test - Academy of Brain
Sign up

SISÄLTÖLASKURI

Mitä saisi olla? Luo tästä yksilöllinen opintopolku henkilöstöllesi.Academy of Brain teemat


Teema 1. Esihenkilötyö ja johtaminen

Psykologiset ihmistaidot ovat esihenkilötyön ja johtamisen ytimessä. Kehitä kykyäsi vaikuttaa!Valmentava johtaminen

- kesto: 4h
- videot: 11
- harjoitteet: 20


Valmentava johtamistyyli on yksi johtamistapa muiden joukossa. Valmentava johtaja suuntaa energiaansa ihmisiin saadakseen yksilöiden ja ryhmän potentiaalin hyötykäyttöön.
OLEN KIINNOSTUNUT TÄSTÄ VALMENNUKSESTA

Parempaa palautetta

- kesto: 2 h 15 min
- videot: 16
- harjoitteet: 10


Palautteen tavoite on oppiminen. Palautteen sijaan pitäisi oikeastaan puhua oppimiskeskusteluista. Palautteessa ei ole kyse siitä että yksi ohjaa ja neuvoo toista, vaan siitä että yhdessä tutkitaan sitä mitä on tehty ja miten se voitaisiin tehdä vielä paremmin.
OLEN KIINNOSTUNUT TÄSTÄ VALMENNUKSESTA

Näin ratkaiset konfliktit

- kesto: 4h
- videot: 16
- harjoitteet: 16


Konfliktit näkyvät organisaatioissa usein täysin käsittämättömässä muodossa. Ne vievät turhaan valtavasti aikaa, rahaa ja energiaa. Valmennus on rakennettu Harvardin yliopiston tutkimusten pohjalta lähtien kysymyksestä, miten konflikteja voidaan tehokkaasti ratkaista.


OLEN KIINNOSTUNUT TÄSTÄ VALMENNUKSESTAEsimies, näin hyödynnät verkkovalmennuksia tiimissäsi!

- kesto: 45 min
- videot: 5
- harjoitteet: 3
Työelämä vaatii meiltä kaikilta yhä enemmän uudenlaisia taitoja. Kaikkia meitä askarruttaa kysymykset siitä miten jaksan vielä kymmeniä vuosia, miten teen asioita fiksummin ja tehokkaammin, miten kasvan ja kehityn, miten uudistun, miten saan aikaan ja teen tulosta? Millä taidoilla, millä keinoilla?OLEN KIINNOSTUNUT TÄSTÄ VALMENNUKSESTA

Huipputiimi

- kesto: 4 h 30 min
- videot: 13
- harjoitteet: 16


Valmennuksessa perehdytään tiimien toiminnan yleisimpiin haasteisiin ja toimivimpiin ratkaisuihin. Valmennuksessa ohjataan kehittämään tiimin käytäntöjä, luomaan yhteinen tavoite, ymmärtämään ja arvostamaan erilaisuutta voimavarana, sekä tehostamaan päätöksentekoa ja toimeenpanoa.
OLEN KIINNOSTUNUT TÄSTÄ VALMENNUKSESTA

Näytä ihminen

- kesto: 3 min 30 s


Työelämässäkin on tärkeää, että voimme olla omia itsejämme; uskalletaan kertoa epävarmuudesta, osaamattomuudesta, tunteista ja siitä, miten hahmotamme maailmaa. Siitä syntyy luottamus.Uskallatko täysin olla oma itsesi?


OLEN KIINNOSTUNUT TÄSTÄ VALMENNUKSESTANäe ihminen

- kesto: 2min

Organisaatio on vain käsite, oikeasti on olemassa vain ihmisiä, kokevia persoonia. On tärkeää nähdä toinen ihminen kokonaispakettina ja ymmärtää, että olemme inhimillisten kokemusten kanssa tekemisissä. Lisäarvo syntyy vuorovaikutuksessa ja vuorovaikutus on aina inhimillistä toimintaa, joka kumpuaa kokemisesta. Ensimmäinen ihminen, joka sinun tulee nähdä, on sinä itse.

OLEN KIINNOSTUNUT TÄSTÄ VALMENNUKSESTA

Onnistu etätyön johtamisessa

- kesto: 1h 30 min
- videot: 8
- harjoitteet: 8
Toimivan etätyön etu verrattuna perinteiseen työhön on mahdollisuus saada enemmän ja parempaa aikaan vähemmässä ajassa. Hyvin johdettu etätyö lisää myös työntekijöiden tyytyväisyyttä. Etätiimin menestys riippuu kuitenkin suurilta osin siitä, miten sitä johdetaan.OLEN KIINNOSTUNUT TÄSTÄ VALMENNUKSESTA


0.00hours

Esihenkilötyö ja johtamisen valmennuksien kesto yhteensäTeema 2. Tuottavuus

Tuottavuus on taitoa saada ne asiat aikaan, joilla on merkitystä. Harjoittelu tekee mestarin!


Keskittymiskyvyn ABC

- kesto: 3h
- videot: 8
- harjoitteet: 13


Keskittymiskyky on taito suunnata energiaa tärkeisiin asioihin siten että ne edistyvät ja tulevat tehdyiksi. Kyetäksesi keskittymään, sinun tulee hallita viisi keskittymiskyvyn osataitoa. Tässä valmennussa opit ymmärtämään näiden viiden osa-alueen vaikutuksen omaan keskittymiskykyysi sekä opit kehittämään kyseisiä taitoja.
OLEN KIINNOSTUNUT TÄSTÄ VALMENNUKSESTA

Opi keskittymään paremmin

- kesto: 7 minKeskittymiskyky on taito suunnata energiaa tärkeisiin asioihin siten että ne edistyvät ja tulevat tehdyiksi. Kyetäksesi keskittymään, sinun tulee hallita viisi keskittymiskyvyn osataitoa. Tässä valmennussa käydään tehokkaasti läpi näiden viiden osa-alueen vaikutus omaan keskittymiskykyysi.


OLEN KIINNOSTUNUT TÄSTÄ VALMENNUKSESTA

Löydä motivaatio rutiinitehtäviin

- kesto: 3 min


Miten motivoida itseään ja muita yksinkertaisten tehtävien suhteen? Tässä videossa opit kolme tutkitusti tehokasta menetelmää, joita on helppo soveltaa käytäntöön. Löydä motivaatio – auttaa sinua löytämään motivaatiosi uudelleen. Tämä nopea valmennus sisältää konkreettisia vinkkejä motivoitumiseen sekä muiden motivointiin. Eikä aikaakaan kulu kuin muutama minuutti!OLEN KIINNOSTUNUT TÄSTÄ VALMENNUKSESTAAjankäytön hallinta

- kesto: 5 minAjankäytön hallinnassa on kolme osa-aluetta: Muistiinpanot, päivän suunnittelu ja optimointi. Tässä ajankäytön hallinnan quick fixissä saat nopean katsauksen näihin kolmeen alueeseen ja niiden kehittämiseen. Ota siis hetken tauko ja verestä muistiasi ajankäytön hallinnan tekniikoista!
OLEN KIINNOSTUNUT TÄSTÄ VALMENNUKSESTA

Ajankäytön hallinnan perusteet

- kesto: 40 min
- videot: 3
- harjoitteet: 3
Muuttuvat aikataulut ja kiire kuuluvat monen meistä arkeen. Tänä päivänä meillä on jatkuvasti ärsykkeitä, jotka saavat keskittymisemme herpaantumaan ja muovaavat aikataulujamme. Tämän minivalmennuksen tavoite on selkiyttää jatehostaa arkeasi kehittämällä ajankäytön hallinnantaitojsia. Kurssin voi suorittaa päivässä, eikä se vieaikaakaan kuintunnin!OLEN KIINNOSTUNUT TÄSTÄ VALMENNUKSESTA

Itsekehityskeskustelu

- kesto: 6 minItsensä kehittämisen ytimessä on itsereflektio - kyky pysähtyä ja esittää itselleen olennaisia kysymyksiä, kuten;Mihin olen tyytyväinen elämässäni, mihin tyytymätön? Mitä palautetta ympäristöni antaa minulle?Mistä saisin uusia ideoita siitä, millaiseksi haluan tulla?Mitä kannattaisi tehdä enemmän, mitä vähemmän ja mitä lopetan?


OLEN KIINNOSTUNUT TÄSTÄ VALMENNUKSESTAElämme keskeytysten maailmassa – Attention Deficit Trait

- kesto: 5 minOnko sinulla vaikeuksia keskittyä, vaikka vähänkin? Ympärilläsi on laitteita jotka piippaavat ja värisevät ja ilmoittavat sinulle jokaisesta viestistä, sähköpostista tai muistutuksesta heti sen saavuttua. Ei mikään ihme, jos sinulla on vaikeuksia keskittyä!


OLEN KIINNOSTUNUT TÄSTÄ VALMENNUKSESTA

Muutos haltuun - Kehitä paineensietokykyäsi

- kesto: 2h
- videot: 9
- harjoitteet: 7


Valmennuksessa osallistujat tutkivat ja kehittävät omaa paineensietokykyään. Kehittämisen hyödyt: toimintakyky ei laske paineen alla, vähemmän tuottamatonta ja enemmän tuottavaa toimintaa, nopeampi palautuminen ja vähemmän stressiä.
OLEN KIINNOSTUNUT TÄSTÄ VALMENNUKSESTA

Kehitä paineensietokykyäsi

- kesto: 7 minKyky toimia äkillisissä, merkittävissä muutostilanteissa ei ole sisäsyntyinen ominaisuus, vaan opittu kyky, jota voi kehittää. Resilientti (sinnikäs, sisukas, muutoskykyinen) henkilö toimii sujuvasti ja tehokkaasti stressaavissa muutostilanteissa. Vaativassakin muutostilanteessa resilientin henkilön toimintakyky säilyy tai palautuu nopeasti ilman merkittävää heikentymistä. Tässä quick fix-valmennuksessa käydään tehokkaasti läpi paineensietokyvyn perusasiat.OLEN KIINNOSTUNUT TÄSTÄ VALMENNUKSESTA


0.00hours

Tuottavuus valmennuksien kesto yhteensäTeema 3. Yhteistyö

Yhteistyöstä syntyy lisäarvoa. Tarvitsemme toisiamme ja yhteistyö on taitolaji


Psykologinen turvallisuus

- kesto: 5 minPsykologinen turvallisuus työyhteisössä on vahvasti kytköksissä parempaan tiedon jakamiseen, oppimiseen, työtyytyväisyyteen, suoriutumiseen ja luovuuteen. Miksi toiset tiimit suoriutuvat paremmin? Yksi merkittävä tekijä on psykologinen turvallisuus. Miten psykologista turvallisuutta luodaan?


OLEN KIINNOSTUNUT TÄSTÄ VALMENNUKSESTA

Digitaalinen vuorovaikutus ja virtuaalitiimit - kehitä luottamusta verkossa

- kesto: 2 h 35 min
- videot: 12
- harjoitteet: 9


Tämä valmennus keskittyy tapoihin joilla voit parantaa digitaalista vuorovaikutusta ja virtuaalista tiimityötä. Valmennuksessa keskitymme kommunikaatiostrategian luomiseen, vuorovaikutusetiketteihin, sekä luottamuksen rakentamiseen verkossa.


OLEN KIINNOSTUNUT TÄSTÄ VALMENNUKSESTA

Digitaalinen vuorovaikutus ja virtuaalitiimit

- kesto: 5 minTyöpaikalla tapahtuva vuorovaikutus on muuttumassa entistä monitahoisemmaksi kun etätyön määrä lisääntyy ja yritykset palkkaavat etätyöntekijöitä tai virtuaalisia tiimejä riveihinsä. Tämä quick-fix käy läpi tapoja, joiden avulla voit valmistautua virtuaalisessa tiimissä työskentelemiseen.OLEN KIINNOSTUNUT TÄSTÄ VALMENNUKSESTALäsnäoleva vuorovaikutus

- kesto: 1h
- videot: 9
- harjoitteet: 3


Työelämä muuttuu koko ajan vuorovaikutteisemmaksi. Siksi on tärkeää oppia olemaan läsnä keskusteluissa. Läsnäolevassa vuorovaikutuksessa pyritään tietoisesti rakentavaan, hyvään vuorovaikutukseen. Tämä valmennus tarjoaa sinulle konkreettisia harjoituksia, jotka on helppo laittaa käytäntöön.


OLEN KIINNOSTUNUT TÄSTÄ VALMENNUKSESTA

Tunteet työelämässä

- kesto: 2 min 35 sMiten tunteet toimivat? Miten niihin tulisi suhtautua? Tämän päivän työelämässä tulisi jokaisen tulla kuulluksi myös tunteiden tasolla. On siis erityisen tärkeää, että opit tunnistamaan, tulkitsemaan ja ilmaisemaan omia ja muiden tunteita


OLEN KIINNOSTUNUT TÄSTÄ VALMENNUKSESTA

Persoonallisuus työelämässä

- kesto: 1 h 30 min
- videot: 7
- harjoitteet: 7


Persoonallisuuden ymmärtäminen auttaa sinua toimimaan erilaisten ihmisten kanssa. Oikein ymmärrettynä, erilaisuus on valtava rikkaus ja voimavara. Valmennus esittelee tunnetuimman persoonallisuusteorian, BIG5:n näkemyksen eri persoonallisuuspiirteistä ja käsittelee niitä erityisesti työelämän näkökulmasta.


OLEN KIINNOSTUNUT TÄSTÄ VALMENNUKSESTAOsaat jo! -Coaching-taitoja kaikille

- kesto: 3h 30min
- videot: 26
- harjoitteet: 11


Coachaaminen on yhä tärkeämpi taito, josta onmonenlaista käytännön hyötyä. Tutkimukset esimerkiksiosoittavat, että ihminen ymmärtää mitä ajatteleeparemmin vasta sitten, kun hän sanoittaa ajatuksiaanääneen jollekin toiselle.OLEN KIINNOSTUNUT TÄSTÄ VALMENNUKSESTA

Onnistu fasilitoinnissa

- kesto: 4h 30min
- videot: 19
- harjoitteet: 19


Fasilitointi on yhteisen ymmärryksen etsimistä. Jokuvoisi väittää, että fasilitointi on helppoa: esitätkysymyksiä ja pysyt neutraalina käsiteltävän aiheensuhteen. Monelle meistä tämä voi kuitenkin aiheuttaahaasteita. Fasilitoinnin tavoitteena on löytää yhteinenymmärrys yhdessä tekemiselle, ohjata toimintaa jaajattelua, sekä helpottaa vuorovaikutusta.


OLEN KIINNOSTUNUT TÄSTÄ VALMENNUKSESTA

Fasilitoi verkossa

- kesto: 4h
- videot: 10
- harjoitteet: 11


Siirtyminen lähitapaamisista etätapaamisiin on tuonutmukanaan uusia mahdollisuuksia, mutta myös omiavaikeuksiaan. Yhtymäkohtia näiden välillä on paljon, muttavirtuaalisen tapaamisen johtamisessa on kuitenkin omathaasteensa.

OLEN KIINNOSTUNUT TÄSTÄ VALMENNUKSESTA


0.00hours

Yhteistyö valmennuksien kesto yhteensäTeema 4. Mindset

Mindset on joukko automaattisia ajattelu- ja tunnereaktioita itseä, maailmaa ja toisia ihmisiä kohtaan. Niitä voi kehittää ja opetella hyödyntämään uusilla tavoilla!


Merkityksellinen työ

- kesto: 5 min 40 s


Mikä tekee työstä merkityksellistä ja miten voit lisätäomaa kokemustasi työsi merkityksellisyydestä?


OLEN KIINNOSTUNUT TÄSTÄ VALMENNUKSESTA

Merkityksellistäminen

- kesto: 5 min
Mistä muodostuu merkityksellisyyden kokemuselämässäsi ja miten voisit sitä lisätä?


OLEN KIINNOSTUNUT TÄSTÄ VALMENNUKSESTA

Pois uhrin roolista

- kesto: 4 min


Uhriutuminen on meille tyypillistä. Pois uhrin roolistatarkoittaa pysyvää asennemuutosta -miksi se kannattaaja miten se onnistuu?


OLEN KIINNOSTUNUT TÄSTÄ VALMENNUKSESTAArjen mielenhallinta

- kesto: 2h
- videot: 9
- harjoitteet: 7


Tiesitkö, että kiinnität huomiota vain pieneen osaankokemuksistasi, valtaosa jää huomaamatta. Aivottuottavat elämäsi jokaisena hetkenä ainutlaatuisenkokemuksen itsestäsi ja ympäristöstäsi. Kaikki tunteetovat tärkeitä ja vaikuttavat käyttäytymiseesi.Tämä kurssi auttaa sinua tunnistamaan sekähyväksymään tunteesi ja tarpeesi.


OLEN KIINNOSTUNUT TÄSTÄ VALMENNUKSESTA

Mindset -kasvun asenne

- kesto: 1h 45min
- videot: 6
- harjoitteet: 8


Huippusuoritukset, hyvät päätökset ja oivaltavat uudetnäkökulmat lähtevät kaikki aivoistamme ja kyvystämmeajatella asioista uudella tavalla. Valmennuksessa kehitetään omaa mindsetia, hyödytnäkyvät heti.OLEN KIINNOSTUNUT TÄSTÄ VALMENNUKSESTA

Ihmiskuva

- kesto: 30 min
- videot: 2
- harjoitteet: 2


Ihmiskäsityksellämme on merkittävä rooli joka päiväisessä elämässämme. Tapa, jolla näemme maailman ja toiset ihmiset ympärillämme, vaikuttaa voimakkaasti toimintaamme, valintoihimme ja uskomuksiimme.OLEN KIINNOSTUNUT TÄSTÄ VALMENNUKSESTAKehitä positiivisuutta

- kesto: 1 h
- videot: 2
- harjoitteet: 4


Kuinka nopeasti pääset kiinni johonkin myönteiseensyyhyn toimia rakentavasti ristiriitatilanteessa? Yllättävässä ristiriitatilanteessa jokaisen ihmisen v-käyrä nousee raketinlailla.
OLEN KIINNOSTUNUT TÄSTÄ VALMENNUKSESTA

Verkko-oppimisen parhaat käytännöt

- kesto: 5 min


Maailma muuttuu ja oppiminen on siirtynyt verkkoon.Itsenäinen verkko-opiskelu on tuonut mukanaan uudenlaista vapautta ja mahdollisuuksia mutta myöshaasteita ja vastuuta. Millä tavoin verkko-oppimineneroaa perinteisestä lähiopetuksesta? Tämä mikrovalmennus käy läpi verkko-oppimisenparhaat käytännöt ja yleisimmät sudenkuopat.


OLEN KIINNOSTUNUT TÄSTÄ VALMENNUKSESTA

Opi fiksusti -Oppiminen osaksi kiireistä työelämää

- kesto: 1 h
- videot: 4
- harjoitteet: 4


Oppimisesta on tullut keskeinen osa työtä ja sen merkityskasvaa koko ajan. Työelämässä törmää usein hyvin kapeaan oppimiskäsitykseen: oppiminen nähdään tärkeänä vainsiksi, että ihmiset osaisivat tehdä asioita. Oppimisenhyödyt ja sen merkitys ulottuvat kuitenkin laajalle. Oppiminen lisää mm. aivojen toimintaa ja tehokkuutta, eliniän odotetta sekä luovuutta.


OLEN KIINNOSTUNUT TÄSTÄ VALMENNUKSESTA
0.00hours

Mindset valmennuksien kesto yhteensäTeema 5. Palautuminen

Palautuminen on joukko taitoja, joilla vaikutat omaan energiaasi. Opettele tankkaamaan kehosi ja mielesi!


Paranna palautumistaitoja

- kesto: 2h 30min
- videot: 9
- harjoitteet: 11


Aivojen palautumistaitojen perustan muodostavat: uni,ravinto ja liikunta. Näiden perustaitojen lisäksipalautumiseen vaikuttaa myös mentaalinen energia, jokamuodostaa kokonaisenergiasta yli puolet.
OLEN KIINNOSTUNUT TÄSTÄ VALMENNUKSESTA

Lisää energiaa paremmilla palautumistaidoilla

- kesto: 2h 30min
- videot: 9
- harjoitteet: 11


Tässä valmennuksessa käydään ytimekkäästi läpi, mistäaivojen kokonaisenergia muodostuu ja miten siihen voiitse vaikuttaa.

OLEN KIINNOSTUNUT TÄSTÄ VALMENNUKSESTA

Käytännön mindfulnessia

- kesto: 1 h
- videot: 6
- harjoitteet: 6


Mindfulnessharjoittelulla on tutkitusti hyviä vaikutuksiatyökykyyn! Tällä lyhyellä kurssilla opit mindfulnessin perusteet japääset harjoittelussa hyvään vauhtiin. Jos teet harjoituksiamuutaman viikon ajan joka päivä, tulet huomaamaanniiden positiivisen vaikutuksen konkreettisesti esimerkiksiparantuneena yöunena, pidempänä pinnana, parempanakeskittymiskykynä –tai ihan yksinkertaisesti kohentuneenamielialana!


OLEN KIINNOSTUNUT TÄSTÄ VALMENNUKSESTAPainonhallinnan psykologia

- kesto: 4 h
- videot: 9
- harjoitteet: 20


Valmennus sopii sinulle, jos olet yrittänyt pudottaa painoa,olet kriittinen kehoasi kohtaan tai koet painonhallinnanstressaavaksi. Riippumatta siitä, onko sinulla tavoitteenapudottaa painoa vai ei, saat valmennuksesta psykologisiataitoja, joita voit hyödyntää koko elämässäsi.OLEN KIINNOSTUNUT TÄSTÄ VALMENNUKSESTA

Aikuisten unikoulu

- kesto: 1 h 30min
- videot: 7
- harjoitteet: 6


Monen meistä on vaikeaa saada tarpeeksi unta. Tästäaiheutuu ongelmia muilla elämän alueilla. Miten voisimmeparantaa nukkumista vuosienkin kamppailun jälkeen?Tämä valmennus keskittyy parantamaan nukahtamiskykyäsi ja parantamaan unenlaatuasi. Aikuisten unikoulussa opit tekemään muutamia yksinkertaisia, mutta tehokkaita muutoksia käytökseesi ja rutiineihisi.

OLEN KIINNOSTUNUT TÄSTÄ VALMENNUKSESTA0.00

Palautuminen valmennuksien kesto yhteensä

Valmennuksien tunnit yhteensä

0.00
Sign up
LOGIN