Kehitä paineensietokykyä - Academy of Brain
TILAA TUNNUKSET

EN   FI

ACADEMY OF BRAIN

Kehitä paineensietokykyä

Vie aikaa: 12 H
Videoita: 15
Harjoituksia: 15

Parempi paineensietokyky – vähemmän stressiä!

Valmennuksessa osallistujat tutkivat ja kehittävät omaa paineensietokykyään. Kehittämisen hyödyt: toimintakyky ei laske paineen alla, vähemmän tuottamatonta ja enemmän tuottavaa toimintaa, nopeampi palautuminen ja vähemmän stressiä.

Kyky toimia äkillisissä, merkittävissä muutostilanteissa ei ole sisäsyntyinen ominaisuus, vaan opittu kyky, jota voi kehittää. Resilientti (sinnikäs, sisukas, muutoskykyinen) henkilö toimii sujuvasti ja tehokkaasti stressaavissa muutostilanteissa. Vaativassakin muutostilanteessa resilientin henkilön toimintakyky säilyy tai palautuu nopeasti ilman merkittävää heikentymistä.

Hyvä paineensietokyky perustuu seitsemään osatekijään. Näihin osatekijöihin perehdymme tarkemmin tässä valmennuksessa. Löydät omat vahvuudet ja heikkoudet, joita lähteä kehittämään henkilökohtaisen suunnitelman avulla.

Valmentajana toimii aivotutkimuksesta väitellyt psykologi, FT Ville Ojanen.

Valmennuksen rakenne:

Moduli 1:
Johdanto

  • Paineensietokyvyn osa-alueet
  • Resilienssikysely ja henkilökohtainen resilienssiprofiili sen ostaneille, muille itsearvio
Moduli 2:
Kehittämisen periaatteet

  • Kehittämissuunnitelma
Moduli 3:
Kehittäminen (osa 1)

  • Positiivinen asenne
  • Itseluottamus
Moduli 4:
Kehittäminen (osa 2)

  • Kognitiivinen joustavuus
  • Sosiaalinen joustavuus
Moduli 5:
Kehittäminen (osa 3)


  • Kokonaiskuva
  • Proaktiivisuus
  • Järjestelmällisyys

Kehitä paineensietokykyä

Valmennuksessa osallistujat tutkivat ja kehittävät omaa paineensietokykyään. Kehittämisen hyödyt: toimintakyky ei laske paineen alla, vähemmän tuottamatonta ja enemmän tuottavaa toimintaa, nopeampi palautuminen ja vähemmän stressiä.

Paranna paineensietokykyä
Kehitä tuottavuutta
Kasvata proaktiivisuutta

EN FI

Tilaa tunnukset
KIRJAUDU