Deficit Trait

- kesto: 5 minOnko sinulla vaikeuksia keskittyä, vaikka vähänkin? Ympärilläsi on laitteita, jotka piippaavat ja värisevät ja ilmoittavat sinulle jokaisesta viestistä, sähköpostista tai muistutuksesta heti sen saavuttua. Ei mikään ihme, jos sinulla on vaikeuksia keskittyä!


Muutos haltuun - Kehitä paineensietokykyäsi

- kesto: 2 h
- videot: 10
- harjoitteet: 6


Valmennuksessa osallistujat tutkivat ja kehittävät omaa paineensietokykyään. Kehittämisen hyödyt: toimintakyky ei laske paineen alla, vähemmän tuottamatonta ja enemmän tuottavaa toimintaa, nopeampi palautuminen ja vähemmän stressiä.


Kehitä paineensietokykyäsi

- kesto: 7 minKyky toimia äkillisissä, merkittävissä muutostilanteissa ei ole sisäsyntyinen ominaisuus, vaan opittu kyky, jota voi kehittää. Resilientti (sinnikäs, sisukas, muutoskykyinen) henkilö toimii sujuvasti ja tehokkaasti stressaavissa muutostilanteissa. Vaativassakin muutostilanteessa resilientin henkilön toimintakyky säilyy tai palautuu nopeasti ilman merkittävää heikentymistä. Tässä quick fix-valmennuksessa käydään tehokkaasti läpi paineensietokyvyn perusasiat.
Verkko-oppimisen parhaat käytännöt

- kesto: 5 minMaailma muuttuu ja oppiminen on siirtynyt verkkoon. Itsenäinen verkko-opiskelu on tuonut mukanaan uudenlaista vapautta ja mahdollisuuksia mutta myös haasteita ja vastuuta. Millä tavoin verkko-oppiminen eroaa perinteisestä lähiopetuksesta?


Opi fiksusti - Oppiminen osaksi kiireistä työelämää

- kesto: 1 h
- videot: 4
- harjoitteet: 4

Oppimisesta on tullut keskeinen osa työtä ja sen merkitys kasvaa koko ajan. Työelämässä törmää usein hyvin kapeaan oppimiskäsitykseen: oppiminen nähdään tärkeänä vain siksi, että ihmiset osaisivat tehdä asioita.


Keskeytysten hallinta

- kesto: 5 min 20 s
Tämän päivän työelämässä kohtaamme keskeytyksiä jatkuvasti. Niitä kannattaa opetella hallitsemaan. Tärkeää on ensin tunnistaa keskeytys, hyväksyä tilanne ja ottaa aikalisä.
Tavoitteet ja niiden asettaminen

- kesto: 4 min 6 sTavoitteita on hyvä tutkia kuuden näkökulman kautta. Ensimmäinen ja ehkä tärkein näkökulma on ymmärrys siitä, että monesti meillä on useampia samanaikaisia ja jopa ristiriitaisiakin tavoitteita.


Hybridityö - Oman työn johtaminen

- kesto: 1 h 30 min
- videot: 7
- harjoitteet: 6

Työelämä on siirtymässä hybridimalliin, jossa erilaisia monipaikkaisen työn ja toimistotyön malleja yhdistellään joustavasti. Tässä valmennuksessa esittelemme sinulle oman työn johtamisen ja sujuvan toiminnan tärkeimmät periaatteet.0.00

Inhimillinen tuottavuus valmennuksien hinta yhteensäTeema 3. Vuorovaikutus

Yhteistyöstä syntyy lisäarvoa. Tarvitsemme toisiamme ja yhteistyö on taitolaji


Psykologinen turvallisuus

- kesto: 5 minPsykologinen turvallisuus työyhteisössä on vahvasti kytköksissä parempaan tiedon jakamiseen, oppimiseen, työtyytyväisyyteen, suoriutumiseen ja luovuuteen. Miksi toiset tiimit suoriutuvat paremmin? Yksi merkittävä tekijä on psykologinen turvallisuus. Miten psykologista turvallisuutta luodaan?


Digitaalinen vuorovaikutus ja virtuaalitiimit - kehitä luottamusta verkossa

- kesto: 2 h 30 min
- videot: 11
- harjoitteet: 11


Tämä valmennus keskittyy tapoihin joilla voit parantaa digitaalista vuorovaikutusta ja virtuaalista tiimityötä. Valmennuksessa keskitymme kommunikaatiostrategian luomiseen, vuorovaikutusetiketteihin, sekä luottamuksen rakentamiseen verkossa.


Digitaalinen vuorovaikutus ja virtuaalitiimit

- kesto: 4 min 30 sTyöpaikalla tapahtuva vuorovaikutus on muuttumassa entistä monitahoisemmaksi kun etätyön määrä lisääntyy ja yritykset palkkaavat etätyöntekijöitä tai virtuaalisia tiimejä riveihinsä. Tämä quick-fix käy läpi tapoja, joiden avulla voit valmistautua virtuaalisessa tiimissä työskentelemiseen.
Läsnäoleva vuorovaikutus

- kesto: 1 h
- videot: 9
- harjoitteet: 3


Työelämä muuttuu koko ajan vuorovaikutteisemmaksi. Siksi on tärkeää oppia olemaan läsnä keskusteluissa. Läsnäolevassa vuorovaikutuksessa pyritään tietoisesti rakentavaan, hyvään vuorovaikutukseen. Tämä valmennus tarjoaa sinulle konkreettisia harjoituksia, jotka on helppo laittaa käytäntöön.


Opitaan yhdessä - Tiiminvetäjän ohjeet

- kesto: 40 min
- videot: 5
- harjoitteet: 3


Tässä valmennuksessa kerromme, miten parhaiten hyödynnätte verkkovalmennuksia yhdessä tiimisi kanssa. Saat eväät yhteisen keskustelun fasilitointiin ja tiimiläisten motivointiin. Tarjoamme vaihtoehtoisia toimintamalleja yhteiseen opiskeluun - voit valita tiimillesi sopivimman.Persoonallisuus työelämässä

- kesto: 1 h 30 min
- videot: 7
- harjoitteet: 6


Persoonallisuuden ymmärtäminen auttaa sinua toimimaan erilaisten ihmisten kanssa. Oikein ymmärrettynä, erilaisuus on valtava rikkaus ja voimavara. Valmennus esittelee tunnetuimman persoonallisuusteorian, BIG5:n näkemyksen eri persoonallisuuspiirteistä ja käsittelee niitä erityisesti työelämän näkökulmasta.

Osaat jo! -Coaching-taitoja kaikille

- kesto: 3 h 30 min
- videot: 26
- harjoitteet: 11


Coachaaminen on yhä tärkeämpi taito, josta on monenlaista käytännön hyötyä. Tutkimukset esimerkiksi osoittavat, että ihminen ymmärtää mitä ajattelee paremmin vasta sitten, kun hän sanoittaa ajatuksiaan ääneen jollekin toiselle.


Onnistu fasilitoinnissa

- kesto: 4 h 30 min
- videot: 19
- harjoitteet: 19


Fasilitointi on yhteisen ymmärryksen etsimistä. Joku voisi väittää, että fasilitointi on helppoa: esität kysymyksiä ja pysyt neutraalina käsiteltävän aiheen suhteen. Monelle meistä tämä voi kuitenkin aiheuttaa haasteita. Fasilitoinnin tavoitteena on löytää yhteinen ymmärrys yhdessä tekemiselle, ohjata toimintaa ja ajattelua, sekä helpottaa vuorovaikutusta.


Fasilitoi verkossa

- kesto: 2 h
- videot: 10
- harjoitteet: 11


Siirtyminen lähitapaamisista etätapaamisiin on tuonut mukanaan uusia mahdollisuuksia, mutta myös omia vaikeuksiaan. Yhtymäkohtia näiden välillä on paljon, mutta virtuaalisen tapaamisen johtamisessa on kuitenkin omat haasteensa.
Luottamuksen rakentaminen verkossa

- kesto: 4 min 20 sSiirtyminen lähitapaamisista etätapaamisiin on tuonut mukanaan uusia mahdollisuuksia, mutta myös omia vaikeuksiaan. Yhtymäkohtia näiden välillä on paljon, mutta virtuaalisen tapaamisen johtamisessa on kuitenkin omat haasteensa.


Kuuntelemisen taito

- kesto: 2 min 15 sKuuntelemisen kautta avaudut toisen kokemukselle ja hyväksyt sen sellaisena kuin se on. Puheessa välittyy kolme tasoa: sanat, tunteet ja tarpeet. Toisten tunteet tulee hyväksyä, mutta niiden ilmaisua voi kyseenalaistaa.


Huipputiimi – Tiimin käytännöt toimiviksi

- kesto: 1 h 30 min
- videot: 7
- harjoitteet: 6


Töitä tehdään yhdessä. Yhteistyön laatu ratkaisee lopputuloksen ja viihtyvyyden. Tämä kolmiosainen Huipputiimivalmennus vastaa kysymykseen: Miten kehitän yhteistyötä?

Huipputiimi – Kokoonpano ja arvostava vuorovaikutus

- kesto: 1 h 30 min
- videot: 5
- harjoitteet: 7


Tässä Huipputiimi-valmennuskokonaisuuden toisessa osassa käsitellään kokoonpanoa ja vuorovaikutusta. Valmennuksessa ohjataan ymmärtämään ja arvostamaan erilaisuutta voimavarana, sekä kehittämään ilmapiiriä ja arvostavaa keskustelukulttuuria. Opit myös navigoimaan konflikti- ja riitatilanteissa!Huipputiimi – Yhteistyö ja aikaansaaminen

- kesto: 45 min
- videot: 4
- harjoitteet: 3


Tässä Huipputiimi -kokonaisuuden kolmannessa ja viimeisessä valmennuksessa perehdytään toimeenpanoon ja aikaansaamiseen. Opit miten tehostaa päätöksentekoa ja miten voitte tiimin kanssa arvioida ja reflektoida toimintaanne. Lisäksi ymmärrät miten saada tärkeitä asioita aikaan kokeilemalla!Arvostava keskustelukulttuuri

- kesto: 5 min 49 sMillaista on hyvää ilmapiiriä kehittävä vuorovaikutus? Voit omalla toiminnallasi vaikuttaa arvostavan keskustelukulttuurin syntyyn ja ylläpitoon. Keskity myönteiseen ja pyri olemaan utelias ja kiinnostunut ihmisistä.
Erilaisuus voimavaraksi

- kesto: 4 min 56 sErilaisuuden ymmärtämisestä on kahdenlaista hyötyä: ymmärrämme toistemme käyttäytymistä, vältymme leimaamasta toisiamme ja selittämästä käyttäytymistä negatiivisesti. Näemme myös miten voimme täydentää toisiamme, toistemme ajattelua ja hyödyntää kaikkien taipumukset tai rooliin liittyvät eroavaisuudet kussakin tilanteessa.


Prososiaalinen vuorovaikutus ja kuunteleminen

- kesto: 5 min 8 sPrososiaalisella käyttäytymisellä tarkoitetaan vuorovaikutusta, jolla on myönteisiä seurauksia omaan ja toisten ihmisten hyvinvointiin. Tutkimusten mukaan se on erit t äin t erveellistä ja hyödyllistä. Sillä on myös työyhteisöä ja ihmisten tuottavuutta lisäävä vaikutus.


Tunteet hankalissa tilanteissa

- kesto: 6 min 58 sTunteet ovat ihmisille luonnollisia, mutta usein välttelemme niiden ilmaisemista. Aistimme hyvin herkästi, mikä on toisen aito tunnetila, sanoi hän mitä tahansa. On tärkeää hyväksyä se, että omat tunteet ja toisten tunteet ovat yhtä arvokkaita. Kun käymme tunnekeskusteluja erilaisissa hankalissa tilanteissa, on tärkeää, että arvostamme ja ilmaisemme omia ja toistemme tunteita
Hybridityö - Yhteistyö ja aikaansaaminen

- kesto: 2 h 30 min
- videot: 13
- harjoitteet: 11


Tämä verkkovalmennus tarjoaa sinulle hybridityön parhaat käytännöt, joiden avulla sinä ja tiimisi onnistutte monipaikkatyössä mahdollisimman hyvin. Hyvällä vuorovaikutuksella rakennetaan yhteisöllisyyttä, mikä on oleellisen tärkeää hybridityötä tehdessä.


Hybridityö - ennakoimattomuus ja vaikeat tilanteet

- kesto: 1 h 30 min
- videot: 4
- harjoitteet: 5

Muutokset tiimissä ja työympäristössä aiheuttavat uudenlaisia haasteita, joihin pystyt omalla toiminnallasi vaikuttamaan. Paineensietokyky ja muutoskyvykkyys ovat hybridityötä tehdessä avainroolissa. Tässä valmennuksessa pääset kehittämään kykyäsi toimia hybridityössä ja muuttuvassa maailmassa parantamalla paineensietokykyäsi.0.00

Vuorovaikutus valmennuksien hinta yhteensäTeema 4. Mindset

Mindset on joukko automaattisia ajattelu- ja tunnereaktioita itseä, maailmaa ja toisia ihmisiä kohtaan. Niitä voi kehittää ja opetella hyödyntämään uusilla tavoilla!


Merkityksellinen työ

- kesto: 5 min 40 s


Mikä tekee työstä merkityksellistä ja miten voit lisätä omaa kokemustasi työsi merkityksellisyydestä?


Merkityksellistäminen

- kesto: 5 min
Mistä muodostuu merkityksellisyyden kokemus elämässäsi ja miten voisit sitä lisätä?


Pois uhrin roolista

- kesto: 4 min


Uhriutuminen on meille tyypillistä. Pois uhrin roolista tarkoittaa pysyvää asennemuutosta -miksi se kannattaa ja miten se onnistuu?
Arjen mielenhallinta

- kesto: 2 h
- videot: 9
- harjoitteet: 7


Tiesitkö, että kiinnität huomiota vain pieneen osaan kokemuksistasi, valtaosa jää huomaamatta. Aivot tuottavat elämäsi jokaisena hetkenä ainutlaatuisen kokemuksen itsestäsi ja ympäristöstäsi. Kaikki tunteet ovat tärkeitä ja vaikuttavat käyttäytymiseesi. Tämä kurssi auttaa sinua tunnistamaan sekä hyväksymään tunteesi ja tarpeesi.


Mindset -kasvun asenne

- kesto: 1 h 30 min
- videot: 6
- harjoitteet: 8


Huippusuoritukset, hyvät päätökset ja oivaltavat uudet näkökulmat lähtevät kaikki aivoistamme ja kyvystämme ajatella asioista uudella tavalla. Valmennuksessa kehitetään omaa mindsetia, hyödyt näkyvät heti.


Ihmiskuva

- kesto: 40 min
- videot: 2
- harjoitteet: 2


Ihmiskäsityksellämme on merkittävä rooli jokapäiväisessä elämässämme. Tapa, jolla näemme maailman ja toiset ihmiset ympärillämme, vaikuttaa voimakkaasti toimintaamme, valintoihimme ja uskomuksiimme.
Kehitä positiivisuutta

- kesto: 1 h
- videot: 2
- harjoitteet: 4


Kuinka nopeasti pääset kiinni johonkin myönteiseen syyhyn toimia rakentavasti ristiriitatilanteessa? Yllättävässä ristiriitatilanteessa jokaisen ihmisen v-käyrä nousee raketin lailla.


Joustava perfektionismi

- kesto: 4 min 31sPerfektionismi tarkoittaa halua tehdä asiat mahdollisimman hyvin ja siihen liittyvää uskomusta, että täydellisyyttä kuuluu tavoitella.


Itsemyötätunto

- kesto: 3 min 10 s


Tutkimus osoittaa, että itsekritiikki johtaa vähäisempään hyvinvointiin, motivaatioon ja suurempaan todennäköisyyteen luovuttamiselle.
Tunteet Pelissä

- kesto: 2 min 35 sMiten tunteet toimivat? Miten niihin tulisi suhtautua? Tämän päivän työelämässä tulisi jokaisen tulla kuulluksi myös tunteiden tasolla. On siis erityisen tärkeää, että opit tunnistamaan, tulkitsemaan ja ilmaisemaan omia ja muiden tunteita


Omien asenteiden kehittäminen

- kesto: 4 min 54 sHuippusuoritukset, hyvät päätökset ja oivaltavat uudet näkökulmat lähtevät kaikki aivoistamme ja kyvystämme ajatella asioista uudella tavalla. Muuttuva maailma vaatii, että olemme tuttuja oman ajattelumme kanssa. Tarve oppia nopeasti, uudenlaisten asioiden kokeileminen, virheiden salliminen ja epävarmuuden kokemukset ovat kaikki tuttuja asioita nykyarjessamme.0.00

Mindset valmennuksien hinta yhteensäTeema 5. Palautuminen

Palautuminen on joukko taitoja, joilla vaikutat omaan energiaasi. Opettele tankkaamaan kehosi ja mielesi!


Paranna palautumistaitoja

- kesto: 2 h
- videot: 8
- harjoitteet: 11


Aivojen palautumistaitojen perustan muodostavat: uni, ravinto ja liikunta. Näiden perustaitojen lisäksi palautumiseen vaikuttaa myös mentaalinen energia, joka muodostaa kokonaisenergiasta yli puolet.


Lisää energiaa paremmilla palautumistaidoilla

- kesto: 6 min 46 s


Tässä valmennuksessa käydään ytimekkäästi läpi, mistä aivojen kokonaisenergia muodostuu ja miten siihen voi itse vaikuttaa.


Käytännön mindfulnessia

- kesto: 40 min
- videot: 6
- harjoitteet: 6


Mindfulnessharjoittelulla on tutkitusti hyviä vaikutuksia työkykyyn! Tällä lyhyellä kurssilla opit mindfulnessin perusteet ja pääset harjoittelussa hyvään vauhtiin. Jos teet harjoituksia muutaman viikon ajan joka päivä, tulet huomaamaan niiden positiivisen vaikutuksen konkreettisesti esimerkiksi parantuneena yöunena, pidempänä pinnana, parempana keskittymiskykynä –tai ihan yksinkertaisesti kohentuneena mielialana!
Painonhallinnan psykologia

- kesto: 4 h
- videot: 9
- harjoitteet: 20


Valmennus sopii sinulle, jos olet yrittänyt pudottaa painoa, olet kriittinen kehoasi kohtaan tai koet painonhallinnan stressaavaksi. Riippumatta siitä, onko sinulla tavoitteena pudottaa painoa vai ei, saat valmennuksesta psykologisiataitoja, joita voit hyödyntää koko elämässäsi.


Aikuisten unikoulu

- kesto: 1 h 30 min
- videot: 7
- harjoitteet: 6


Monen meistä on vaikeaa saada tarpeeksi unta. Tästä aiheutuu ongelmia muilla elämän alueilla. Miten voisimme parantaa nukkumista vuosienkin kamppailun jälkeen? Tämä valmennus keskittyy parantamaan nukahtamiskykyäsi ja parantamaan unenlaatuasi. Aikuisten unikoulussa opit tekemään muutamia yksinkertaisia, mutta tehokkaita muutoksia käytökseesi ja rutiineihisi.


Kohtaaminen tekee hyvää mielelle

- kesto: 3 min 11 s


Oletko koskaan miettinyt, kuinka suuri vaikutus vuorovaikutuksella ja muilla ihmisillä on sinun hyvinvointiisi ja mielesi palautumiseen? Olemme riippuvaisia ​​muista ihmisistä - tunne siitä, että on osa sosiaalista järjestelmää ja että saa riittävästi hyvänlaatuisia kohtaamisia, on erittäin tärkeää.
Vuorotyöntekijän ensiapulaukku

- kesto: 1 h 45 min
- videot: 8
- harjoitteet: 6


Tällä verkkokurssilla haluamme tarjota sinulle vuorotyöläinen tiivistetysti parhaat keinot vuorotyössä jaksamiseen! Oletko huomannut, että epäsäännölliset työajat vaikuttavat kehoon ja mielialaan? Sinulla on monenlaisia keinoja vaikuttaa omaan jaksamiseesi. Oletko kokeillut rytmittää lepoa, harrastaa liikuntaa ja miettiä mitä syöt? Niiden avulla jaksat hankaliakin työvuoroja paremmin.

0.00

Palautuminen valmennuksien hinta yhteensä

Valitsemasi valmennukset maksavat (12 kk)

0.00

Jos tilaat kaikki Academy of Brainin sisällöt 12 kuukaudeksi, tarjoamme koko paketin palveluna hintaan 41 900,00 € / 12 kk!
-Haluatko lisätietoa?

Jätä yhteydenottopyyntö


-

Oletko kiinnostunut kuulemaan lisää?

Varaa 15 min. verkkotapaaminen
Tilaa tunnukset
KIRJAUDU