AOB – FUSE™ Customer Success Management - Academy of Brain
Varaa demo
Lataa Sisältökatalogi

AOB –  FUSE™ Learning Success Management

– kaikki hyöty irti työelämätaitovalmennuksista

Learning Success Management – 5 askelta onnistumiseen

Henkilöstön kehittäminen ei ole yksittäinen hanke vaan
pitkäjänteinen prosessi. Hyödynnämme asiakkuuksissamme FUSE™ -oppimismallia, joka yhdistelee oppimismetodeja ja -näkemyksiä kulloiseenkin työelämän tarpeeseen sopivaksi kokonaisuudeksi.
Kyky hahmottaa kehittämisen tärkeimmät tavoitteet ja
löytää vaikuttavuutta lisäävät tekijät ovat onnistumisen
ytimessä. 

Miten onnistumme?

Onnistumisen reseptimme yhdistää arjen jatkuvaa
oppimista, vuorovaikutteista kommunikaatiota, yhteisöllisiä
opintopolkuja, vaikuttavuuden seurantaa ja onnistumisten
näkyväksi tekemistä.

Alkukartoitus
Aivoriihi & kehityssuunnitelma
Viestintäsuunnitelma
Onnistumisen seuranta
Yhteenveto – Mitä saavutimme ja kuinka jatkamme?

Muuta mieltäsi

Academy of Brain muuttaa mielesi käyttäytymistieteelliseen tutkimukseen perustuvien valmennusten avulla. Verkkovalmennukset kehittävät tärkeimpiä työelämätaitoja, hyvinvointia ja itsensä johtamista. Opit palautumaan ja keskittymään sekä parannat vuorovaikutustaitoja, johtamista ja tapaa toimia määrätietoisesti paineen alla. Sisällöt keskittyvät psykologisten taitojen (soft skills) kehittämiseen. Tässä muutamia esimerkkejä sisällöistämme, jotka ovat kaikki palvelussa käytössäsi:

Hyvinvointi

 • Aikuisen unikoulu
 • Paranna palautumistaitoja
 • Käytännön mindfulnessia
 • Arjen mielenhallinta
 • Painonhallinnan psykologia

Itsensä johtaminen

 • Ajankäytön hallinta
 • Keskittymiskyvyn ABC
 • Muutos haltuun – Kehitä paineensietokykyä
 • Mindset

Esimiestaidot

 • Parempaa palautetta
 • Näin ratkaiset konfliktit
 • Valmentava johtaminen

Yhteistyötaidot

 • Läsnäoleva vuorovaikutus
 • Huipputiimi
 • Psykologinen turvallisuus
 • Digitaalinen vuorovaikutus ja virtuaalitiimit
 • Persoonallisuus työelämässä

1. Alkukartoitus

 • Mistä visioitte?
 • Mitä tavoittelette?
 • Miten opitte?
 • Miten kulttuurinne tukee kehittymistä ja oppimista?
 • Miten seuraatte henkilöstön kehittämisen vaikuttavuutta?
 • Ovatko esihenkilöt ja johto sitoutuneita?
 • Millaisia esteitä olette aiemmin tunnistaneet?

2. Aivoriihi & kehityssuunnitelma

Tavoitteet

Lähdemme liikkeelle tavoitteiden kirkastamisesta. Suunnittelemme palvelukokonaisuuden tukemaan tavoitteitanne, kuten esimerkiksi:

 • työelämän perusvalmiuksien kehittäminen
 • tiimien vuorovaikutuksen ja ilmapiirin parantaminen
 • etätyötaitojen kehittäminen
 • yksilöiden itseohjautuvuuden lisääminen
 • psykologisten esihenkilötaitojen kehittäminen
 • psykososiaalisen kuormituksen hallinta
 • uupumisen ennaltaehkäisy
 • monimuotoisuuden vahvistaminen
 • arvostavan palautekulttuurin luominen
 • kulttuuristen arvojen todeksi tekeminen
 • jatkuvan oppimisen kulttuurin luominen

AOB–kehityssuunnitelma

Psykologisten työelämätaitojen kehityssuunnitelma pureutuu niin yksilö-, tiimi-, tehtävä- kuin organisaatiotasoon. Saavutamme tavoitteet räätälöidyillä opintopoluilla, tehokkaalla viestinnällä ja yhteisöllisen oppimisen elementeillä.

Räätälöidyt opintopolut luovat kampanjahenkistä yhteisen tekemisen fiilistä koko vuodelle – ”tämä on juuri meille mietitty kokonaisuus”  

Tuntemuksemme sisällöistämme antaa meille ammattitaidon valita teidän tarpeisiinne parhaiten sopivat valmennukset. Muotoilemme strategianne, arvojenne tai muiden tarpeittenne pohjalta opintopolut, joita on mielekästä ja innostavaa käydä. Suunniteltujen kokonaisuuksien pohjalta organisaation kehitys ohjataan kohti toivomaanne suuntaa.

Viestintä – uutiskirjeitä ja innostavaa sisäistä viestintää koetuista hyödyistä 

Opintopolut lanseerataan henkilöstölle innostavilla uutiskirjeillä sovittuina ajankohtina. Opintopolkuun lisätään yksi sisältö per kuukausi, mistä lähtee viesti osallistujille. Opintopolun päätyttyä, jokaisen opintopolun tulokset viestitään henkilöstölle innostavasti; näin monta opintosuoritusta saimme aikaan, tällaisia sanallisia palautteita annoitte ja nämä olivat meidän TOP5-suosituimmat valmennukset. Suosittelemme jakamaan sisäisissä viestintäkanavissa myös ”kollega suosittelee” -tekstejä, esim. ”tällaisia työkaluja Matti sai valmennuksesta omaan ajankäytön hallintaansa”.  

Yhteisöllinen oppiminen lisää vaikuttavuutta ja luo uudenlaista työssä oppimisen kulttuuria 

1. Opintopolkujen kuukausittaisesta sisällöstä virtuaalikeskustelu 

Itsenäisen verkko-opiskelun lisäksi suosittelemme järjestämään vähintään yhden yhteisen keskustelutilaisuuden per kuukausi. Yhteisöllinen verkko-oppiminen inspiroi, lisää motivaatiota, parantaa vuorovaikutusta ja avaa uudenlaista ajattelua. Oivalluksia ja opittuja asioita on sen myötä myös helpompi viedä käytäntöön. Yrityksenne sisäiset ”fasilitaattorit” ohjaavat keskustelua. Tämä rooli voi olla vaihtuva. Fasilitaattorien tehtävänä on myös pitää yllä yhteistä keskustelua, muistutella ja innostaa työkavereita verkko-opiskelun pariin. Kannustamme kollegan kanssa sparrailuun ja oivallusten jakamiseen.

2. Mikro-opinnot tiimipalavereissa

Yhteinen opiskelu voi olla kevyenä toteutuksena mikro-opiskelua tiimipalaverien yhteydessä: Katsotaan yhdessä 5 min video ja keskustellaan sen herättämistä ajatuksista. Tähän voimme rakentaa teille valmiin opintopolun, josta valitut videot löytyvät helposti.  

3. Opintopiirit

Tarjoamamme koulutuksen avulla voi teillä kuka tahansa fasilitoida opintopiirin läpi. Tämä on samalla hieno mahdollisuus kehittää itselleen fasilitointitaitoja.  

Yhteisen oppimiskulttuurin luominen on prosessi. Suosittelemme aloittamaan teemasta, jonka kehittäminen tarjoaa osallistujille henkilökohtaista hyötyä. Vertaistuki antaa paljon ja yhteinen keskustelu avaa uutta ajattelua. Ensimmäisen piirin kokemusten jälkeen voidaan edetä kohti yhteisöä kehittäviin teemoihin. 

 

3. Viestintäsuunnitelma

Uskomme vahvasti siihen, että kommunikaatio on tavoitellun muutoksen paras työkalu. Sisäinen viestintä on tärkeässä roolissa ohjelman eheyden luomisessa ja toivomme aktiivista yhteistyötä tämän asian tiimoilta. Sidomme viestinnän vankaksi osaksi palvelun koko elinkaarta.

 • Viestintäsuunnitelma

  Aloitamme keskustelemalla, mitä kanavia teillä on viestintään käytössä ja ketkä niitä hyödyntävät. Keskustelemme erilaisista ideoista viestintää varten ja valikoimme niistä teille sopivimmat. Parhaisiin tuloksiin pääsemme, kun saamme hyödynnettyä useamman henkilön ja kanavan käyttöömme.

 • Lanseerauksen viestintä

  Palvelun onnistunut lanseeraus on tärkeää – ja vaihtoehtoja tähän on monia! Tavoitteena on viestiä selkeästi mistä on kyse, mitä hyötyä siitä on ja miksi minun kannattaisi käyttää siihen aikaa? Tärkeintä on, että viestimme siellä, missä henkilöstönne on – oli se sitten uutiskirje, Slack-viesti, videotervehdys, livetapaaminen – tai kenties nämä kaikki!

 • Uutiskirjeet

  Academy of Brainin alustalla, henkilöstönne saa meiltä kuukausittaisen yleisen uutiskirjeen, jossa kerromme mm. uusista valmennuksista ja tarjoamme ajankohtaista tietoa. Mikäli hyödynnätte sisältöjä omalla alustallanne, lataamme nämä kirjeet pilveen. Voitte lähettää niitä myös itse eteenpäin, hyödyntää niitä inspiraationa ja poimia tekstejä sekä kuvia sieltä täältä. Tilanteesta ja suunnitelmasta riippuen voimme myös tehdä räätälöityjä uutiskirjeitä, jotka vastaavat juuri teidän kehitysteemojanne.

 • Aktivoiva viestintä

  Olemme keränneet hyviä kokemuksia asiakkailtamme viikottaisista tai kuukausittaisista teemanostoista. Nämä tapahtuvat yleisimmin sisäisen viestin kanavissa, kuten Slackissa, Yammerissa tai Teamsissa. Tarjoamme valmiit esittelytekstit kaikkiin sisältöihimme, sneak peek -videoita ja kuvakkeita.

 • Koosteet

  Autamme ja kannustamme seuraamaan sisältöjen käyttöä, vaikuttavuutta ja palautteita. Näiden pohjalta voimme nostaa kollegojen suosituksia, TOP 5 -suorituksia, aktiivisuustavoitteita ja vaikuttavuutta esiin.

 • Blogit ja Case-tekstit

  Erityisesti onnistumisten ja uusien kokeilujen kohdalla, kannustamme kirjoittamaan laajemman journalistisemman tekstin henkilöstön kehityksestä ja sen eteen tehdystä työstä. Analysoimme yhdessä tilanteen, tekstin laajuuden ja tarkemman aiheen. Sitten toimittajamme haastattelee teiltä valitut henkilöt. Muokkaamme tekstiä yhdessä teille sopivaksi ja julkaisemme sen kummankin medioissa.

4. Onnistumisen seuranta

Onnistuminen edellyttää vahvaa sisäistä vuoropuhelua. Tuemme asiakasta kokonaisvaltaisesti vaikuttavuuden seurannassa ja onnistumisten viestinnässä.

Asetettuamme tavoitteita aktiivisuuden ja vaikuttavuuden suhteen, voimme suunnitella kohdennettuja teemanostoja ja viestintää.

Asiakkaalle nimetty Learning Success Manager pitää asiakkaan kanssa kerran kvartaalissa palaverin, jossa tutkitaan yhdessä tuloksia ja vertaamme niitä tavoitteisiin. Samalla sovitaan mahdollisesti tarvittavista aktivointitoimenpiteistä. Tarjoamme konsultatiivista tukea niin viestinnän kuin verkko-oppimisen johtamisen tiimoilta.

5. Yhteenveto – Mitä saavutimme ja kuinka jatkamme?

Meistä saat pitkäaikaisen kumppanin henkilöstön kehittämisen päivittäiseen arkeen. Pitkäjänteisellä yhteistyöllä asiakkaidemme hyväksi olemme saavuttaneet keskimäärin yli 80% aktiivisuuden ja tyytyväisyys palveluumme ja sisältöihimme on 4,3 asteikolla 1-5. Vaikuttavuuden todentaminen on lähellä sydäntämme ja sitä tutkimme intohimolla.

Elämme mukana asiakkaidemme suurissa ja pienissä onnistumisissa –  olemme saaneet todistaa työyhteisön ilmapiirin parantuneen, psykologisen turvallisuuden vahvistuneen, yksilöiden energiatasojen parantuneen ja stressin helpottaneen.

Yhteistyö jatkuu, mutta vähintään vuoden välein on hyvä katsoa tuloksiin ja tutustua yhdessä, mitä saimmekaan aikaan ja kirkastaa tavoitteita tulevalle vuodelle. Näitä tuloksia teidän on ilo esitellä myös talon sisällä; johdolle, kollegoille ja tiimeille.

Academy of Brain

Customer stories

Lue tuoreimmat Case-esimerkit täältä.

Lue lisää

Suositut videot

Quick Fixit

Quick Fix-videot on suunniteltu nopeaa ja tehokasta opiskelua varten. Videot kestävät 2–10 minuuttia ja ovat erinomaista opiskeltavaa kahvitauoille, lenkilleja tiimipalavereihin.

Quick Fixit

Quick Fix-videot on suunniteltu nopeaa ja tehokasta opiskelua varten. Videot kestävät 2–10 minuuttia ja ovat erinomaista opiskeltavaa kahvitauoille, lenkilleja tiimipalavereihin.

Quick Fixit

Quick Fix-videot on suunniteltu nopeaa ja tehokasta opiskelua varten. Videot kestävät 2–10 minuuttia ja ovat erinomaista opiskeltavaa kahvitauoille, lenkilleja tiimipalavereihin.

SOFT SKILLS OSA # 2

Itseohjautuvuus edellyttää yhä parempia ihmistaitoja

Itseohjautuvuus on työelämässä yhä tärkeämpää. Työn painopiste muuttuu: vuorovaikutteisen, vaativan aivotyön osuus kaikesta ihmisten tekemästä työstä kasvaa. Itseohjautuvan organisaation sisällä ei kulje perinteistä komentoketjua.
Lataa oppaamme ja lue lisää aiheesta.

LATAA TÄSTÄ

Uutiset

Title Goes Here

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s.

Title Goes Here

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s.

Title Goes Here

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s.

Asiantuntijaryhmä Academy of Brainin taustalla

Academy of Brain on koonnut oman asiantuntijaryhmän, joka varmistaa, että verkkovalmennussisällöt perustuvat vahvaan asiantuntemukseen, tieteelliseen tutkimukseen ja käytännön kokemukseen.

Ville Ojanen

VILLE OJANEN

Ville on aivotutkimuksesta väitellyt psykologi, jolla on yli kymmenen vuoden käytännön kokemus työelämän muutoksesta ja psykologisten taitojen valmentamisesta.

Minna Huotilainen

MINNA HUOTILAINEN

Minna on Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori, sekä tutkii muistia ja oppimista CICERO-verkostossa aivotutkimusmenetelmillä. Lisäksi hän johtaa kansainvälistä Changing Education -maisteriohjelmaa.

Jarmo Manner

JARMO MANNER

Jarmo on kauppatieteiden maisteri, organisaatiokonsultti ja johdon valmentaja. Hänellä on 15 vuoden johtamiskokemus sekä 20 vuoden kokemus yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden kehittämisestä.

Tilaa tunnukset
KIRJAUDU