AOB – FUSE™ Customer Success Management - Academy of Brain
KIRJAUDU SISÄÄN
Lataa Sisältökatalogi

AOB –  FUSE™ Customer Success Management

– koska jokainen oppimiskulttuuri on erilainen

Mitä tarjoamme ja miksi valitsisit meidät?

Mitä?

Tutkittuun tietoon pohjautuvat verkkovalmennuksemme opettavat henkilöstöllesi nykytyöelämän tärkeimmät psykologiset taidot. Vastaamme yrityksenne strategisiin tarpeisiin räätälöidyillä opintopoluilla ja fasilitoiduilla ratkaisuilla.

Miksi?

Meillä on vuosikymmenten kokemus henkilöstön kehittämisestä. Olemme erikoistuneet punomaan verkkovalmennukset ketteräksi osaksi asiakkaamme L&D-prosesseja yksilöiden, tiimien ja laajempien kohderyhmien tasoilla.

Kenelle?

Organisaatioille, jotka arvostavat ammattimaista, tutkimuspohjaista kehittämisosaamista ja joilla on halua tarttua tämän hetken haasteisiin sekä ennakoida tulevaisuuden osaamistarpeita.

5 askelta onnistumiseen

5 askelta onnistumiseen!

Henkilöstön kehittäminen ei ole yksittäinen hanke vaan
pitkäjänteinen prosessi. FUSE™ -oppimismalli yhdistelee
erilaisia oppimismetodeja ja -näkemyksiä kulloiseenkin
työelämän tarpeeseen sopivaksi kokonaisuudeksi.
Kyky hahmottaa kehittämisen tärkeimmät tavoitteet ja
löytää vaikuttavuutta lisäävät tekijät ovat onnistumisen
ytimessä. Emme jätä asiakasta yksin, vaan tuemme
muutoksen todeksi tekemistä kokonaisvaltaisesti myös
arjessa.

Miten onnistumme?

Onnistumisen reseptimme yhdistää arjen jatkuvaa
oppimista, vuorovaikutteista kommunikaatiota, yhteisöllisiä
opintopolkuja, vaikuttavuuden seurantaa ja onnistumisten
näkyväksi tekemistä.

Alkukartoitus
Aivoriihi & kehityssuunnitelma
Viestintäsuunnitelma
Onnistumisen seuranta
Yhteenveto – Mitä saavutimme ja kuinka jatkamme?

Muuta mieltäsi

Academy of Brain muuttaa mielesi käyttäytymistieteelliseen tutkimukseen perustuvien valmennusten avulla. Verkkovalmennukset kehittävät tärkeimpiä työelämätaitoja, hyvinvointia ja itsensä johtamista. Opit palautumaan ja keskittymään sekä parannat vuorovaikutustaitoja, johtamista ja tapaa toimia määrätietoisesti paineen alla. Sisällöt keskittyvät psykologisten taitojen (soft skills) kehittämiseen. Tässä muutamia esimerkkejä sisällöistämme, jotka ovat kaikki palvelussa käytössäsi:

Hyvinvointi

 • Aikuisen unikoulu
 • Paranna palautumistaitoja
 • Käytännön mindfulnessia
 • Arjen mielenhallinta
 • Painonhallinnan psykologia

Itsensä johtaminen

 • Ajankäytön hallinta
 • Keskittymiskyvyn ABC
 • Muutos haltuun – Kehitä paineensietokykyä
 • Mindset

Esimiestaidot

 • Parempaa palautetta
 • Näin ratkaiset konfliktit
 • Valmentava johtaminen

Yhteistyötaidot

 • Läsnäoleva vuorovaikutus
 • Huipputiimi
 • Psykologinen turvallisuus
 • Digitaalinen vuorovaikutus ja virtuaalitiimit
 • Persoonallisuus työelämässä

1. Alkukartoitus

 • Mistä visioitte?
 • Mitä tavoittelette?
 • Miten opitte?
 • Miten kulttuurinne tukee kehittymistä ja oppimista?
 • Miten seuraatte henkilöstön kehittämisen vaikuttavuutta?
 • Ovatko esihenkilöt ja johto sitoutuneita?
 • Millaisia esteitä olette aiemmin tunnistaneet?

2. Aivoriihi & kehityssuunnitelma

Tavoitteet

Lähdemme liikkeelle tavoitteiden kirkastamisesta. Suunnittelemme palvelukokonaisuuden tukemaan tavoitteitanne, kuten esimerkiksi:

 • työelämän perusvalmiuksien kehittäminen
 • tiimien vuorovaikutuksen ja ilmapiirin parantaminen
 • etätyötaitojen kehittäminen
 • yksilöiden itseohjautuvuuden lisääminen
 • psykologisten esihenkilötaitojen kehittäminen
 • psykososiaalisen kuormituksen hallinta
 • uupumisen ennaltaehkäisy
 • monimuotoisuuden vahvistaminen
 • arvostavan palautekulttuurin luominen
 • kulttuuristen arvojen todeksi tekeminen
 • jatkuvan oppimisen kulttuurin luominen

AOB–kehityssuunnitelma

Psykologisten työelämätaitojen kehityssuunnitelma pureutuu niin yksilö-, tiimi-, tehtävä- kuin organisaatiotasoon. Saavutamme tavoitteet Mielimatkalla-opintopoluilla, tehokkaalla viestinnällä ja yhteisöllisen oppimisen elementeillä.

Mielimatkalla-opintopolut luovat kampanjahenkistä yhteisen tekemisen fiilistä koko vuodelle – ”tämä on juuri meille mietitty kokonaisuus”  

Olemme muotoilleet työssä oppimisen parhaat käytänteet Mielimatkalla-opintopolkuihin. Mallissa on 15 valmista opintopolkua, joista pääset valitsemaan teille jokaiselle kvartaalille yhden. Jos valmiista poluista ei löydy tarpeisiinne sopivaa, voimme räätälöidä teille myös yksilölliset kvartaalipolut.  

Viestintä – uutiskirjeitä ja innostavaa sisäistä viestintää koetuista hyödyistä 

Mielimatkalla-opintopolut lanseerataan henkilöstölle innostavilla uutiskirjeillä sovittuina ajankohtina. Opintopolkuun lisätään yksi sisältö per kuukausi, mistä lähtee viesti osallistujille. Opintopolun päätyttyä, jokaisen opintopolun tulokset viestitään henkilöstölle innostavasti; näin monta opintosuoritusta saimme aikaan, tällaisia sanallisia palautteita annoitte ja nämä olivat meidän TOP5-suosituimmat valmennukset. Suosittelemme jakamaan sisäisissä viestintäkanavissa myös ”kollega suosittelee” -tekstejä, esim. ”tällaisia työkaluja Matti sai valmennuksesta omaan ajankäytön hallintaansa”.  

Yhteisöllinen oppiminen lisää vaikuttavuutta ja luo uudenlaista työssä oppimisen kulttuuria 

1. Mielimatkalla-opintopolkujen kuukausittaisesta sisällöstä virtuaalikeskustelu 

Itsenäisen verkko-opiskelun lisäksi suosittelemme järjestämään vähintään yhden yhteisen keskustelutilaisuuden per kuukausi. Yhteisöllinen verkko-oppiminen inspiroi, lisää motivaatiota, parantaa vuorovaikutusta ja avaa uudenlaista ajattelua. Oivalluksia ja opittuja asioita on sen myötä myös helpompi viedä käytäntöön. Yrityksenne sisäiset ”AOB-tuutorit” ohjaavat keskustelua. Tämä rooli voi olla vaihtuva. Tuutoreiden tehtävänä on myös pitää yllä yhteistä virtuaalikeskustelua, muistutella ja innostaa työkavereita verkko-opiskelun pariin. Kannustamme kollegan kanssa sparrailuun ja oivallusten jakamiseen. AOB tarjoaa tuutoreiden koulutuksen 

2. Mikro-opinnot tiimipalavereissa

Yhteinen opiskelu voi olla kevyenä toteutuksena mikro-opiskelua tiimipalaverien yhteydessä: Katsotaan yhdessä 5 min video ja keskustellaan sen herättämistä ajatuksista. Tähän voimme rakentaa teille valmiin opintopolun, josta valitut videot löytyvät helposti.  

3. Opintopiirit

Tarjoamamme koulutuksen avulla voi teillä kuka tahansa fasilitoida opintopiirin läpi. Tämä on samalla hieno mahdollisuus kehittää itselleen fasilitointitaitoja.  

Yhteisen oppimiskulttuurin luominen on prosessi. Suosittelemme aloittamaan teemasta, jonka kehittäminen tarjoaa osallistujille henkilökohtaista hyötyä. Vertaistuki antaa paljon ja yhteinen keskustelu avaa uutta ajattelua. Ensimmäisen piirin kokemusten jälkeen voidaan edetä kohti yhteisöä kehittäviin teemoihin. 

 

3. Viestintäsuunnitelma

Uskomme vahvasti siihen, että kommunikaatio on tavoitellun muutoksen paras työkalu. Sisäinen viestintä on tärkeässä roolissa ohjelman eheyden luomisessa ja toivomme aktiivista yhteistyötä tämän asian tiimoilta. Sidomme viestinnän vankaksi osaksi palvelun koko elinkaarta.

 • Lanseerauksen viestintä

  Palvelun onnistunut lanseeraus on tärkeää. Luomme yhteistyössä kanssanne juuri teille räätälöidyn innostavan lanseerausuutiskirjeen, johon pääsette tuomaan myös oman tervehdyksenne. Houkuttelemme osallistujia ensimmäisten opintojen pariin kertomalla hyödyistä, joita he tulevat valmennuksissa saavuttamaan.

 • Uutiskirjeet

  Henkilöstönne saa meiltä kuukausittaisen yleisen uutiskirjeen, jossa kerrotaan mm. uusista valmennuksista ja tarjotaan ajankohtaista tietoa. Lisäksi teille räätälöidyt kvartaalipohjaiset opintopolut lanseerataan uutiskirjeellä.

 • Aktivoiva viestintä

  Tarjoamme teille onnistumisesta kertovia innostavia markkinointitekstejä sisäiseen viestintään, kuten näin monta suoritusta saimme aikaan, nämä olivat meidän ”TOP 5-valmennukset”, kollega suosittelee – kommentteja ja suosituksia.

 • Vuosikirje

  Vuoden jälkeen teemme teille koosteen siitä, mitä saavutimme yhdessä. Raportoimme teille aktiivisuudesta, tyytyväisyydestä ja vaikuttavuudesta. Tämä kooste teidän on mukava jakaa myös talon sisällä.

4. Onnistumisen seuranta

Onnistuminen edellyttää vahvaa sisäistä vuoropuhelua. Tuemme asiakasta kokonaisvaltaisesti vaikuttavuuden seurannassa ja onnistumisten viestinnässä.

Olemme luoneet onnistumisindeksin, joka kertoo aktiivisuudesta, palvelun koetusta vaikuttavuudesta ja tyytyväisyydestä kullakin hetkellä. Tämä on yksinkertainen luku välillä 1-5, jota seuraamme kanssanne kuukausitasolla. Näin voimme tarvittaessa nopeastikin reagoida, jos indeksi lähtee jostain syystä laskuun. Pääsette myös näkemään, mikä on indeksinne suhteessa muihin asiakkaisiimme.

Asiakkaalle nimetty Customer Success Manager pitää asiakkaan kanssa vähintään kerran kvartaalissa palaverin, jossa tutkitaan yhdessä tuloksia ja sovitaan mahdollisesti tarvittavista aktivointitoimenpiteistä. Reagoimme indeksin muutoksiin tarjoamalla konsultatiivista tukea niin viestinnän kuin verkko-oppimisen johtamisen tiimoilta.

5. Yhteenveto – Mitä saavutimme ja kuinka jatkamme?

Meistä saat pitkäaikaisen kumppanin henkilöstön kehittämisen päivittäiseen arkeen. Pitkäjänteisellä yhteistyöllä asiakkaidemme hyväksi olemme saavuttaneet keskimäärin yli 80% aktiivisuuden ja tyytyväisyys palveluumme ja sisältöihimme on 4,3 asteikolla 1-5. Vaikuttavuuden todentaminen on lähellä sydäntämme ja sitä tutkimme intohimolla.

Elämme mukana asiakkaidemme suurissa ja pienissä onnistumisissa –  olemme saaneet todistaa työyhteisön ilmapiirin parantuneen, psykologisen turvallisuuden vahvistuneen, yksilöiden energiatasojen parantuneen ja stressin helpottaneen.

Yhteistyö jatkuu, mutta vuoden välein on hyvä katsoa tuloksiin ja kirkastaa yhdessä, mitä saimmekaan aikaan. Näitä tuloksia teidän on ilo esitellä myös talon sisällä; johdolle, kollegoille ja tiimeille.

Onnistu tulevaisuuden työelämätaitojen kehittämisessä – Parhaat käytännöt ja case-esimerkkejä

Webinaarissa käsittelemme Academy of Brainin asiantuntijoiden johdolla vaikuttavaa ihmistaitojen kehittämistä. Kuulet myös kahden asiakasyrityksemme kokemuksia yhteistoiminnallisesta verkko-oppimisesta sekä viestinnän merkityksestä oppimisen innoittajana.

Suositut videot

Quick Fixit

Quick Fix-videot on suunniteltu nopeaa ja tehokasta opiskelua varten. Videot kestävät 2–10 minuuttia ja ovat erinomaista opiskeltavaa kahvitauoille, lenkilleja tiimipalavereihin.

Quick Fixit

Quick Fix-videot on suunniteltu nopeaa ja tehokasta opiskelua varten. Videot kestävät 2–10 minuuttia ja ovat erinomaista opiskeltavaa kahvitauoille, lenkilleja tiimipalavereihin.

Quick Fixit

Quick Fix-videot on suunniteltu nopeaa ja tehokasta opiskelua varten. Videot kestävät 2–10 minuuttia ja ovat erinomaista opiskeltavaa kahvitauoille, lenkilleja tiimipalavereihin.

SOFT SKILLS OSA # 2

Itseohjautuvuus edellyttää yhä parempia ihmistaitoja

Itseohjautuvuus on työelämässä yhä tärkeämpää. Työn painopiste muuttuu: vuorovaikutteisen, vaativan aivotyön osuus kaikesta ihmisten tekemästä työstä kasvaa. Itseohjautuvan organisaation sisällä ei kulje perinteistä komentoketjua.
Lataa oppaamme ja lue lisää aiheesta.

LATAA TÄSTÄ

Uutiset

Title Goes Here

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s.

Title Goes Here

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s.

Title Goes Here

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industrys standard dummy text ever since the 1500s.

Asiantuntijaryhmä Academy of Brainin taustalla

Academy of Brain on koonnut oman asiantuntijaryhmän, joka varmistaa, että verkkovalmennussisällöt perustuvat vahvaan asiantuntemukseen, tieteelliseen tutkimukseen ja käytännön kokemukseen.

Ville Ojanen

VILLE OJANEN

Ville on aivotutkimuksesta väitellyt psykologi, jolla on yli kymmenen vuoden käytännön kokemus työelämän muutoksesta ja psykologisten taitojen valmentamisesta.

Minna Huotilainen

MINNA HUOTILAINEN

Minna on Helsingin yliopiston kasvatustieteen professori, sekä tutkii muistia ja oppimista CICERO-verkostossa aivotutkimusmenetelmillä. Lisäksi hän johtaa kansainvälistä Changing Education -maisteriohjelmaa.

Jarmo Manner

JARMO MANNER

Jarmo on kauppatieteiden maisteri, organisaatiokonsultti ja johdon valmentaja. Hänellä on 15 vuoden johtamiskokemus sekä 20 vuoden kokemus yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden kehittämisestä.

Tilaa tunnukset
KIRJAUDU